Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2010

H οριζόντια συνεργασία οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και τοπικής Αυτοδιοίκησης για το περιβάλλον και τον εθελοντισμό

Στις 25 Φεβρουαρίου 2010, θα πραγματοποιηθεί η συνδιάσκεψη με θέμα:


Oριζόντια συνεργασία οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και τοπικής Αυτοδιοίκησης για το περιβάλλον και τον εθελοντισμό.


Mε πρωτοβουλία του ‘’Έργου Πολιτών» και την συμμετοχή 25 δικτύων και ενώσεων των οργανώσεων της Κοινωνίας πολιτών καθώς και με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Νέας Γενιάς, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υπουργείο Εσωτερικών της ΚΕΔΚΕ, ΤΕΔΚΝΑ.

Το όλο ζήτημα επικεντρώνεται στην κοινωνική Σύμπραξη ενεργών πολιτών για την συμμετοχική Δημοκρατία στην τοπική Αυτοδιοίκηση, με σημείο αναφοράς τον εθελοντισμό και το περιβάλλον σε ένα χώρο που η συμμετοχή των πολιτών σήμερα κρίνεται εξαιρετικά αναγκαία για την προώθηση θεσμικών αλλαγών.

Σκοπός της συνδιάσκεψης, είναι να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο συνεργασίας των εμπλεκόμενων οργανισμών και δικτύων για την θεσμική ανάπτυξη του χώρου την κοινωνική οικονομία και την πράσινη ανάπτυξη .
Ειδικότερα σε σχέση με την της οριζόντια συνεργασία στο επίπεδο της τοπικής Αυτοδιοίκησης θα τεθούν ζητήματα του αστικού περιβάλλοντος και της πράσινης ανάπτυξης για όλους .
Λαμβάνοντας υπόψη, ότι ο εθελοντισμός αποτελεί κοινωνικό κεφάλαιο και ουσιαστικό πόρο κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, καθώς και κινητήρια δύναμη για την πράσινη ανάπτυξη, η συνδιάσκεψη αυτή στοχεύει να δώσει άμεσα αποτελέσματα σύνθεσης θέσεων και προτάσεων. Με στόχο πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν στην τοπική Αυτοδιοίκηση για τον εμπλουτισμό των τοπικών επιχειρησιακών σχεδίων και προγραμμάτων.

Το άθροισμα και η συντεταγμένη κοινωνία των πολιτών.

Σήμερα, έχουμε στη χώρα μας ένα μεγάλο άθροισμα οργανώσεων που λειτουργούν σ’ όλους τους τομείς αναφορά του εθελοντισμού, περιβάλλον θεσμούς αλληλεγγύης, πολιτισμού και δια βίου μάθησης με αναγνωρισμένα θετικά αποτελέσματα.
Τα αποτελέσματα όμως αυτά υπολείπονται των αυξανόμενων αναγκών της κοινωνίας σε θεσμούς αλληλεγγύης.

Υπάρχει ένα μεγάλο θεσμικό κενό τόσο στις σχέσεις μεταξύ αυτών των οργανώσεων με το κράτος που αποβαίνει εις βάρος της αποτελεσματικής διαχείρισης ανθρώπινων και οικονομικών πόρων όσο στις μεταξύ τους σχέσεις συνεργασίας των οργανώσεων της Κ. Τ. Π.
Το έλλειμμα αυτό επεκτείνεται και στην κατάρτιση στελεχών που διαχειρίζονται τον εθελοντισμό και στα κίνητρα για τον μη κερδοσκοπικό τομέα της οικονομίας.
Υπάρχει επίσης έλλειμμα αυθεντικής εκπροσώπησης των οργανώσεων της Κ. Τ. Π. τόσο προς το κράτος όσο και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έλλειμμα δημοκρατία δηλ. σε δευτεροβάθμιο επίπεδο οργάνωσης της Κ. Τ. Π.

Αυτά τα ελλείμματα προφανώς είναι μια ακόμη ένδειξη της αιτίας των άλλων μεγάλων οικονομικών ελλειμμάτων που αντιμετωπίζουμε ως χώρα αφού είναι αποδεδειγμένο ότι εκεί που υπάρχει έλλειμμα υπάρχει και μεγαλύτερη κρίση, αντίθετα εκεί που συναντάμε υψηλό επίπεδο οργάνωσης της Κ. Τ. Π. υπάρχουν και μικρότερα προβλήματα σε σχέση με την οικονομική κρίση.

Η συνδιάσκεψη έχει στόχο να θέσει ακριβώς αυτό το θέμα και να προτείνει οργανωτικές λύσεις προς τους κυβερνητικούς φορείς και τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα από τις οποίες αντιμετωπίζονται μακροχρόνιες διαρθρωτικές αδυναμίες.

Οργανωτικές λύσεις δια μέσου της οριζόντιας συνεργασίας των δικτύων με την τοπική Αυτοδιοίκηση ώστε συντεταγμένα οι κοινωνικές δυνάμεις του εθελοντισμού και της μη κερδοσκοπικής οικονομίας να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και με την συμμετοχή τους να συμβάλλουν από την άλλη πλευρά στην αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων που μένουν ανενεργοί στην κοινωνική οικονομία.

Άλλα προσδοκώμενα αποτελέσματα από την συνδιάσκεψη είναι

* Ο συντονισμός και προγραμματική συμφωνία για ν’ αξιοποιηθούν με εποικοδομητικό τρόπο τα δίκτυα της κοινωνίας των πολιτών από τους αρμόδιους κρατικούς οργανισμούς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

* Η προώθηση του μνημονίου συνεργασίας το οποίο έχει υπογραφεί ήδη από αρκετούς Δήμους στο επίπεδο της ΤΕΔΚΝΑ Αττικής και ΚΕΔΚΕ για ν’ αποτελέσει οδηγό ανάπτυξης συνεργασιών.

* Η ανάδειξη εφαρμοσμένων πρωτοβουλιών οριζόντιας συνεργασίας για το περιβάλλον και τον εθελοντισμό σε πανελλήνια κλίμακα.

* Η κάλυψη του κενού της χώρας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα θεσμικής συγκρότησης και λειτουργίας του τρίτου τομέα. Και τέλος ,

* Η συμβολή μέσα από συγκροτημένη και γνήσια αντιπροσωπευτική διαβούλευση στην Αυτοδιοικητική μεταρύθμιση.

Περιβάλλον και Κοινωνία Πολιτών, εν όψει του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού 2011

Η συνδιάσκεψη με ΘΕΜΑ:

Περιβάλλον & Κοινωνία Πολιτών,

εν όψει του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού 2011

Αίθουσα «Λευκαδίτη»,

Πτολεμαίων 1, στην Αθήνα,

την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010

Ώρα προσέλευσης 17.00

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2010

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ

Ένα καινούργιο μοντέλο διακυβέρνησης με μια άλλη μορφή οικουμενικότητας, που θα γίνει σε βάθος χρόνου με τη συναίνεση όλων των κρατών -εθνών και των λαών τους, για την εγκαθίδρυση της ειρηνικής συνύπαρξης όλων των ανθρώπων, όλων των λαών- εθνών και όλων των πολιτισμών σε μια ενιαία παγκόσμια κοινωνία με αμοιβαία κατανόηση και σεβασμό στη διαφορετικότητα και την οντότητα των άλλων, είτε ως ατόμων, είτε ως κρατών -εθνών.

Για όλους τους λαούς και όλα τα έθνη- κράτη να ισχύει η εξής βασική αρχή: Αυτονομία- αυτοκυβέρνηση.

Δηλαδή κάθε κράτος- έθνος και κάθε λαός θα πρέπει να είναι αυτόνομος και αυτοδιοίκητος, μέσα στη Χώρα του και που ταυτόχρονα να συνυπάρχει μέσα σε μια οργανωμένη παγκόσμια κοινωνία, που να λειτουργεί με δημοκρατία, ελευθερία, δικαιοσύνη, ανθρωπιά, αλληλεγγύη, χωρίς πολέμους, πείνα, φτώχεια, δυστυχία και σεβασμό στα δικαιώματα και στη διαφορετικότητα των άλλων.
Αυτό το καινούργιο μοντέλο διακυβέρνησης είναι αντίθετο από εκείνο που θέλουν ετσιθελικά και βιάζοντας τις συλλογικές συνειδήσεις των λαών, να επιβάλλουν τα παγκόσμια εξουσιαστικά και θρησκευτικά κέντρα της οικουμενικής δικτατορικής διακυβέρνησης.

Γι' αυτό θα πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους τους λαούς ότι η διαίρεση του πλανήτη γη δεν είναι ανθρωπολογική, αλλά απλά γεωγραφική και, ως εκ τούτου, δεν χωρίζει τους λαούς, οι οποίοι πρέπει να ζουν στον Αμφικτυονικό κόσμο του «Εμείς», στον ιδεατό και δυνάμενο να πραγματοποιηθεί κόσμο της οικουμενικής Συνύπαρξης.

Ο πλανήτης γη, σήμερα, είναι ένα μεγάλο χωριό και όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή, γλώσσα, θρησκεία κ.λ.π, είναι συγχωριανοί μας, που πρέπει να συμβιώνουμε αρμονικά, ο ένας για τον άλλον και όλοι μαζί για όλους, χωρίς πολέμους, φτώχεια, πείνα και δυστυχία. Όλοι είμαστε Α-Δελφοί, διότι μας συνδέει το οικουμενικό πνεύμα των Δελφών, το Αμφικτυονικό ιδεώδες και Απολλώνιο Φως.

«Ας είμαστε ρεαλιστές! Ας κυνηγήσουμε το ακατόρθωτο», όπως θα έλεγε ο μεγάλος επαναστάτης της ανθρωπότητας Τσε Γκεβάρα.

Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2010

ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ.....

ΑΓΑΠΗ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑΤΙ:
ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ
ΝΑ ΓΕΛΑΣ, 
ΝΑ ΚΛΑΙΣ,
ΝΑ ΕΥΤΥΧΕΙΣ,
ΝΑ ΧAIΡΕΣΑΙ.
ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ
Ο ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ,
Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΜΕ ΤΑ ΥΠΕΡΟΧΑ ΑΣΤΡΑ,
Ο ΩΚΕΑΝΟΣ,
Η ΓΗ.
Η ΚΑΛΟΣΥΝΗ,
Η ΕΙΡΗΝΗ,
Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ.
ΑΓΑΠΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ.
ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ, ΤΟ ΟΛΟΝ ΦΩΣ..!
Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝ,
ΜΑΘΕ ΝΑ ΖΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΘΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ, ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟ!

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010

19/02/2010 MIA BΡΑΔΙΑ ΣΤΑ MUSICALS ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ


Η GROSSE POINTE SHOW CHOIR ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!


H ομάδα του Grosse Pointe Show Choir, αποτελούμενη από 80 περίπου παιδία ηλικίας 15-18 ετών με άρτια μουσική εκπαίδευση και μοναδική τεχνική, προσφέρουν το υπερθέαμα τους ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ στα πλαίσια των πολιτιστικών ανταλλαγών της πολιτείας Μίσιγκαν ΗΠΑ.


Η ομάδα του G.P.S.C. συνδυάζει την κλασική μουσική, το χορωδιακό σόου, τον χορό και την ερμηνεία σε μια προκλητική εκπαιδευτική εμπειρία στο Grosse Pointe του νοτίου Μίσιγκαν. Έχει αναγνωριστεί στο είδος της, ως μια από τις 3 καλύτερες χορωδίες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έχει αναδειχθεί πολλές φορές νικήτρια του εθνικού διαγωνισμού χορωδιακού σόου “Showstoppers”.


Έχει επίσης πραγματοποιήσει αρκετές διεθνείς παραστάσεις συμπεριλαμβανομένων αυτών στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, στον Καθεδρικό Ναό της Βαρκελώνης.


Σας περιμένουμε όλους σ’ αυτό το μοναδικό θέαμα την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 08:00μμ, στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης.


ΕΙΣΟΔΟΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΩΡΕΑΝ


Πληροφορίες: Αρβανίτη - Πρεβεζάνου ΕΥΓΕΝΙΑ


Τηλέφωνο 6984082014


http://www.facebook.com/reqs.php#!/event.php?eid=290714667421&
Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2010

14 Φεβρουαρίου: Πανευρωπαϊκή Ημέρα για την Σεξουαλική Υγεία


Μπορεί να υπάρχουν πιο συναρπαστικά θέματα που να αφορούν στην βελτίωση της υγείας των πολιτών από το ακριβώς πόσες μερίδες λαχανικών ημερησίως μπορούν να ενισχύσουν την υγεία, ή από το να ανακαλύπτεται ότι το κάπνισμα κάνει ακόμα μεγαλύτερο κακό από όσο αρχικά υπολογίσθηκε; τόλμησε πρώτος να αναρωτηθεί το 1997 ο G. D. Smith, καθηγητής επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου του Bristol.
Μήπως ο έρωτας μπορεί να κάνει καλό στην υγεία; Η σεξουαλική δραστηριότητα και ο θάνατος μπορεί να είναι κοινές μεταβλητές στην επιστήμη της επιδημιολογίας, αλλά μέχρι σήμερα η σχέση τους έχει ελάχιστα μελετηθεί. Ωστόσο, οι γνώσεις που έχουν πλέον αποκτηθεί μας οδηγούν με ασφάλεια στο συμπέρασμα πως: ΝΑΙ!
Ο έρωτας κάνει καλό στην υγεία
Οι συχνές ερωτικές επαφές έχουν δείξει ότι συνδέονται ακόμα και με μακροημέρευση. Πρωτότυπες μελέτες έχουν δείξει πως ο κίνδυνος θνησιμότητας ήταν 50% χαμηλότερος στα άτομα εκείνα που είχαν αυξημένη συχνότητα σεξουαλικής ευχαρίστησης, συγκριτικά με τα άτομα που είχαν μικρή συχνότητα σεξουαλικών επαφών και κυρίως οργασμού. Το θέμα της αιτιολογίας είναι σύνθετο, όπως συμβαίνει σε όλες τις επιδημιολογικές μελέτες παρατήρησης, αλλά τα στοιχεία για την αιτιολογία του είναι πραγματικά πειστικά. Στις ίδιες μελέτες βρέθηκε πως η σχέση μεταξύ της συχνότητας του οργασμού και της θνησιμότητας μάλιστα είναι τόσο δυνατή ώστε ακόμη και παράγοντες όπως πχ το κάπνισμα δεν ήταν δυνατόν να την επηρεάσουν σημαντικά!
Εντυπωσιακό είναι πως αν και ασθένειες όπως η ισχαιμία και το έμφραγμα του μυοκαρδίου μπορούν να προκληθούν από τη σεξουαλική δραστηριότητα, στην περίπτωση που δεν αντέξει ο οργανισμός την άσκηση στην οποία υποβάλλεται, οι μελέτες τελικά δείξανε πως υπάρχει μια αντίστροφη συσχέτισή τους: Όσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα του οργασμού, τόσο μικρότερες είναι οι πιθανότητες να επέλθει θάνατος κάποια στιγμή από κάποια στεφανιαία καρδιακή πάθηση!
Για να φτάσουν όλοι σε βαθιά γεράματα
Στην πρώτη σε βάθος χρόνου μελέτη που έγινε για την μελέτη της γήρανσης του πληθυσμού το 1982, διαπιστώθηκε πως η συχνότητα των σεξουαλικών επαφών συνδέεται αντιστρόφως ανάλογα με την θνησιμότητα στους άνδρες, και η απόλαυση της επαφής σχετιζόταν αντιστρόφως ανάλογα με τη θνησιμότητα μεταξύ των γυναικών. Δηλαδή, όσο πιο συχνές ήταν οι ερωτικές επαφές τόσο μακροβιότεροι ήταν οι άνδρες και όσο μεγαλύτερη ήταν η απόλαυση που βιώνανε οι γυναίκες κατά την επαφή τόσο αυξανότανε το όριο διαβίωσής τους! (Αν και η διαφοροποίηση στην αντίληψη του τι επιδιώκουν οι άνδρες και τι οι γυναίκες ίσως ξαφνιάζει, τα ευρήματα της μελέτης συμφωνούν με τα στοιχεία που δείχνουν πως η ‘ποσότητα’ της σεξουαλικής δραστηριότητας έχει ταυτιστεί με την ανδρική κυρίως νοοτροπία, ενώ οι γυναίκες δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την ‘ποιότητα’ της επαφής.)
Επιπλέον, στις γυναίκες…
Σε μια σουηδική μελέτη, η πρόωρη διακοπή της σεξουαλικής δραστηριότητας και επαφής βρέθηκε να συνδέεται με αυξανόμενο τον κίνδυνο θνησιμότητας. Αλλά όχι μόνο η αναστολή της δραστηριότητας, μα και η έλλειψη σεξουαλικής ευχαρίστησης σχετίζεται με την μακροημέρευση! Η σεξουαλική δυσαρέσκεια και η κακής ποιότητας σεξουαλική επαφή βρέθηκαν να αποτελούν έως και παράγοντα κινδύνου για το έμφραγμα του μυοκαρδίου των γυναικών! Και στην περίπτωση αυτή, η πρόωρη εκσπερμάτωση και η στυτική δυσλειτουργία των συζύγων/συντρόφων τους αποδείχθηκε πως αποτελούνε τις σημαντικότερες αιτίες αυτής της έλλειψης σεξουαλικής ικανοποίησης από τις γυναίκες.
Τι γίνεται όμως, όταν υπάρχει πρόβλημα;
Τα στοιχεία προέρχονται από την 7χρονη λειτουργία της ανοικτής γραμμής (2310 99 90 99) του Κέντρου Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας της χώρας:
το 41% των ελλήνων που καλούν στην γραμμή αντιμετωπίζοντας στυτική δυσλειτουργία, έχουν και κάποιο άλλο οργανικό (40.3%) ή κλινικά διαπιστωμένο ψυχολογικό (3.7%) πρόβλημα υγείας. Και ομοίως, άνδρες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εκσπερμάτισης ή εμφανίζουν μειωμένη σεξουαλική επιθυμία, ζητώντας ενημέρωση αναφέρουν τόσο οργανικά (18%) όσο και ψυχολογικά (5-8%) προβλήματα.
Επιπλέον η τυχόν παρουσία σεξουαλικών δυσλειτουργιών μπορεί να αποτελεί το πρώτο σημάδι/σύμπτωμα κάποιας πάθησης. Σήμερα γνωρίζουμε πως, η στυτική δυσλειτουργία μπορεί να είναι το πρώτο σύμπτωμα σακχαρώδη διαβήτη (5-10%), καρδιαγγειακής νόσου (5-20%) ή ακόμη νευρολογικών παθήσεων όπως η σκλήρυνση κατά πλάκες (2-7%).
Πότε ο έρωτας δεν είναι «καλός»;
Τι σχέση μπορεί να έχει ένα πρόβλημα με την στύση πχ με την στεφανιαία νόσο ή την υπέρταση; Πολύ μεγάλη! Όταν το αίμα δυσκολεύεται να κυκλοφορήσει στα αγγεία, αυξάνει την πίεση (αρτηριακή πίεση) και δεν είναι αρκετό για να προκληθεί στύση κατάλληλη για διείσδυση. Εντυπωσιακές μελέτες που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, έδειξαν πως σχεδόν 3 στους 4 άνδρες με στεφανιαία νόσο (δηλαδή το 49 με 75%) αντιμετώπιζε κάποιου βαθμού στυτική δυσλειτουργία. Και ακόμα πιο εντυπωσιακό ήταν το γεγονός πως βρέθηκε, στο 67% των ανδρών με στυτική δυσλειτουργία, ότι τα συμπτώματα είχαν αρχίσει περίπου 3 χρόνια πριν καν αρχίσουν να γίνονται αντιληπτά τα συμπτώματα της στεφανιαίας νόσου!
Ο έρωτας…
ως μορφή αγάπης, βοηθά την ψυχολογική υγεία του ανθρώπου και
ως πράξη, βοηθά την υγεία, προειδοποιώντας!
Η ερωτική ζωή συνεπώς είναι ένας καθρέφτης της υγείας. Κακή ή ανύπαρκτη ερωτική ζωή συνοδεύεται από κακή ποιότητα ζωής, αφού όλες οι μελέτες δείχνουν ότι εκφράζει ένα σημαντικό κομμάτι της ευεξίας του ατόμου. Σε μελέτη του Κέντρου Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας της χώρας, μετά από ειδική συνέντευξη σε άνδρες ηλικίας 22 έως και 71 ετών με στυτική δυσλειτουργία, αποδείχθηκε πως οι άνδρες επειδή είχαν σεξουαλικό πρόβλημα, ήταν πολύ πιο δυστυχισμένοι και δηλώνανε λιγότερο ικανοποιημένοι τόσο από την σεξουαλική όσο και γενικότερα από την ζωή τους (90%), σε σχέση με τον υγιή γενικό πληθυσμό.
Προφανώς, η έκφραση των συναισθημάτων και ιδιαίτερα των θετικών συναισθημάτων, βοηθά στην διατήρηση της υγείας σε καλύτερη κατάσταση, αφού είναι γνωστός ο ρόλος του stress –και ιδιαίτερα όταν το κρατάμε μέσα μας όχι μόνο- στην σεξουαλική λειτουργία, αλλά και στην γενικότερη υγεία. Η ερωτική πράξη μας κάνει να αισθανόμαστε αγαπητοί και ποθητοί, εκτονώνει το stress, και ως εκ τούτου φέρνει υγεία. Είναι εξάλλου γνωστό πως τα καρδιακά νοσήματα, ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση, είναι μερικά από τα νοσήματα που ταλαιπωρούν όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο, και στα οποία το άγχος παίζει καταλυτικό ρόλο τόσο στην εμφάνιση, όσο και στον έλεγχό τους.
Το μήνυμα λοιπόν για όλες τις χώρες της Ευρώπης είναι να ενημερωθούν οι πολίτες πως:
Ο έρωτας κάνει καλό στην υγεία. Ρωτείστε.
Σε 13 χώρες υπάρχουν Κέντρα Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας που διαθέτουν ανοικτή γραμμή βοήθειας για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών τους.
Στην Ελλάδα, στο νούμερο 2310 99 90 99, η γραμμή λειτουργεί από τις 14.2.1999.


Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2010

4 Φεβρουαρίου Παγκόσμια Μέρα Κατά του Καρκίνου


Η Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης κατά του Καρκίνου (UICC), που εκπροσωπεί 280 οργανώσεις σε 90 χώρες του κόσμου. Η εκστρατεία ενημέρωσης κάθε χρόνο στις 4 Φεβρουαρίου δίνει έμφαση στην πρόληψη και στη διαπίστωση ότι το 43% των καρκίνων μπορούν να αποφευχθούν με τις εξής προϋποθέσεις:

Περιβάλλον χωρίς τσιγάρο για τα παιδιά και τους νέους.

  • Φυσική άσκηση, ισορροπημένη διατροφή, υγιεινή δίαιτα και αποφυγή παχυσαρκίας.
  • Αποφυγή υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο.
  • Πληροφόρηση για τα εμβόλια που προλαμβάνουν μορφές καρκίνου.

Σκοπός αυτής της ημέρας είναι η ευρύτερη δυνατή ενημέρωση του κοινού, ώστε να ευαισθητοποιηθεί και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πρόληψη της ασθένειας.

Με τη λέξη «καρκίνο» χαρακτηρίζουμε ένα σύμπλεγμα νόσων που σχετίζονται με τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό και την ανοργάνωτη ανάπτυξη των προσβεβλημένων κυττάρων. Ο καρκίνος είναι η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Κάθε χρόνο 7 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους και 11 εκατομμύρια νοσούν, το 70% των οποίων σε χώρες μέσου και χαμηλού εισοδήματος.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν πως ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου, ενδεχομένως θα μπορούσε να μειωθεί μέχρι 40% αν υιοθετούνταν πλήρη μέτρα ανοσοποίησης και πρόληψης και αν συνδυάζονταν με αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως διακοπή του καπνίσματος, υγιεινή διατροφή, περιορισμό του αλκοόλ και μείωση της έκθεσης στον ήλιο

4 Φεβρουαρίου - Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου

Τι είναι ο καρκίνος;
Ο καρκίνος είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή μιας ομάδας χρόνιων νόσων, που μπορούν να προσβάλουν οποιοδήποτε σημείο του σώματος. Χαρακτηρίζεται από την ανεξέλεγκτη αύξηση και εξάπλωση μη φυσιολογικών κυττάρων, τα οποία είναι επιθετικά (αυξάνονται και πολλαπλασιάζονται με ρυθμούς πολύ ταχύτερους από τους φυσιολογικούς), διηθητικά (εισβάλλουν στους παρακείμενους ιστούς και τους καταστρέφουν) και/ή μεταστατικά (εξαπλώνονται σε άλλα σημεία του σώματος). Εφόσον η εξάπλωση των καρκινικών κυττάρων δεν ελεγχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο.
Το στάδιο της νόσου περιγράφει την έκταση και την εξάπλωση του καρκίνου κατά το χρόνο της διάγνωσης και καθορίζεται βάσει του μεγέθους του όγκου, της εμπλοκής ή μη των παραπλήσιων λεμφαδένων και της παρουσίας ή μη μεταστάσεων σε άλλα σημεία του σώματος. Από τη στιγμή που θα προσδιοριστούν αυτοί οι παράγοντες, ο καρκίνος ταξινομείται ως σταδίου Ι, ΙΙ, ΙΙΙ ή IV, με το στάδιο Ι να είναι το πιο πρώιμο και το IV το πιο προχωρημένο. Όσο πιο νωρίς γίνει η διάγνωση, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες επιβίωσης.

Αναζητώντας την Εξίσωση: Νους, Εγκέφαλος, Συμπεριφορά
ΣΥΜΠΟΣΙΟ
«ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ:
ΝΟΥΣ, ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ»

Πάντειο Πανεπιστήμιο
Αίθουσα Τελετών, Κτήριο Διοίκησης
Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών και ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός CAID-Κέντρο Κοινωνίας, Επιστήμης & και Τέχνης, επιθυμώντας να φέρουν σε επαφή φοιτητές, ερευνητές και το ευρύ κοινό κοινό με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν στο χώρο της Έρευνας και της Επικοινωνίας των Νευροεπιστημών, της Ψυχολογίας και της Ψυχιατρικής, σας προσκαλούν στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στις 25, 26 και 27 Φεβρουαρίου 2010, στο Συμπόσιο «Αναζητώντας την Εξίσωση: Νους, Εγκέφαλος, Συμπεριφορά».

Σκοπός του Συμποσίου είναι να θέσει ερωτήματα που αφορούν την καθημερινή μας ζωή, να αναζητήσει τις απαντήσεις τους στις έρευνες της Επιστήμης και να ανιχνεύσει τον τρόπο που πιθανά ο Εγκέφαλος, ο Νους και η Συμπεριφορά μας αλληλοδιαπλέκονται για να δώσουν σχήμα και μορφή στο φαινόμενο «άνθρωπος»:

Πώς η έλλειψη ύπνου βλάπτει σοβαρά τη σωματική και ψυχική μας υγεία, επηρεάζοντας αρνητικά την καθημερινότητα, την εργασία και τις διαπροσωπικές μας σχέσεις;
Πώς ένα αναπάντεχο, απειλητικό και οδυνηρό γεγονός μπορεί να μετατρέψει τη ζωή, υγειών κατά τα άλλα, παιδιών και ενηλίκων σε μια διαρκή πάλη απελευθέρωσης από τον πανικό, το γενικευμένο άγχος, την κατάθλιψη και τη φοβία για ένα κίνδυνο που δεν υπάρχει πια;
Πώς μια ανατριχιαστική και ξεπερασμένη μέθοδος θεραπείας του περασμένου αιώνα, το ηλεκτροσόκ, ξανακερδίζει την εμπιστοσύνη των ψυχιάτρων, με εξαιρετικά αποτελέσματα σε καταθλιπτικούς ασθενείς, στους οποίους καμία άλλη θεραπεία δεν έχει αποτέλεσμα;
Πώς μια τραυματική εμπειρία μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για να γίνει κάποιος διάσημος Νομπελίστας Νευροεπιστήμονας;
Πώς η Νέα Επιστήμη του Νου ισχυρίζεται ότι μπορεί να κατασκευάσει μηχανές που θα συμπεριφέρονται όπως εμείς;
Πώς το πανανθρώπινο φαινόμενο της μουσικής επηρεάζει τον ψυχισμό μας και ποιο είναι το κίνητρο της μουσικής δημιουργίας;

Διεθνούς κύρους Έλληνες επιστήμονες και ειδικοί θα επιχειρήσουν να μας παρουσιάσουν όχι μόνο όσα ήδη γνωρίζει η Επιστήμη σχετικά, αλλά και τα νέα ερωτήματα, τις αμφιβολίες, αλλά και τις κοινωνικές αντιστάσεις που γεννά κάθε νέα ανακάλυψη σχετικά με τον ανθρώπινο νου και ψυχισμό.


Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010
16:00-16:30
Καθηγητής Δημήτρης Ποταμιάνος
Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο Πανεπιστήμιο
«Επικοινωνώντας (με) την Επιστήμη»
16:35-17:27
Προβολή Ντοκιμαντέρ: Το Κρυφό Πρόσωπο του Φόβου,
Ιταλία/Γαλλία, 2008
17:30-18:30
Ομότιμος Καθηγητής Θανάσης Τζαβάρας,
Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
«Θέα προς τον κήπο: Ο φόβος-Θέα προς την αυλή: Οι φοβίες»
18:45-19:40
Προβολή Ντοκιμαντέρ: 0,9 Αμπέρ
Ιταλία, 2008
19:45-20:45
Ομότιμος Καθηγητής Θανάσης Καράβατος,
Πρώην διευθυντής της Α΄ ψυχιατρικής κλινικής του Α.Π.Θ
«Από το Άσυλο στην Ψυχιατρική Μεταρύθμιση
και η Ιστορία της Ηλεκτροσπασμοθεραπείας»

Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2010
16:00-17:34
Προβολή Ντοκιμαντέρ: Σε Αναζήτηση της Μνήμης: Ο Νευροεπιστήμονας Erik Kandel, Γερμανία, 2008
17:35-18:35
Ομότιμος Καθηγητής Ηλίας Κούβελας,
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών.
«Με τον Eric Kandel στα Μονοπάτια του Νου»
18:45-19:42
Προβολή Ντοκιμαντέρ: Περίεργο:Νους/Εγκέφαλος/Μηχανή
ΗΠΑ, 2007
19:45-20:30
Δρ. Ειρήνη Σκαλιόρα
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
«Μελετώντας τη Μηχανή του Εγκεφάλου»
20:30-21:15
Δρ. Αθανάσιος Πρωτόπαππας
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου/Ε.Κ. «Αθηνά»
«Μελετώντας τη Μηχανή του Νου»
Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2010
13:00-14:00
Καθηγητής Γιώργος Κωστόπουλος
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών.
«Γιατί Κοιμόμαστε;»
14:05-14:58
Προβολή Ντοκιμαντέρ: Η Αφύπνιση είναι ο Νέος Ύπνος
Αυστραλία, 2008
15:05-15:45
Βασίλης Τζαβάρας
Συνθέτης-Μουσικός
«Μικρό Σχόλιο για τη Μουσική (από τη Μελωδία στο Θόρυβο)»
15:50-17:43
Προβολή Ντοκιμαντέρ: To Μουσικό Ένστικτο: Επιστήμη και Τραγούδι
ΗΠΑ, 2008
18:00-19:00
Συναυλία με τους «Take the Money and Run»
στο αίθριο του Νέου Κτιριακού Συγκροτήματος

ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΠΡΟΤΙΜΩ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΕΑΣ ΝΑ ΕΙΜΑΙ Η ΑΜΜΟΣ!!!