Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

Πρόγραμμα Κατάρτισης / Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενου

Ανοιχτή πρόσκληση για Φορείς ή ενώσεις ή συμπράξεις φορέων του δημοσίου τομέα ή του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Θέμα: «Πρόγραμμα Κατάρτισης / Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους».

Δικαιούχοι:
Φορείς ή ενώσεις ή συμπράξεις φορέων του δημοσίου τομέα ή του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως κλαδικοί φορείς, επιμελητήρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, που σκοπό με βάση το καταστατικό σύστασής τους, έχουν τον σχεδιασμό ή/και οργάνωση ή/και υλοποίηση δράσεων κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εργαζομένων, αυτοαπασχολουμένων.


Προϋποθέσεις:

Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι των πράξεων θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να αnδεικνύουν ή/ και εξασφαλίζουν την απαραίτητη υποδομή για την υλοποίηση του έργου της πρόσκλησης και με σκοπό την επίτευξη της πανελλαδικής κάλυψης της παρέμβασης.
 Να διαθέτουν βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου ΕΣΠΑ τύπου Β ή και Γ ή πιστοποιητικό με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ. Στην περίπτωση ένωσης ή συμπράξεως φορέων η βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας αρκεί στο πρόσωπο εκείνου του φορέα που θα έχει κατά τους επί μέρους όρους της μεταξύ τους συμφωνίας την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης. Στην περίπτωση που οι ενώσεις ή συμπράξεις φορέων επιλέξουν την δημιουργία ανεξάρτητου νομικού προσώπου η απαίτηση διαχειριστικής επάρκειας θα πρέπει να πληρούται στο πρόσωπο αυτό.
 Να έχουν εξασφαλίσει την συμμετοχή των κλαδικών και άλλων φορέων της αγοράς και στις 13 Περιφέρειες της χώρας για τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα της παρέμβασης.
 Να έχουν υλοποιήσει οι ίδιοι ή ένας τουλάχιστον από τους εταίρους,
 • συγχρηματοδοτούμενα με ίδια μέσα, προγράμματα κατάρτισης ή επανακατάρτισης και στις 13 περιφέρειες της χώρας, τουλάχιστον ύψους 50% του προϋπολογισμού της παρούσας πρόσκλησης κατά την τελευταία πενταετία. 
Θεματικές ενότητες κατάρτισης (ενδεικτικά):
         Έξοδος από την κρίση: τεχνικές παρέμβασης στην λειτουργία της επιχείρησης και αντιμετώπισης της κρίσης και της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας
         Ανεφοδιασμός Logistics Management
         Οργάνωση και Λειτουργία Μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης
        Διερεύνηση Εναλλακτικών Προμηθευτών, Έξυπνες Αγορές και Διαπραγμάτευση

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 8.500.000€ Δημόσια Δαπάνη.
 Προθεσμία υποβολής έως 19/01/2012

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

ΓΙΟΡΤΙΝΟ Ανταλλακτικό παζάρι στο Πόρτο Ράφτη
Παρασκευή και Σάββατο από 10:00 – 15:00
23 - 24 & 30 - 31 Δεκεμβρίου 2011

Ελάτε να ανταλλάξτε ή και να αγοράσετε βιβλία, περιοδικά, εργαλεία, ρούχα ,
παιχνίδια, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ιδιοκατασκευές, χρηστικά αντικείμενα, συσκευές κ.α.
Οτιδήποτε δεν χρειάζεστε, φέρτε το σε εμάς και πάρτε κάτι άλλο.
Τα πάντα είναι δεκτά, αρκεί να βρίσκονται σε καλή κατάσταση.
Απλοποιούμε τη ζωή μας, ανταλλάσσοντας στο πνεύμα της αλληλοβοήθειας και της συντροφικότητας. Και πάνω απ’ όλα, το διασκεδάζουμε.
Σας περιμένουμε με χαρά
Λεωφόρος Πόρτο Ράφτη 17 - 1ος όροφος (δίπλα στην Β.Ρ.) Τηλέφωνο: 22990- 72001

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

"THE MESSIAH" G.F.HANDEL (Εορταστική συναυλία) Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου, ώρα 8.30μμΗ Μεγάλη Χορωδία DUKE UNIVERSITY CHAPEL CHOIR", υπό τη διεύθυνση του Dr।Rodney Wynkoop,παρουσιάζει το αριστούργημα του παγκοσμίου ρεπερτορίου "THE MESSIAH" του G।F।Handel, με τη σύμπραξη της Α।Σ।Ο.Ν ( Αθηναϊκή Συμφωνική Ορχήστρα Νέων)


ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΓΑΠΗΣ Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου,ώρα 8.30μμ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, στο θέατρο ARTS CENTER του ACS (οδός Γαρυττού 53 - Χαλάνδρι).
Η Μεγάλη Χορωδία του Πανεπιστημίου του Wisconsin, με διευθυντή το γνωστό μαέστρο Gary R.Schwartzhoff σε μια μοναδική εορταστική συναυλία.


Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

Ιατρείο Ταξιδιωτικής Ιατρικής - Ευγενίδειο Θεραπευτήριο

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας επιτρέπει στους ταξιδιώτες να διανύουν τεράστιες αποστάσεις σε ελάχιστο χρόνο. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι ταξιδεύουν για επαγγελματικούς, κοινωνικούς, ανθρωπιστικούς λόγους ή για αναψυχή.
Παρά τους κινδύνους των νέο-αναδυόμενων νοσημάτων και τον φόβο τρομοκρατικών επιθέσεων, ο αριθμός των ταξιδιωτών κάθε χρόνο αυξάνει, ενώ το εύρος των προορισμών διευρύνεται όλο και περισσότερο, καθώς οι ταξιδιώτες στις μέρες μας προτιμούν όλο και πιο απομακρυσμένους και «εξωτικούς» προορισμούς. Οι προαναφερόμενοι λόγοι δημιούργησαν παγκοσμίως την ανάγκη ανάπτυξης ενός νέου τομέα στη Ιατρική, την Ταξιδιωτική Ιατρική.
Η Ταξιδιωτική Ιατρική αποτελεί τον τομέα υγείας που ασχολείται κυρίως με την πρόληψη των νοσημάτων που αφορούν τον ταξιδιώτη, και ακολούθως, με την εκτίμηση και αντιμετώπιση του μετά την επιστροφή του, όταν αυτό απαιτηθεί. Κατ' επέκταση, αποτελεί τομέα της δημόσιας υγείας, δεδομένης της εμπλοκής της στη διαχείριση εισαγόμενων νοσημάτων. Η διαχείριση του ταξιδιώτη είναι μια δυναμική διαδικασία, που απαιτεί κατάλληλη εκπαίδευση, γνώση των κινδύνων και των εκάστοτε μεταβολών τους εξατομικευμένη εκτίμηση του σχετικού κινδύνου και ενεργητική διαδικασία ενημέρωσης, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμόρφωση σε μέτρα προφύλαξης ή μακροχρόνια αγωγή.
Το ιατρείο στελεχώνεται από τους ακόλουθους:
Καθηγητής Γεώργιος Σαρόγλου, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος
Ανδρούλα Παυλή, Γενικός Ιατρός εξειδικευμένη στην Ταξιδιωτική Ιατρική
Δρ. Παύλος Σαράφης, Νοσηλευτής εξειδικευμένος στην Ταξιδιωτική Ιατρική,
Άννα-Μαρία Κεφαλά, Γραμματέας,
και προσφέρει ατελώς τις ακόλουθες υπηρεσίες σε όλα τα μέλη του ΕΣΝΕ και τις οικογένειές τους καθώς και στους φοιτητές Νοσηλευτικής:
Εκτίμηση και αντιμετώπιση θεμάτων υγείας ταξιδιωτών, παροχή υπηρεσιών πρόληψης, προφυλακτική χορήγηση φαρμάκων και εμβολίων και διαχείριση νοσούντων ταξιδιωτών μετά την επιστροφή τους.
Δείτε την παρουσίαση και περισσότερες πληροφορίες για το Ιατρείο Ταξιδιωτικής Ιατρικής σε μορφή PDF ή PowerPoint:
 
 
http://share.uoa.gr/public/Documents/att/Iatreio_Tax_Iatrikis.pdf
Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, Παπαδιαμαντοπούλου 20, Ιλίσια

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011

Δωρεάν ακτινοθεραπεία


Τη δυνατότητα δωρεάν ακτινοθεραπείας σε παιδιά που πάσχουν από καρκίνο δίνει το Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε., στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, ανταποκρινόμενο στο αίτημα του Συλλόγου Γονέων παιδιών με καρκίνο «ΦΛΟΓΑ».
Επιπλέον, το ΥΓΕΙΑ αποφάσισε να παρέχει, σε παιδιά που το έχουν ανάγκη, τη δυνατότητα δωρεάν θεραπείας με χρήση του προηγμένου ακτινοχειρουργικού εξοπλισμού γ- knife. Τα παιδιά θα προσέρχονται στο νοσοκομείο κατόπιν επικοινωνίας με το Σύλλογο «ΦΛΟΓΑ» ο οποίος έχει αναλάβει τις σχετικές διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο Συλλόγο Γονέων παιδιών με καρκίνο «ΦΛΟΓΑ» στο 2107485000.
e-mail:
info@floga.org.gr

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011

Ο δικός μου...Μαραθώνιος

Το ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ "κράτα ΜΕ" στηρίζει κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία που προωθεί τον εθελοντισμό.
Ελάτε να συμμετέχουμε στην αθλητική εκδήλωση συμβολικού χαρακτήρα με τίτλο "Ο δικός μου...Μαραθώνιος".
Πραγματοποιείται για 2η συνεχή χρονιά στο Ζάππειο Μέγαρο την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2011 στις 11.00. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «Εστία»,
υπό την αιγίδα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.

Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011

Το πείραμα του Wörgl – Μια ιστορία σαν παραμύθι

Μια μεγάλη απόφαση

Το Wörgl (Βεργκλ) ήταν μια μικρή πόλη 4.500 κατοίκων στην Αυστρία όπου διεξήχθη ένα καινοτόμο οικονομικό πείραμα το 1932. Ήδη η Ευρώπη είχε χτυπηθεί από το κραχ του 1929, και το 1931 που εκλέχτηκε Δήμαρχος ο Michael Untergüggenberger (Μίκαελ Ούντεργκέγκενμπέργκερ) ήδη είχε έλθει η ύφεση με 30% ανεργία, και 10% άπορους. Ο νέος Δήμαρχος προερχόταν από φτωχή αγροτική οικογένεια, ο ίδιος κατόρθωσε να μορφωθεί μόνος του και να γίνει μηχανικός στους σιδηροδρόμους. Αν και ο ίδιος δεν ήταν μαρξιστής, είχε συνδικαλιστική δράση και υποστήριζε τα συμφέροντα των εργαζομένων ενάντια των πλουσίων επενδυτών του σιδηροδρόμου, πράγμα που το πλήρωσε με την μη προσωπική του άνοδο στην ανώτερη ιεραρχία των σιδηροδρομικών υπαλλήλων. Ήταν ένας άνθρωπος ανοιχτόμυαλος, πρακτικός, εργατικός, δραστήριος που κέρδισε την καρδιά των συμπολιτών του, οι οποίοι τον εμπιστεύτηκαν στη θέση του Δημάρχου, γνωρίζοντας ότι δεν θα τους προδώσει.


Ο νέος δήμαρχος είχε έναν μακρύ κατάλογο έργων που ήθελε να εκτελέσει. Έργα απολύτως απαραίτητα όπως η ύδρευση της πόλης, η ασφαλτόστρωση των δρόμων, ο οδικός φωτισμός και η φύτευση δέντρων κατά μήκος των οδών. Αλλά τα δημοτικά ταμεία ήταν σχεδόν άδεια, και οι δημότες ήταν ήδη σε δεινή οικονομική κατάσταση, αντιμετωπίζοντας αρκετοί από αυτούς πρόβλημα επιβίωσης. Ο Δήμαρχος καταλάβαινε ότι μία αύξηση της φορολογίας τους, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν τα δημοτικά έργα, θα οδηγούσε σε περαιτέρω φτώχεια και ύφεση.

Δήμαρχος όμως είχε μελετήσει το βιβλίο «Η Φυσική Τάξη» του οικονομολόγου Silvio Gesell (Σύλβιο Γκέσελ). Ο οποίος πίστευε ότι η αργή κυκλοφορία του χρήματος είναι η κύρια αιτία για την παραπαίουσα οικονομία. Το χρήμα ως μέσο συναλλαγής ολοένα εξαφανίζεται από τα χέρια των εργατών – παραγωγών και μαζεύεται στα χέρια των λίγων που το συσσωρεύουν, εκμεταλλεύονται τους τόκους, και δεν το επιστρέφουν πίσω στην αγορά. Κατ΄ αυτόν δηλαδή, όσο περισσότερο χρήμα είχαν, όσο περισσότεροι άνθρωποι, οι οποίοι το κυκλοφορούν συνεχώς, τότε η Κοινωνία θα έχει υγιή ανάπτυξη και ευημερία.

Ο Δήμαρχος βάζοντας σε εφαρμογή την παραπάνω θεωρία, ξεκίνησε το πρόγραμμα των Δημοτικών του έργων, δίνοντας δουλειά σε πολλούς εργαζόμενους και εργολάβους, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι η πληρωμή τους θα γινόταν με σελίνια (το νόμισμα της Αυστρίας) όχι εκτυπωμένα από την Εθνική Τράπεζα της, αλλά από τον Δήμο του Wörgl. Όντως εκτυπώθηκαν και τέθηκαν σε κυκλοφορία 32.000 σελίνια ως "Γραμμάτια Πιστοποίησης Εργασίας", κάτι σαν ένα δωρεάν χρήμα, διότι δεν είχαν αντίκρισμα σε χρυσό, απλά αναγνώριζαν την παροχή έργου προς την Κοινότητα. Κόπηκαν χαρτονομίσματα ονομαστικής αξίας στα 1, 5 και 10 σελίνια.


Τα χρήματα του Wörgl

Στις 31 Ιουλίου 1932 δόθηκαν τα πρώτα 1.800 Σελίνια για να πληρωθούν οι μισθοί των εργαζομένων, και η αξία των υλικών που αναλώθηκαν τον πρώτο μήνα στα δημοτικά έργα. Οι άνθρωποι που πήραν αυτά τα νέα σελίνια, μπορούσαν να πληρώσουν τους δημοτικούς τους φόρους, αλλά και να αγοράσουν ψωμί. Ο αρτοποιός παίρνοντας αυτά τα σελίνια μπορούσε να αγοράζει αλεύρι από τον μυλωνά. Ο μυλωνάς αγόραζε σιτάρι από τον γεωργό. Ο γεωργός αγόραζε εργαλεία από τον σιδερά. Ο σιδεράς αγόραζε παπούτσια από τον τσαγκάρη. Ο τσαγκάρης πλήρωνε τον δάσκαλο που έκανε μάθημα στα παιδιά του. Ο δάσκαλος αγόραζε ψωμί στον αρτοποιό. Και ο κύκλος κυκλοφορίας του χρήματος επαναλαμβανότανε συνεχώς και καθημερινά, σε τέτοιο σημείο ώστε ήδη την τρίτη μέρα, ο κύκλος εργασιών ολόκληρης της πόλης να είναι παραπάνω από 10πλάσιος από τα 1.800 σελίνια που δόθηκαν στη κυκλοφορία σε σημείο το να υποπτεύονται κάποιοι ότι κάποια σελίνια είχαν πλαστογραφηθεί. Ο Δήμαρχος όμως είχε εφαρμόσει μία πρόσθετη μέθοδο για να κάνει το χρήμα να αλλάζει συνεχώς χέρια με μεγάλη ταχύτητα:


Τα χρήματα του Wörgl έχαναν το 1% της ονομαστικής τους αξίας κάθε μήνα. Για να αποφευχθεί αυτή η υποτίμηση ο ιδιοκτήτης του γραμματίου το δαπανούσε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ειδάλλως, την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα, έπρεπε να αγοράσει ένα κουπόνι σαν γραμματόσημο, με αξία το 1% της ονομαστικής αξίας και να το κολλήσει στο χαρτονόμισμα. Υπήρχε δηλαδή μία λειτουργία αντίθετη από τον τοκισμό, που επέτρεπε στο χρήμα να κυκλοφορεί συνεχώς.
Ο Δήμαρχος φυσικά δεν μπορούσε να προσλάβει όλους τους ανέργους της πόλης για τα δημοτικά έργα. Με την αύξηση του κύκλου εργασιών της πόλης όμως, ο αρτοποιός για παράδειγμα δεν προλάβαινε μόνος του να βγάζει τα ψωμιά που του ζητούσαν, υποχρεώθηκε λοιπόν να προσλάβει έναν βοηθό, τον οποίον πλήρωνε με τα σελίνια του Δήμου. Το ίδιο κάνανε και οι υπόλοιποι επαγγελματίες. Οι βοηθοί που προσλήφθηκαν όμως διευρύνανε την αγοραστική δύναμη της πόλης και έτσι οι επαγγελματίες είχαν να αντιμετωπίσουν μία περαιτέρω αύξηση της ζήτησης, σε σημείο που κανένας κάτοικος της πόλης να είναι άνεργος, αλλά αντίθετα να υπάρχουν παντού αγγελίες ζήτησης προσωπικού. Έτσι το σύστημα αρχίζει να αποκτάει μία δυναμική μορφή, και οι άνεργοι από τα γύρω χωριά έρχονται για να δουλέψουν στο Wörgl, επίσης οι παραγωγοί από τα γύρω χωριά που είχαν τα προϊόντα τους απούλητα (διότι μέχρι τώρα κανείς δεν είχε χρήματα για να τα αγοράσει) επιτέλους βρήκαν αγοραστές στο Wörgl, αλλά με τους νέους επισκέπτες διευρύνεται ακόμα περαιτέρω η αγοραστική δύναμη, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται και η παραγωγική δραστηριότητα. Οι ξένοι εργάτες παίρνοντας τα σελίνια του Wörgl, δυνάμωναν και τις δικές τους τοπικές οικονομίες, επεκτείνοντας την ανάπτυξη στα γύρω χωριά, αλλά το ίδιο το Wörgl έβγαινε αλώβητο, από αυτή την έξοδο του χρήματος.

Ο Δήμαρχος είχε ένα στρατηγικό πλεονέκτημα: Ήταν αυτός που εκτύπωνε το χρήμα. Δεν ήταν ένας ιδιώτης τραπεζίτης με σκοτεινά συμφέροντα κυριαρχίας από πίσω του, αλλά ένας άνθρωπος στην υπηρεσία των πολιτών.
Η πίσω όψη κάθε γραμματίου περιείχε αυτολεξεί την ακόλουθη συγκινητική δήλωση, κάποια λόγια που φαίνονται σαν να γράφτηκαν σήμερα, και όμως γράφτηκαν το 1932:
«Προς όλους τους ενδιαφερόμενους: Ο αργός ρυθμός που κυκλοφορεί το χρήμα έχει προκαλέσει μια πρωτοφανή ύφεση του εμπορίου και βύθισε εκατομμύρια ανθρώπους σε απόλυτη εξαθλίωση. Από οικονομικής απόψεως, η καταστροφή του κόσμου άρχισε! -Είναι καιρός, με αποφασιστική και έξυπνη δράση, να προσπαθήσουμε να συγκρατήσουμε την πτωτική βουτιά του εμπορίου και έτσι να σωθεί η ανθρωπότητα από αδελφοκτόνους πολέμους, χάος και διάλυση. Οι άνθρωποι ζουν μέσα από την ανταλλαγή υπηρεσιών τους. Η υποτονική κυκλοφορία έχει σταματήσει σε μεγάλο βαθμό αυτή την ανταλλαγή και έτσι ρίχνονται εκατομμύρια άνθρωποι που θέλουν να εργαστούν εκτός εργασίας - Πρέπει, συνεπώς, να αναβιώσουμε αυτή την ανταλλαγή υπηρεσιών και έτσι οι άνεργοι να επιστρέψουν στην παραγωγική τάξη. Αυτός είναι ο στόχος του πιστοποιητικού εργασίας που εκδίδεται από την αγορά της πόλης του Wörgl: Να μειώσει τα βάσανα και το φόβο, να προσφέρει δουλειά και ψωμί».

Η επιτυχία του Wörgl
Σε περίοδο 13 μηνών, ο Δήμαρχος εκτέλεσε όλα τα έργα που είχε σχεδιάσει: Ύδρευση, δρόμοι, φωτισμός. Επίσης κατασκευάστηκαν νέα δημόσια κτίρια, ένας ταμιευτήρας νερού, μία πίστα για σκι, και μια γέφυρα. Επίσης έγιναν αναδασώσεις, γιατί αντιλαμβάνονταν οι άνθρωποι του τότε, που ζούσαν πιο κοντά στη Φύση, το μελλοντικό κέρδος από την ύπαρξη των Δασών.
Σε έξι γειτονικά χωριά επεκτάθηκε το σύστημα με επιτυχία. Ο Γάλλος πρωθυπουργός, Eduard Dalladier, έκανε μια ειδική επίσκεψη για να δει το "θαύμα του Wörgl". Τον Ιανουάριο του 1933, το νέο οικονομικό σύστημα επεκτείνεται στη γειτονική πόλη της Kirchbühl, και τον Ιούνιο του 1933, ο Δήμαρχος του Wörgl συναντήθηκε με εκπροσώπους από 170 διαφορετικές πόλεις της Αυστρίας που ενδιαφέρονταν για την γενικευμένη εφαρμογή του συστήματος και στις πόλεις τους.
Η παρακάτω έκθεση συντάχθηκε από τον Claude Bourdet, έναν αυτόπτη μάρτυρα Καθηγητή του Πολυτεχνείου της Ζυρίχης:
«Επισκέφθηκα το Wörgl τον Αύγουστο του 1933, ακριβώς ένα χρόνο μετά την έναρξη του πειράματος. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα αποτελέσματα φτάνουν το θαύμα. Οι δρόμοι, περιβόητοι για την άθλια κατάσταση τους, συναγωνίζονται τώρα την ιταλική Autostrade (Ιταλική Εθνική Οδό). Το Συγκρότημα των Δημαρχιακών γραφείων έχει ανακαινιστεί όμορφα ως ένα γοητευτικό σαλέ με ανθισμένες γλαδιόλες. Μια νέα τσιμεντένια γέφυρα φέρει περήφανα την πλάκα: "Χτισμένο με δωρεάν χρήματα το έτος 1933". Παντού βλέπει κανείς νέους φανοστάτες στους δρόμους, καθώς και ένα δρόμο με το όνομά του Silvio Gesell. Οι εργαζόμενοι στα πολλά εργοτάξια είναι όλοι ένθερμοι υποστηρικτές του συστήματος του δωρεάν χρήματος. Στα καταστήματα τα γραμμάτια είναι αποδεκτά παντού, παράλληλα με τα επίσημα χρήματα. Οι τιμές δεν έχουν αυξηθεί. Κάποιοι υποστήριξαν ότι το σύστημα που πειραματίστηκε στο Wörgl εμποδίζει την φορολογική ισότητα, γιατί ενεργεί σαν μία μορφή εκμετάλλευσης του φορολογουμένου. Φαίνεται να υπάρχει ένα μικρό λάθος σε αυτό τον τρόπο σκέψης. Ποτέ στο παρελθόν δεν είδε κανείς τους φορολογούμενους να μη διαμαρτύρονται έντονα κατά την αφαίρεση των χρημάτων τους. Στο Wörgl κανείς δεν διαμαρτύρονταν. Αντίθετα, οι φόροι (σε μορφή γραμματίων) καταβάλλονται εκ των προτέρων στον Δήμο. Οι άνθρωποι είναι ενθουσιασμένοι με το πείραμα και διαμαρτύρονται στην Εθνική τους Τράπεζα η οποία αντιτίθεται στην έκδοση των νέων αυτών χαρτονομισμάτων (των τοπικών γραμματίων). Είναι αδύνατο να αποδώσει κανείς τη γενική βελτίωση του Wörgl μόνο στη «νέα μορφή των φόρων». Δεν μπορεί κανείς παρά να συμφωνήσει με το Δήμαρχο ότι το νέο νόμισμα εκτελεί τη λειτουργία του πολύ καλύτερα από το παλιό. Αφήνω στους ειδικούς για να διαπιστωθεί αν υπάρχει πληθωρισμός, παρά την κατά 100% κάλυψη των βασικών καταναλωτικών αγαθών. Παρεμπιπτόντως, αυξήσεις των τιμών, το πρώτο σημάδι του πληθωρισμού, δεν εμφανίζονται. Όσον αφορά την οικονομία, μπορούμε να πούμε ότι το νέο νόμισμα ευνοεί την εξοικονόμηση κατά κυριολεξία και όχι την αποθησαύριση του χρήματος. Δεδομένου ότι τα χρήματα χάνουν την αξία τους κρατώντας τα σπίτι, μπορεί κανείς να αποφύγει την υποτίμηση αυτή επενδύοντάς τα σε μία τράπεζα καταθέσεων. Το Wörgl έχει γίνει ένα είδος προσκυνήματος για τους μακρο-οικονομολόγους από διάφορες χώρες. Ο καθένας μπορεί να τους αναγνωρίσει αμέσως, από τις εκφράσεις τους, κατά τη συζήτηση τους στους όμορφους δρόμους του Wörgl, ή ενώ κάθονται στα τραπέζια των εστιατορίων. Ο πληθυσμός του Wörgl με χαρά, περήφανος για τη φήμη τους, τους καλωσορίζει θερμά.»
Το τέλος
Η Κεντρική Τράπεζα της Αυστρίας πανικοβλήθηκε, στο ενδεχόμενο το πείραμα του Wörgl να επεκταθεί σε όλη την Αυστρία και αποφάσισε να διεκδικήσει τα μονοπωλιακά δικαιώματα της, απαγορεύοντας δωρεάν νομίσματα. Η υπόθεση έφτασε ενώπιον του Αυστριακού Ανώτατου Δικαστηρίου, το οποίο επικύρωσε το μονοπωλιακό δικαίωμα της Κεντρικής Τράπεζας για την έκδοση νομίσματος. Και έγινε ποινικό αδίκημα η έκδοση "νομίσματος έκτακτης ανάγκης". Το Wörgl γρήγορα επανήλθε στην ανεργία του 30%. Κοινωνική αναταραχή εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλη την Αυστρία, διότι οι απλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνανε γιατί η Κυβέρνησή τους και η Δικαιοσύνη, που υποτίθεται ότι εξυπηρετούν τα συμφέροντα των πολιτών, δεν τους αφήνει να εξασκούν τη δοκιμασμένη λύση που βρήκανε στην αντιμετώπιση της ύφεσης, αλλά τους επιβάλει τα δικά της μέτρα που αποδεδειγμένα όπως και πριν τους ξαναβύθισε στη φτώχεια και την ανέχεια. Το 1938 ο Χίτλερ προχώρησε στην προσάρτηση της Αυστρίας (χωρίς να βρει την παραμικρή πολεμική αντίσταση) με έναν από τους λόγους για αυτό, το ότι πολλοί άνθρωποι τον είδαν ως τον οικονομικό και πολιτικό σωτήρα τους. Ακολούθησε ο Πόλεμος, και το πείραμα του Wörgl έμεινε στην Ιστορία.

(Βιβλιογραφία: http://www.mindcontagion.org/worgl)

«Κάδος σκουπιδιών» τα λατομεία Μαρκοπούλου

Τέσσερις οδηγούς φορτηγών που μετέφεραν σκουπίδια παράνομα, με σκοπό να τα αποθέσουν στα λατομεία "Μαρκόπουλο ΑΒΕΕ", συνέλαβαν άνδρες του αστυνομικού τμήματος Μαρκόπουλου.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις των συλληφθέντων, τα σκουπίδια προέρχονταν από το δήμο Ασπροπύργου.

Ο δήμαρχος Μαρκόπουλου Σωτήρης Μεθενίτης κατηγορεί ευθέως τη διοίκηση των λατομείων για σύναψη συμφωνιών, προκειμένου να δέχονται παράνομα αστικά απορρίμματα.

Οι οδηγοί παραπέμφθηκαν με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

http://www.skai.gr/news/environment/article/184595/sunelifthisan-na-petane-skoupidia-sta-latomeia-markopoulou-/

 

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Αν μπεις στο website των ΚΕΠ θα πιστέψεις προς στιγμήν πως ζούμε σε μία άλλη χώρα.
Τα ΚΕΠ ήρθαν τα τελευταία χρόνια για να βάλουν τέρμα στις ουρές και στη γραφειοκρατία, στις πολύπλοκες διαδικασίες, και στα τεντωμένα νεύρα μας...
Κάντε μία επίσκεψη στο http://www.kep.gov.gr/ και πληροφορηθείτε για το ποιες διαδικασίες μπορείτε να διεκπεραιώνετε, χωρίς να κουνήσετε πολύ - πολύ τα δακτυλάκια σας! 

Γραφεία Κοινωνικών Υποστηρικτικών Yπηρεσιών

Ψυχολογική υποστήριξη και δυνατότητα παρέμβασης στην κρίση προσφέρει η τηλεφωνική γραμμή 800- 11- 3- 7777 της ΜΚΟ Αλληλεγγύη της Εκκλησίας της Ελλάδος, από το Νοέμβριο του 2006.
Η γραμμή στήριξης και παρέμβασης στην κρίση 800-11-3-7777 λειτουργεί από τις 9.00 π.μ. έως τις 17.00μ.μ., είναι χωρίς χρέωση από σταθερό τηλέφωνο, στελεχώνεται από ειδικά εκπαιδευμένους ψυχολόγους και τηρεί το απόρρητο των στοιχείων όσων καλούν. Η γραμμή εξυπηρετεί περιστατικά που απαιτούν άμεση ψυχολογική στήριξη ή συμβουλευτική. Επίσης δέχεται τηλεφωνικές καταγγελίες για περιστατικά κακοποίησης, ενδοοικογενειακής βίας και trafficking. Η παρέμβαση στην κρίση ολοκληρώνεται μέσω της παραπομπής των περιστατικών στους Ξενώνες και τις Δομές Ψυχικής Υγείας της ΜΚΟ Αλληλεγγύη, αλλά και μέσω άλλων συνεργαζόμενων φορέων. Άμεση παρέμβαση, μέσω της παροχής ψυχολογικής στήριξης αλλά και ανθρωπιστικής βοήθειας, παρέχεται επίσης και σε καταστάσεις κοινωνικο- οικολογικών κρίσεων όπως οι φυσικές καταστροφές.
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΕΙ.
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΜΑΣ ΟΜΩΣ;
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΤΩΡΑ
800 – 11 – 37777

Επίσης, στο πλαίσιο του 3ου άξονα του Επιχειρησιακού Προγράμματος έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο από 140 Γραφεία Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε ολόκληρη τη χώρα. Στελεχωμένα από περισσότερους από 350 κοινωνικούς επιστήμονες και ψυχολόγους, τα γραφεία προσφέρουν βοήθεια και υποστήριξη σε όσους τη χρειάζονται, αλλάζοντας, μέρα με τη μέρα, τις ζωές ανθρώπων που έχουν ανάγκη έμπρακτης Συμπαράστασης για να ενταχθούν ενεργά στο κοινωνικό σύνολο και να προσφέρουν στη κοινότητα στην οποία ζουν. Οι υπηρεσίες των Γραφείων Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών περιλαμβάνουν:
* Ενημέρωση
* Συμβουλευτική
* Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη
Τέτοια γραφεία λειτουργούν στους παρακάτω δήμους: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΔΑΦΝΗΣ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, ΥΜΗΤΤΟΥ,  AΡΤΕΜΙΔΑΣ, ΑΧΑΡΝΩΝ, ΒΟΥΛΑΣ, ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ, ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΚΑΡΥΔΑΛΛΟΥ, ΚΡΩΠΙΑΣ, ΑΛΙΜΟΥ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΓΕΡΑΚΑΣ, ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ, ΠΑΛΛΗΝΗ, ΡΑΦΗΝΑ, ΣΠΑΤΑ, ΑΝΘΟΥΣΑ, ΠΙΚΕΡΜΙ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΖΕΦΥΡΙΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011

Μισθοί Βουλγαρίας στον ιδιωτικό τομέαΚατώτατο μισθό κάτω από τα 750 ευρώ απαίτησε η τρόικα από τον υπουργό Εργασίας. “Για μισθούς Α’ Παγκοσμίου Πολέμου”, μιλά η ΓΣΕΕ. Μισθοί Βουλγαρίας στον ιδιωτικό τομέα ζήτησε ουσιαστικά η τρόικα από τον υπουργό Εργασίας κ. Γιώργο Κουτρουμάνη, προτείνοντας να διαλυθεί το δίχτυ ασφαλείας που παρείχε έως σήμερα η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Αυτό σημαίνει , ότι ο κατώτερος μισθός που σήμερα είναι 750 ευρώ, θα βρεθεί σε ελεύθερη πτώση ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Οι αξιωματούχοι της τρόικας, στη συνάντηση που είχαν τη Δευτέρα με την ηγεσία του υπουργείου εργασίας ζήτησαν μείωση των κατωτάτων μισθών στον ιδιωτικό τομέα, κατάργηση της δυνατότητας επέκτασης των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων με εξαίρεση τις συμβάσεις που προβλέπουν πάγωμα μισθών –με την προϋπόθεση ότι η διάρκεια των συμβάσεων δε θα ξεπερνάει τα 3 χρόνια – και διευκόλυνση υπογραφής επιχειρησιακών συμβάσεων με μείωση μισθών από ένωση προσώπων η οποία θα καλύπτει τα 3/5 των εργαζόμενων της επιχείρησης.

Ο υπουργός Εργασίας κ. Γιώργος Κουτρουμάνης, αιφνιδιασμένος από τις προτάσεις της τρόικας ζήτησε να μεταφέρει τα αιτήματα στον Πρωθυπουργό και στην κυβερνητική επιτροπή. Σε δήλωσή του, ανέφερε ότι “αυτή η εξέλιξη αποτελεί ανατροπή η οποία σε λίγους μήνες θα οδηγήσει σε μείωση εισφορών στα ταμεία, σε μείωση φόρων, ακόμα και σε μείωση της αγοραστικής δύναμης . Εκφράζω σοβαρότατες επιφυλάξεις και μεταφέρω το αίτημα στον Πρωθυπουργό”.

Οι εργοδότες (ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΕΣΕΒΕ) σε πρώτη φάση ανεπίσημα τάσσονται κατά των προτάσεων της τρόικας, καθώς πιστεύουν ότι η μείωση κατωτάτων και κατά συνέπεια μέσων μισθών θα οδηγήσει σε τραγική υστέρηση τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων που θα δηλώσουν αδυναμία να καταβάλουν τις συντάξεις αν δεν εισπράξουν έξτρα επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό – κάτι που έχει αποκλειστεί – ενώ θα οδηγηθεί σε μείωση η ήδη συρρικνωμένη κατανάλωση.

Σε δηλώσεις του το μέλος της διοίκησης της ΓΣΕΕ και πρόεδρος του συλλόγου εργαζομένων της Εμπορικής Τράπεζας Γιώργος Κωνσταντινόπουλος σημειώνει πως “η τρόικα επέστρεψε στη χώρα μας σαν ταύρος σε υαλοπωλείο. Με απίστευτο κυνισμό απαιτεί από τους Έλληνες εργαζόμενους να παραδώσουν ότι με πολυετείς αγώνες έχουν κατακτήσει. Απαιτεί την ισοπέδωση των μισθών. Θέλει να ρίξει τους Έλληνες εργαζόμενους σε οικονομική δυστυχία για να ικανοποιηθεί. Η κυβέρνηση οφείλει να αντιδράσει. Είναι κυβέρνηση του ελληνικού λαού, την έχουν ψηφίσει εργαζόμενοι και Έλληνες πολίτες,. Σε περίπτωση που αποδεχτεί αυτές τις προτάσεις και ζητήσει από το συνδικαλιστικό κίνημα να δεχτεί μείωση μισθών θα εισπράξει την κατακραυγή του ελληνικού λαού. Η απάντηση η δική μας … όχι άλλο κάρβουνο”.

”Μας κυβερνούν ανίκανοι και τώρα θέλουν να μας έλθουν και οι επικίνδυνοι”, ήταν η πρώτη αντίδραση του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου. Παράλληλα, έκανε λόγο για προσπάθεια επιστροφής στις εργασιακές συνθήκες του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και της Μικρασιατικής Καταστροφής. Όλα αυτά την ώρα που στοιχεία του ίδιου του υπ। Εργασίας δείχνουν πως οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα έχουν ήδη υποχωρήσει σχεδόν κατά 8 με 12% τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.Μίκα Κοντορούση

ΠΗΓΗ: www.news247.gr

Οι άνεργοι ξεπέρασαν τους 820.000 τον Ιούλιo

Αθήνα, 20/10/2011


Ο αριθμός των χωρίς εργασία αυξήθηκε κατά 213.241 σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι ηλικίες έως 34 ετών.

Κόκκινο… χτυπάει η ανεργία. Μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, τον Ιούλιο, το ποσοστό ανεργίας εξακοντίστηκε στο 16,5% από 12% ένα χρόνο πριν.

Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 213.241 σε σχέση με πέρυσι τον Ιούλιο και πλέον ξεπερνά τις 820.000.

Ενδεικτικό της έκτασης που λαμβάνει το πρόβλημα είναι το γεγονός ότι στους νέους το ποσοστό ανεργίας φθάνει στο 42,4%. Δηλαδή οι τέσσερις στους δέκα νέους αδυνατούν να βρουν εργασία. Επίσης η ανεργία δείχνει σαφή… προτίμηση στις γυναίκες όπου το ποσοστό ξεπερνά ελαφρώς το 20%.

Θα πρέπει να τονιστεί πως όλες οι εκτιμήσεις των ειδικών συγκλίνουν σε περαιτέρω αύξηση της ανεργίας τόσο στο υπόλοιπο του τρέχοντος έτους όσο και κατά τη διάρκεια του 2012. Μάλιστα προβλέπεται ότι ο συνολικός αριθμός των ανέργων θα προσεγγίσει σύντομα το 1 εκατ. άτομα.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το ποσοστό ανεργίας τον Ιούλιο ανήλθε σε 16,5%, έναντι 12,0% τον ίδιο μήνα του 2010 και 16% το Ιούνιο του 2011.

Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται σε 4.140.007 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 820.276 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 4.382.901 άτομα.

Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 299.289 άτομα σε σχέση με πέρυσι (μείωση 6,7%) και κατά 21.118 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2011 (μείωση 0,5%).

Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 213.241 άτομα σε σύγκριση με τον περσινό Ιούλιο (αύξηση 35,1%) και κατά 26.591 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο (άνοδος 3,4%).

Επίσης καταγράφεται αύξηση του αριθμού των ανέργων κατά 343.569 άτομα σε σύγκριση με το 2009. Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι το πρόβλημα της ανεργίας επικεντρώνεται στις νεαρές ηλικίες έως 34 ετών.

Ειδικότερα στους νέους έως 24 ετών το ποσοστό διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στο 42,4% δέκα μονάδες υψηλότερα σε σύγκριση με πέρυσι (32,6%). Στις ηλικίες μεταξύ 25 και 34 ετών η ανεργία ανέρχεται στο 23,3% από 15,8% ένα χρόνο πριν. Σε επίπεδο Περιφερειών “πρωταθλήτρια” αναδεικνύεται η Στερεά Ελλάδα με 22,7% από 14,3% πέρυσι. Ακολουθούν η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη με το ποσοστό ανεργίας στο 18,5%, η Κεντρική και η Δυτική Μακεδονία με 18,1% και η Δυτική Ελλάδα με 17,5%.

Είναι χαρακτηριστικό πως εν μέσω τουριστικής περιόδου η ανεργία αυξήθηκε στο Νότιο Αιγαίο στο 9,5% από 5,9% τον Ιούλιο του 2010. Να σημειωθεί ότι στο προσχέδιο του προϋπολογισμού διατυπώνεται η πρόβλεψη ότι το 2011 η ανεργία θα κλείσει σε μέσα επίπεδα στο 15,2%. Ομως τα διαθέσιμα στοιχεία από τους επτά πρώτους μήνες του έτους δείχνουν ότι, για να επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη αυτή, θα πρέπει να καταγραφεί μείωση της ανεργίας στους τελευταίους μήνες του 2011, ενδεχόμενο που δεν θεωρείται πιθανό. Για το 2012 στο προσχέδιο έχει περιληφθεί πρόβλεψη για ανεργία στο 16,4%.


Η ανεργία δείχνει σαφή προτίμηση στις γυναίκες.


Στο 20,3% έφθασε τον Ιούλιο η ανεργία στις γυναίκες έναντι 15,7% τον ίδιο μήνα του 2010. Στους άνδρες διαμορφώνεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, και συγκεκριμένα στο 13,8% από 9,4% πέρυσι. Να τονιστεί πως το ποσοστό ανεργίας των γυναικών έχει διπλασιαστεί σε σχέση με τον Ιούλιο του 2008, όταν ήταν 10,8%. • Θλιβερή πρωτιά με 22,75% για τη Στερεά Ελλάδα।
Κώστας Τσαχάκης

ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ (www.ethnos.gr)

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011

Μια μικρή αληθινή ιστορία.


Ο Μαρκ είχε γεννηθεί µε µία πολύ βαριά ασθένεια του ανοσοποιητικού συστήµατος। Ένα σύνδροµο ανεπάρκειας της άµυνας του οργανισµού, που κάποια γενετική αλλοίωση του είχε φορτώσει για πάντα। Τα παιδιά που γεννιούνται µε αυτή τη βαριά ανωµαλία -πολύ σπάνια ευτυχώς- έχουν πολύ λίγες πιθανότητες επιβίωσης, ή τουλάχιστον είχαν όταν ο Μαρκ ήρθε στον κόσµο. Δεδοµένης της ανικανότητας να παραχθούν αντισώµατα, οποιαδήποτε µόλυνση µπορούσε να τον αποτελειώσει σε λίγες εβδοµάδες, όσο συνηθισµένη κι αν ήταν για έναν κανονικό άνθρωπο. Η µόνη λύση ήταν να δηµιουργηθεί γύρω του ένα αποστειρωµένο περιβάλλον, όπου ο Μαρκ θα µπορούσε να ζει ελπίζοντας πως η επιστήµη θα ανακάλυπτε µια άλλη λύση για το ανοσοποιητικό του πρόβληµα. Μια τηλεταινία γυρισµένη τη δεκαετία του εβδοµήντα δείχνει το δράµα ενός νεότατου Τζον Τραβόλτα που έπαιζε ενα παιδί γεννηµένο µε αυτήν την ανωµαλία. Η τηλεταινία λεγόταν: Το παιδί στην πλαστική φούσκα.


Γιος ενός αυστηρού και εργατικού αγροτικού γιατρού και µιας δασκάλας, ο Μαρκ είχε την ευκαιρία να επιβιώσει τα πρώτα χρόνια της παιδικής του ηλικίας χάρη στις οικονοµικές προσπάθειες των γονιών του, χάρη στο δικό του θάρρος και κυρίως, χάρη στη σχεδόν αποκλειστική αφοσίωση της µητέρας του. Ζώντας σε µια κρεβατοκάµαρα κι ένα γραφείο µ' ένα µπάνιο ανάµεσά τους και αποµονωµένος από το υπόλοιπο σπίτι και τον κόσµο, µε ερµητικά κλειστές πλαστικές κουρτίνες, τα πρώτα είκοσι χρόνια της ζωής του δεχόταν µετρηµένες επισκέψεις στον ιδιωτικό και προστατευµένο χώρο του. Για να αποφευχθεί η εισαγωγή µικροβίων Που θα αποτελούσαν πιθανή απειλή για τη ζωή του Μαρκ, κανείς δεν µπορούσε να τον πλησιάσει χωρίς να έχει πλύνει τα χέρια Του µε αντισηπτικό και χωρίς να φοράει αποστειρωµένα ρούχα, στολή χειρουργού, µπότες και µαντίλι στο στόµα. Κατά τη διάρκεια αυτών των είκοσι χρόνων, ο Μαρκ είχε µάθει ό,τι ήξερε από τα αυστηρά και µεθοδικά µαθήµατα της µητέρας του, τις εις βάθος συζητήσεις µαζί της, από λίγα βιβλία που έφταναν στα χέρια του (καινούρια, καθαρά και αποστειρωµένα) και από τα λίγα που έβλεπε στην τηλεόραση. Εκτός από αυτά, ο µοναδικός του τρόπος επικοινωνίας ήταν γράµµατα, φωτογραφίες και κάποιες συζητήσεις από το τηλέφωνο µε την υπόλοιπη οικογένεια.
Ήταν η µέρα που συµπλήρωσε τα εικοσιένα του, όταν ζητησε από τη µητέρα του να αλλάξει και να µπει στο δωµάτιό του. Ήθελε να της µιλήσει.
«Μαµά» της είπε πολύ ήρεµα, «έχω πάρει µια απόφαση. Θα ταξιδέψω ... »
Η µητέρα παρέλυσε όταν άκουσε το γιό της. Βγαίνοντας από το αποστειρωµένο περιβάλλον του δωµατίου του έβαζε σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή του. Πράγµατι, η µοναδική φορά που είχε εγκαταλείψει το δωµάτιο ήταν όταν είχε πεθάνει ο πατέρας του και, παρά τις προφυλάξεις που είχε πάρει, ένας ιός της γρίπης που έφτασε στο σώµα του παραλίγο να τον σκοτώσει.
Για δυο εβδοµάδες, κανείς από την οµάδα των γιατρών που τον παρακολουθούσαν -ούτε ο ίδιος ο Δρ. Σκόρο- δεν µπορούσαν να είναι βέβαιοι ότι θα ξεπερνούσε τον κίνδυνο.
«Γιε µου» του είπε στο τέλος, «ξέρεις ότι δεν µπορείς να το κάνεις αυτό. Εγώ θα έδινα και τη ζωή µου, το ξέρεις, για να σου χάριζα αυτήν τη δυνατότητα, αλλά είναι αδύνατον και λυπάµαι.»Κοίτα µαµά» είπε ο Μαρκ, «είµαι είκοσι ενός. Κανείς με αυτήν την αρρώστια δεν έχει ξεπεράσει τα είκοσι έξι, κι ας είχαν την ίδια η καλύτερη φροντίδα από µενα. Υποτίθεται πως, αφού τελειώσει η ανάπτυξη, αρχίζει η προοδευτική και μη αναστρέψιµη φθορά στο συκώτι και τη σπλήνα. εγώ δεν θέλω να πεθάνω, µαµά. Αλλά λιγότερο θέλω να εγκαταλείψω αυτόν τον κόσµο χωρίς να έχω δει τη Μόνα Λίζα. Δεν θέλω να πεθάνω χωρίς να έχω πατήσει ποτέ την άµµο µιας παραλίας ή χωρίς να έχω κάνει µπάνιο στη θάλασσα, κι ας είναι µόνο για µία φορά. Δε θέλω να φύγω για πάντα χωρίς να έχω επισκεφτεί τη θεία Γερτρούδη και τη φάρµα της στην Καλιφόρνια. Δεν θα πεθάνω, µαµά, χωρίς να σε αγκαλιάσω και να αισθανθώ το µάγουλό σου πάνω στο δικό µου, χωρίς τίποτα ανάµεσά τους, κι ας είναι µόνο για µία φορά.»
Η µητέρα έκλαιγε, αλλά του απάντησε:
«Η επιστήµη προοδεύει, Μαρκ. Ίσως σε µερικά χρόνια, αυτό που µέχρι σήµερα είναι ανίατο, να θεραπεύεται. Περίµενε λίγο, γιε µου ... »
«Είµαι πρόθυµος να ακούσω τον Δρ. Σκόρο» είπε ο Μαρκ. «Αν αυτός πει πως υπάρχει κάτι νέο, αν µου δώσει κάποια εναλλακτική λύση, αν έχει κάποια πληροφορία που αγνοώ, θα ξανασκεφτώ τη στάση µου. Αλλά αν δεν είναι έτσι, µαµά, σ' το λέω από τώρα: εγώ θα βγω απ' αυτή τη φούσκα και θα ηθελα να πάω στην Ευρώπη µαζί σου, και στην παραλία και στη φάρµα της αδελφής σου. Βέβαια, αν δε θες να γίνεις συνεργός µου, µπορώ να το καταλάβω και θα το κάνω όπως και να 'χει, ακόµα και µόνος.»
Ούτε ο Δρ. Σκόρο συµφωνούσε µε την απόφαση του Μαρκ. Του είπε πως, αν εκτεθεί στον έξω κόσµο, θα επιβιώσει έξι, το πολύ οχτώ, µήνες, αλλά όχι παραπάνω. Φυσικά, -δεν ήταν διατεθειµένος να πει ψέµατα-, από ιατρικά νέα δεν είχε τίποτα. Μπροστά στην αµετάκλητη απόφαση του Μαρκ, η µητερα αποφάσισε να τον συνοδέψει στην τελευταία του Περιπέτεια.Σχεδόν ένα µήνα αργότερα θαύµαζαν, απολαµβάνοντας, τα γλυπτά του Λούβρου, τους πίνακες του Πράδο, τα αρχαία της Ελλάδας και τις πλατείες της Ρώµης.
Από 'κει πέταξαν για την Καλιφόρνια. Ο Μαρκ έλεγε πως δεν υπήρχε και τόσος χρόνος και είχε πολλά να κάνει. Η οικογένεια µε χαρά συνόδεψε τον Μαρκ στην πρώτη του ανάβαση σε άλογο, του έδειξαν πώς να αρµέγει τις αγελάδες και μοιράστηκαν µε τη µητέρα και τον γιο τη στιγµή που ο Μάρκ έκλαψε από συγκίνηση µπροστά στην απεραντοσύνη του ωκεανού.
Πήγαιναν τέσσερις µήνες που έλειπαν από το σπίτι, όταν λίγα δέκατα συννέφιασαν τη χαρά όλων. Η µητέρα ζήτησε από τον Μαρκ να γυρίσουν στην πόλη και να επισκεφτούν τον Δρ. Σκόρο, κι έτσι έκαναν.
Οι εξετάσεις δεν έδειξαν τίποτα το αναπάντεχο. 'Ενα κρύωμα δεν ήταν επιπλοκή για κάποιον που δεν είχε ανεπάρκεια ανοσοποιητικού, αλλά ο Μαρκ χρειαζόταν παρά πολλή προσοχή. Η ιατρική οµάδα συνέστησε την επιστροφή στη μόνωση του πλαστικού, αλλά ο Μαρκ αρνήθηκε. Οι γιατροί μπόρεσαν µόνο να αποσπάσουν την υπόσχεση του ασθενή ότι θα ξεκουραζόταν στο σπίτι για µερικές εβδοµάδες.
Ήταν µέρες µεγάλης αγωνίας για τη µητέρα του Μαρκ, που αναρωτιόταν αν είχε κάνει λάθος. Θα έπρεπε να είχε εναντιωθεί µε περισσότερη επιµονή; Ίσως τα σχέδιά του να ήταν μεγάλα λόγια, και χωρίς την παρέα της µαµάς του ο Μαρκ να μην είχε τολµήσει να κάνει το βήµα που τώρα απειλούσε να γίνει η τελευταία επιθυµία του.
«Μαµά» φώναξε το παιδί από το κρεβάτι.
«Εδώ είµαι, παιδί µου, χρειάζεσαι κάτι;»
«αγκάλιασε µε» της ζήτησε και, καθώς πίεζε το µάγουλό του πάνω στο δικό της, της είπε, σαν να είχε διαβάσει τις σκέψεις της.
Σ΄ ευχαριστώ πολύ, µαµα, εγώ ξέρω πόσο δύσκολο πρέπει να ήταν να δεχτείς την απόφαση µου.
Ο σεβασµος σου για μένα μπορεί να συγκριθεί µονο µε την αγάπη µε την οποία πάντα µε φρόντιζες.»
«ίσως έπρεπε να είχα επιµείνει να µην πας ... »
«Το έκανες, µαµά ... Θα είχα πάει έτσι κι αλλιώς, αλλά ασφαλώς δεν θα είχα περάσει τόσο καλά» είπε ο Μαρκ χαµογελώντας.
Μετά από δύο εβδοµάδες ξεκούρασης και µητρικης φροντίδας, τα φάρµακα έφεραν αποτέλεσµα και ο κίνδυνος πέρασε. Ο Μαρκ σηκώθηκε από το κρεβάτι - στην αρχή µε την άδεια να τριγυρνάει µες στο σπίτι και µετά να κάνει σύντοµες βόλτες στην πόλη.
Σε µία από τις πρώτες εξόδους του πήγε στο τεράστιο εµπορικό κέντρο κοντά στο σπίτι του. Σκόπευε να αγοράσει βιβλία για το Ισραήλ και την Αίγυπτο - τους επόµενους προορισµούς του, όπως είπε στη µητέρα του. Περνώντας από το δισκάδικο σκέφτηκε πως η µουσική αυτών των τόπων θα πρέπει να ήταν ένας εξαιρετικός τρόπος για να πρωτογνωρίσει την κουλτούρα τους, και µπαίνοντας την είδε.
Ήταν µια κοπελίτσα γύρω στα είκοσι, µε τα µαλλιά γεµάτα µπούκλες, µελαχρινή και µε δύο υπέροχα πράσινα µάτια, που στον Μαρκ έµοιαζαν να λάµπουν από µακριά. Σαν να τον τράβηξε µαγνήτης, την πλησίασε κι έµεινε κοκαλωµένος να την κοιτάζει.Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, η κοπέλα τον ρώτησε: «Μπορώ να σε βοηθήσω;»
Κι αυτός σκέφτηκε να της πει: «Ναι, Πάµε να πιούµε κάτι. Πάµε να κάνουµε µια βόλτα. Άσε µε να σε κοιτάζω για ώρες. Πες µου κάτι για σένα ... » Αλλά δεν µπόρεσε. Ένας κόµπος είχε ανέβει στον λαιμό του και, ξεροκαταπίνοντας, είπε µονο:
«Θέλω αυτό το cd» πήρε το πρώτο που βρήκε µπροστά του και το έδωσε στην πωλήτρια χωρίς καν να το κοιτάξει.
Εκείνη χαµογέλασε παίρνοντας το cd και ρώτησε: «Κάτι άλλο;»
Ο Μαρκ έχασε και αυτή τη δεύτερη ευκαιρία και, απλά έγνεψε όχι µε το κεφάλι. Ο κόµπος δεν τον άφηνε να µιλήσει.
Η κοπέλα ρώτησε ακόµα: «Είναι για δώρο;»
«Όχι. Είναι για µένα.»
«Θέλεις να σ' το τυλίξω έτσι κι αλλιώς;»
«Ννννναι ... » ψέλλισε το παιδί, συνειδητοποιώντας πως αυτό θα του έδινε λίγο χρόνο παραπάνω. Ίσως σ' εκείνα τα λεπτά ...
Καθώς αυτή τύλιγε τη θήκη του cd, ο Μαρκ σκεφτόταν όλα όσα θα µπορούσε να της πει αλλά ήξερε ότι δεν θα τολµούσε.
Όταν βγήκε από το µαγαζί η µαµά του τον ρώτησε αν είχε βρει αυτό που έψαχνε και ο Μαρκ της απάντησε αινιγµατικά: «Ναι Υποθέτω πως ναι».
Όταν έφτασαν σπίτι, διηγήθηκε στη µητέρα του όλο το συµβάν κι έβρισε τον εαυτό του που δεν είχε τολµήσει να πει τίποτα. Η µητέρα τον ηρέµησε λέγοντάς του πως µπορούσε να ξαναπάει στο µαγαζί την επόµενη εβδοµάδα και να βρει το θάρρος να της προτείνει να βγούνε ή να της ζητήσει το τηλέφωνό της για να µπορεί να την πάρει. Ο νέος δέχτηκε πως η µητέρα του, για άλλη µια φορά, είχε δίκιο. Μπορούσε να επιστρέψει, αλλά όχι σε µία βδοµάδα, την επόµενη µέρα.
Αυτή τη φορά ανακάτεψε κάτι ράφια κάνοντας πως ψάχνει κάτι σπάνιο, για να βρει ευκαιρία να την κοιτάξει.
Του φάνηκε ακόµα πιο όµορφη από την προηγούµενη µέρα. Όταν πήγε πιο κοντά, εκείνη φάνηκε να τον αναγνωρίζει, γιατί µε ένα χαμόγελο τον πλησίασε και του είπε:
«Γεια ... Μπορώ να σε βοηθήσω;»
Ο Μαρκ αισθάνθηκε να κοκκινίζει και αυτό τον έκανε να ντραπεί. Έβηξε, ξεροκατάπιε ξανά και τελικά είπε:
«Αυτό το cd».
«Κι άλλο δώρο ... Για σένα;» είπε η νεαρή, καθώς ο Μαρκ ανακάλυπτε ένα ταµπελάκι µε το όνοµά της, Τζένιφερ, και χαιρόταν που τον είχε θυµηθεί.
«Ναι. Παρακαλώ ... » απάντησε µαγεµένος. Για άλλη µια φορά, η ιεροτελεστία θαυµασµού της πλάτης της κοπέλας, καθώς εκείνη τύλιγε το χαρτί και την κορδέλα του αµπαλάζ. Για άλλη µια φορά, το ελάχιστο άγγιγµα των δαχτύλων της, καθώς της έδινε την πιστωτική κάρτα. Για άλλη µια φορά οι µατιές τους συναντήθηκαν φευγαλέα και, κυρίως, για άλλη µια φορά, η δειλία και η ντροπή του τον ανάγκασαν να µείνει σιωπηλός.
Έτσι, ο Μαρκ συνέχισε να πηγαίνει στο δισκοπωλείο δύο-τρεις φορές τη βδοµάδα, κάθε φορά ελπίζοντας πως θα τολµούσε να της µιλήσει. Αλλά, κάθε φορά, αφού αγόραζε ένα cd τυλιγµένο µε πολύχρωµα χαρτιά κι όλο και πιο φανταχτερές κορδέλες, έφτανε σπίτι και το φύλαγε στην ντουλάπα του δωµατίου του χωρίς να το ανοίξει, σαν σύµβολο της ατολµίας του.
Μέχρι που, µια µέρα, ο νέος πήρε µια απόφαση. Εκείνη τη φορά θα της µιλούσε, θα έπαιρνε το ρίσκο, θα τολµούσε να ζήσει την απόρριψή της. Άλλωστε, όπως έλεγε η µητέρα του, δεν είχε τίποτα να χάσει και πολλά να κερδίσει Ο Μαρκ δεν αισθανόταν καλά εκείνες τις µέρες. Μερικά δέκατα έδειχναν πως κάποιο νέο µικρόβιο τον ενοχλούσε. Τη Δευτέρα θα πήγαινε να επισκεφτεί τον Δρ. Σκόρο.
Όπως κάθε Σάββατο, το εµπορικό κέντρο ήταν γεµάτο κόσµο. Ο Μαρκ περιπλανήθηκε άσκοπα περιµένοντας να περάσει η ώρα και µετά, όταν όλοι άρχισαν να φεύγουν, µπήκε στο δισκοπωλείο και πήγε κατευθείαν προς την Τζένιφερ. Εκείνη τον είδε να έρχεται και χαµογέλασε.
«Ήθελα ... » άρχισε.
«Ναι;» είπε αυτή.
«Ήθελα ... αυτό το cd» είπε για άλλη µια φορά, µε µια άγνωστη θήκη στο χέρι.
«Φυσικά» είπε η Τζένιφερ.
Και χωρίς να ρωτήσει, πήγε στον πάγκο του αµπαλάζ για να το τυλίξει για δώρο.
Ο Μαρκ αναθεµάτισε σιωπηλά τον εαυτό του. Αλλά, πριν η Τζένιφερ γυρίσει να του δώσει το cd, τόλµησε να κάνει κάτι. Πήρε ένα µπλοκ αποδείξεων που έγραφε πάνω το όνοµα της κοπέλας κι έγραψε χωρίς εκείνη να τον πάρει είδηση: «Γεια. Με λένε Μαρκ. Μένω εδώ. Θα ήθελα πολύ να πάµε να πιούµε κάτι και να µιλήσουµε. Αυτό είναι το τηλέφωνό µου 298-345688».
Και αφού το έγραψε, έκλεισε το µπλοκ και πλήρωσε φεύγοντας σαν να µην είχε συµβει τίποτα.
Τη Δευτέρα, χτύπησε το τηλέφωνο του σπιτιού του. Η µητέρα το σήκωσε.
«Ναι;»
«Γεια σας ... Ειµαι η Τζένιφερ, µπορώ να µιλήσω µε τον Μαρκ, παρακαλώ;»
Ακολούθησε µια µακριά σιωπή στη γραµµή, µέχρι η µητέρα να ξαναβρεί την ανάσα της και να απαντήσει: «Λυπάµαι, Τζένη ... Ο Μαρκ πέθανε χτες.»
Ίσως επειδή δεν υπήρξαν άλλες πωλήσεις εκείνη τη µέρα, ή επειδή τις Κυριακές η Τζένιφερ είχε ρεπό, το αποτέλεσµα ήταν να βρει το σηµείωµα του Μαρκ, όταν ήταν πια αργά.
Η µητέρα έκλεισε το τηλέφωνο κλαίγοντας. Και χωρίς κανένα λόγο πήγε µέχρι το άδειο πια για πάντα υπνοδωµάτιο του γιου της. Άνοιξε την ντουλάπα και κοίταξε τη στοίβα µε τα τυλιγµένα cd στο πρώτο ράφι.
Από περιέργεια η χωρίς κανένα λόγο άνοιξε το πρώτο από κάτω για να δει τι είχε µεσα.
Πάνω στο cd ήταν κολληµένο ένα σηµείωµα που έλεγε:
«Γεια. Είµαι η Τζένιφερ. Είµαι καινούργια στην πόλη. Δεν έχω κανένα φίλο, θα ήθελες να πιεις κάτι µαζί µου ... ;»
Η µητέρα άνοιξε τα υπόλοιπα cd.
Καθένα απ' αυτά είχε κολληµένο ένα σηµείωµα που η Τζένη είχε γράψει χωρίς να τη βλέπει ο Μαρκ, και είχε κρύψει κάτω από το περιτύλιγµα. Πιθανότατα µε τον ίδιο φόβο της απόρριψης, όπως και ο γιος της. Μάλλον, χωρίς να τολµήσει ούτε αυτή να πάρει το ρίσκο.
«Έχεις δυο µάτια πολύ όµορφα και βλέµµα θλιµµένο. Δε θέλεις να βρεθούµε να µιλήσουµε;»
«Με λένε Τζένιφερ και θέλω πραγµατικά να σε γνωρίσω ... »
«Γεια. Είµαι η Τζένιφερ ... Δε θέλεις να γίνουµε φίλοι;»
Βασίσου πάνω μου.
ΧΟΡΧΕ ΜΠΟΥΚΑΙ

Παιδικές παραστάσεις του Θεάτρου Κούκλας της Ι.Μπόικο1
2
3
4
5

Κυριακάτικες βόλτες στο παρελθόν και την ιστορία


Το Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο Αλληλεγγύης «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ» εγκαινιάζει τον εφετινό Χειμώνα σειρά επισκέψεων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους σε μια προσπάθεια να δώσει σε φίλους, εθελοντές και μέλη τη δυνατότητα να γνωρίσουν ακόμη καλύτερα την Αθήνα μας , που εμείς τουλάχιστον, τόσο αγαπάμε. Όλες οι ξεναγήσεις γίνονται από εθελοντές - έμπειρους διπλωματούχους ξεναγούς - και στόχο έχουν να δώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και να λύσουν όσων το δυνατόν περισσότερες απορίες ώστε να κατανοηθεί σε βάθος το παρελθόν και η ιστορία.


Tο πρόγραμμα των επισκέψεων


Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2011: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο


Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Ελλάδας είναι ένα από τα σημαντικότερα μουσεία του κόσμου στον τομέα της αρχαίας τέχνης. Στις συλλογές του εκπροσωπούνται όλοι οι πολιτισμοί που άνθισαν στον ελληνικό χώρο από την προϊστορική εποχή ως το τέλος της Ρωμαιοκρατίας.


Θα επισκεφτούμε τη Νεολιθική Συλλογή η οποία περιλαμβάνει τα αρχαιότερα εκθέματα του μουσείου, αντιπροσωπευτικά του πολιτισμού και των πολιτισμών που αναπτύχθηκαν στο Αιγαίο πριν από το μυκηναϊκό πολιτισμό, τη κυκλαδική συλλογή με τα περίφημα μαρμάρινα αφαιρετικά ειδώλια, που παριστάνουν κυρίως γυναικείες μορφές, τα εκθέματα λαμπρού μυκηναϊκού πολιτισμού κυρίως από τα μεγάλα κέντρα της Αργολίδας και ιδιαίτερα από τις Μυκήνες και τα πολύτιμα κτερίσματα των βασιλικών τάφων των Μυκηνών, που ανάσκαψε ο Ερρίκος Σλήμαν στο τέλος του 19ου αιώνα και θα κλείσουμε με τα ευρήματα από το σημαντικό οικισμό του Ακρωτηρίου της Θήρας, ο οποίος τον 16ο αι. π.Χ. καταστράφηκε από έκρηξη ηφαιστείου.

Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2011: Ιερός βράχος της ΑκρόποληςΟ βράχος σήμα κατατεθέν της πόλης της Αθήνας, σημείο αναφοράς όλων των πολιτισμών, και κομμάτι της καρδιάς όλων των αθηναίων, ήταν κατοικημένος από την 3η χιλιετία π.Χ. ενώ πό τον 6ο π.Χ. αιώνα άρχισαν να χτίζονται σταδιακά πάνω σ’ αυτόν τα ιερά των αρχαίων Αθηναίων.


Θα ανεβούμε τις μαρμάρινες μεγαλοπρεπείς σκάλες και θα ξεναγηθούμε στα λαμπρά Προπύλαια τα οποία άρχισαν να χτίζονται το 436 π.Χ. μετά την ολοκλήρωση του Παρθενώνα, πάνω σε σχέδια του αρχιτέκτονα Μνησικλή, στον μικρό ολομάρμαρο, απείρου κάλλους ναό της Αθηνάς Νίκης σε σχέδια του αρχιτέκτονα Καλλικράτη, τον θαυμαστό Παρθενώνα του Ικτίνου και του Καλλικράτη που παρά το γεγονός ότι λαβώθηκε και λεηλατήθηκε τόσο βάναυσα από ορδές ιερόσυλων και βαρβάρων ανά τους αιώνες εξακολουθεί να στέκει ολόλαμπρος και μεγαλοπρεπής και τέλος το Ερεχθείο με τις πασίγνωστες Καρυάτιδες, το σημείο στο οποίο έγινε η φιλονικία της Αθηνάς και του Ποσειδώνα για την κυριαρχία της πόλης.
Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2011: Μουσείο της Ακρόπολης


Το Μουσείο της Ακρόπολης βρίσκεται πάνω στον αρχαιολογικό χώρο Μακρυγιάννη, κατάλοιπο των Ρωμαϊκών και πρώιμων βυζαντινών Αθηνών και είναι επικεντρωμένο στα ευρήματα ολόκληρου του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης των Αθηνών και στεγάζει κάθε αντικείμενο που έχει βρεθεί πάνω στον ιερό βράχο της Ακρόπολης καθώς και τους πρόποδές του, καλύπτοντας μία ευρεία χρονική περίοδο από την Μυκηναϊκή περίοδο έως την Ρωμαϊκή και Παλαιοχριστιανική Αθήνα.


Αφού ξεναγηθούμε σ' ολόκληρο το μουσείο θα επικεντρωθούμε στην αίθουσα του Παρθενώνα, όπου εκτίθενται όλα τα πρωτότυπα γλυπτά συνδυαζόμενα με εκμαγεία των γλυπτών που βρίσκονται σε μουσεία του εξωτερικού. Οι διαφανείς υαλοπίνακες επιτρέπουν την άμεση οπτική επαφή με το μνημείο από το οποίο προέρχονται ενώ προσομοιάζουν τις αρχικές συνθήκες φωτισμού των γλυπτών. Το δάπεδο αυτής της αίθουσας είναι διαφανές και επιτρέπει την θέαση και τον φωτισμό της αρχαιολογικής ανασκαφής του ισογείου.
Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2012: Αρχαία αγορά της Αθήνας


Η αρχαία αγορά της Αθήνας είναι ο ανοικτός χώρος που βρίσκεται κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης στη βορειοδυτική πλευρά κι εκτείνεται από το Μοναστηράκι μέχρι το Θησείο. Στην αρχαιότητα αποτελούσε διοικητικό, φιλοσοφικό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και κυρίως οικονομικό κέντρο της πόλης.


Θα αφουγκραστούμε τα βήματα των μεγάλων στοχαστών, πολιτικών και φιλόσοφων της αρχαίας Αθήνας, θα περπατήσουμε στην οδό των Παναθηναίων από την οποία διήρχετο η μεγάλη πομπή προς την Ακρόπολη κατά την διάρκεια των εορτασμών των Παναθηναίων στο τρίτο έτος κάθε Ολυμπιάδας, θα επισκεφτούμε τον ναό του Ηφαίστου, τον πλέον διατηρημένο αρχαίο ναό του ελληνικού χώρου, αφιερωμένο στο θεό Ήφαιστο και την Εργάνη Αθηνά και τέλος θα επισκεφτούμε τη πλήρως αναστηλωμένη στοά του Αττάλου που κτίστηκε από τον Άτταλο βασιλιά της Περγάμου κατά τη Ρωμαϊκή εποχή κι αποτελούσε το μεγαλύτερο σε μήκος αυτοτελές σκεπαστό οικοδόμημα της αρχαιότητα στο οποίο σήμερα στεγάζεται το μουσείο της αρχαίας αγοράς
Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2012: Κεραμεικός


Με το όνομα Κεραμεικός φέρονταν στην Αρχαία Αθήνα δύο συνοικίες που βρίσκονταν στο βορειοδυτικό άκρο της τότε Αθήνας. Το όνομα προήλθε κατ’ άλλους από τον επώνυμο ήρωα Κέραμο ενώ κατ’ άλλους από τους τεχνίτες κεραμείς (αγγειοπλάστες - αγγειογράφους) και τα εργαστήριά τους που ήταν στη περιοχή αυτή. Ο Έσω Κεραμεικός είχε οικιστικό χαρακτήρα ενώ ο Έξω Κεραμεικός ταφικό. Το νεκροταφείο του Κεραμεικού λειτουργούσε αδιάκοπα από τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους (338 π.Χ.) μέχρι την ελληνιστική περίοδο μέχρι τον 6ο αιώνα, με αποτέλεσμα να αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τον σύγχρονο επισκέπτη να δει και να μελετήσει την διαχρονικότητα της τέχνης και την εξέλιξη των ηθών και εθίμων.


Το Μουσείο χαρακτηρίζεται ως το αποκλειστικότερο και πλουσιότερο, κυρίως σε εκθέματα ταφικού χαρακτήρα, που θεωρούνται τα καλλίτερα του είδους απ’ όλα τα εκτιθέμενα στην ελληνική επικράτεια.
Κυριακή 11 Μαρτίου 2012: Πνύκα, Φιλοπάππου, Άρειος Πάγος


Λόφος των Νυμφών - Πνύκα, Λόφος των Μουσών - Φιλοπάππου, Άρειος Πάγος. Μια από τις ωραιότερες ίσως βόλτες στο παρελθόν και την ιστορία της Αθήνας που αγαπάμε.


Ο λόφος Νυμφών ή λόφος Αστεροσκοπείου είναι ο βραχώδης λόφος που βρίσκεται απέναντι από τον ναό του Θησείου εκεί βρίσκεται ο ιερός χώρος της Πνύκας όπου υπήρχε ο μεγάλος "Βωμός του Αγοραίου Διός" και συγκαλείτο Εκκλησία του Δήμου, δηλαδή η Συνέλευση των Αθηναίων, από τον 6ο αιώνα μέχρι το τέλος του 4ο αιώνα π.Χ. Από το αρχαίο "βήμα" του ιερού χώρου αυτού αγόρευσαν σπουδαίοι πολιτικοί, στρατηγοί και ρήτορες όπως ο Θεμιστοκλής, ο Περικλής, ο Δημοσθένης, ο Αισχίνης κ.ά.


Ο Άρειος Πάγος είναι ο βραχώδης που προβάλει μεταξύ της Ακρόπολης και του λόφου της Πνύκας. Το όνομά του προέρχεται είτε από το θεό Άρη, είτε από τις «Αρές Ερινύες» τις λεγόμενες και «Σεμνές» που ήταν χθόνιες θεότητες της τιμωρίας και της εκδίκησης. Στην αρχαιότητα ο βράχος αυτός ήταν τόπος λειτουργίας δικαστικού σώματος και συγκεκριμένα της Βουλής του Αρείου Πάγου οι αρμοδιότητες του οποίου ήταν η εκδίκαση υποθέσεων φόνων εκ προμελέτης, εμπρησμών και ιεροσυλιών.
Κυριακή 8 Απριλίου 2012: Ναυτικό Μουσείο


Το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος βρίσκεται στον Πειραιά ανάμεσα στον όρμο της Φρεαττύδας, στην ακτή Θεμιστοκλέους. Το μουσείο αποτελεί το μεγαλύτερο του είδους του στην Ελλάδα και αναβιώνει την ιστορία χιλιετιών της λαμπρής ελληνικής ναυτικής παράδοσης, παρουσιάζοντας με ανάγλυφο τρόπο η ναυτική πορεία του ελληνισμού μέσα στους αιώνες.


Στην πρώτη αίθουσα στεγάζεται η Ναυτική Πινακοθήκη, με έργα των σημαντικότερων θαλασσογράφων του 19ου και 20ου αιώνα (Προσαλέντη-Βολανάκη-Χατζή κ.ά.) και στη συνέχεια παρουσιάζεται η ναυτική δραστηριότητα των Ελλήνων στην προϊστορία, στην αρχαιότητα, στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο ως το τέλος του 18ου αιώνα, στους Βαλκανικούς Πολέμους και από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο έως τις μέρες μας, ενώ παράλληλα, δίνεται έμφαση στη μετάβαση από την ιστιοφόρο ναυτιλία στην ατμοπλοΐα. Οι τελευταίες εκθεσιακές ενότητες αφορούν την ιστορία και εξέλιξη του εμπορικού ναυτικού.
Παρασκευή 18 Μαΐου 2012: Παγκόσμια ημέρα των Μουσείων


Ο κύκλος των ξεναγήσεων θα κλείσει με μεγάλη ημερίδα, για τον πολιτισμό, τη τέχνη και τα μουσεία που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Εταιρεία Ελλήνων Ευεργετών, την Παρασκευή 18 Μαΐου, Παγκόσμια ημέρα των Μουσείων, σε χώρο που θα ανακοινωθεί.


Επειδή ο στόχος των επισκέψεων αυτών είναι πάνω από όλα η κατανόηση των χώρων που έχουν επιλεγεί σε βάθος, οι ομάδες θα είναι μικρές (μέχρι 10 άτομα) και για τον λόγο αυτό είναι απόλυτα απαραίτητη η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής.


Η συμμετοχή στις "Κυριακάτικες βόλτες" είναι δωρεάν. Το Ινστιτούτο αναλαμβάνει να καλύψει το κόστος των ξεναγήσεων, με μόνη υποχρέωση των συμμετεχόντων να καταβάλλουν οι ίδιοι το αντίτιμο της εισόδου στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία (όπου απαιτείται). Για συμμετέχοντες με κάρτα ανεργίας, απορίας ή πολύτεκνους το κόστος των εισιτηρίων το αναλαμβάνει το Ινστιτούτο.


Δήλωση συμμετοχής τηλ: 210 3317861Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2011

Μαθήματα και εργαστήρια στους Δήμους

ΑργυρούποληΕφηβική Θεατρική Σκηνή, Θεατρική Ομάδα, Κέντρο Εκφρασης και Δημιουργίας, Σχολή Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών, Σύγχρονος Χορός, Σχολή Κρουστών «Σπ. Λιβιεράτος», Τμήμα Εικαστικών, Χορωδία. Για περισσότερες πληροφορίες, www.argyroupoli.gr

Δροσιά
Το Π.Π.Κ. Δροσιάς σε συνεργασία με τη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής και συγκεκριμένα με το τμήμα Ν.Ε.Λ.Ε. (Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης) παρέχει ΔΩΡΕΑΝ επιμορφωτικά προγράμματα για τους Δημότες με τις πιο κάτω θεματικές ενότητες:
1. Θέατρο : Τρίτη και Πέμπτη 20:00–22:30
2. Φωτογραφία : Παρασκευή 18:00–21:00
3. Παραδοσιακοί Xοροί : Παρασκευή 18:00
4. Ζωγραφική : Δευτέρα 16:30
Για πληροφορίες – εγγραφές μπορείτε να απευθυνθείτε στην υπεύθυνη των προγραμμάτων κα Ρηγοπούλου Βάνα στα τηλέφωνα: 2108131332, 2108137-526 και 6932000-266.

Μεικτή χορωδία ενηλίκων
Σας ενημερώνουμε ότι στο χώρο του Πολιτιστικού & Πνευματικού Κέντρου του Δήμου, από 8 Μαΐου θα λειτουργεί δωρεάν τμήμα μεικτής χορωδίας ενηλίκων, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου κ. Ματθαίου Λεγάκη, κάθε Πέμπτη 17:30 - 19:30
Για πληροφορίες - εγγραφές: κα Βάνα Ρηγοπούλου, 2108131332

Ηλιούπολη
Θέατρο: Λειτουργούν δύο (2) τμήματα:
* εφήβων (από 12 έως 18 ετών) και
* ενηλίκων (άνω των 18 ετών).

Κάθε κύκλος μαθημάτων ξεκινάει από τον Οκτώβριο και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο. Τα μαθήματα συνήθως, γίνονται κάθε Σάββατο από 10 π.μ. έως τις 12.30 μ.μ.(εφήβων) και από τις 1.00 μ.μ. έως τις 5.00 μ.μ. (ενηλίκων). Εγγραφές γίνονται από τις αρχές Σεπτεμβρίου έως τις αρχές Οκτωβρίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο (Πλατεία 25ης Μαρτίου 7, τηλ. 2109940699 και 2109920393) ή στο Θεατρικό Εργαστήρι (Κουντουριώτη 1-3, τηλ.9951682). Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Μουσική:

Δημοτική Φιλαρμονική «Απόστολος Μόσχος». Δωρεάν εκμάθηση μουσικών οργάνων. Υποτροφίες για μουσικές σπουδές. Συμμετοχή σε τελετές και εκδηλώσεις του Δήμου, δημόσιες συναυλίες, συμμετοχή σε εκδηλώσεις άλλων Δήμων. Δ.Ε.Π.Α.ΗΛ. Οδός Κουντουριώτου 10-12 Τηλ. 2109920054
Μουσικό Εργαστήρι Δήμου Ηλιούπολης. Ρεμπέτικη Εστουδιαντίνα. Συμμετέχει σε εκδηλώσεις του Δήμου και σε συναυλίες στην πόλη και σε άλλους Δήμους. Προωθεί την παραγωγή CDπου θα αναδείξουν και θα κάνουν γνωστό το έργο της και έξω από τα στενά δημοτικά πλαίσια. Τηλ. 2109940699.

Μοσχάτο
Μαθήματα ωδείου, ελληνικών και λαικών χορών, εικαστικών εργαστηρίων. θεάτρου, λαϊκής τέχνης και φωτογραφίας, με μικρό κόστος συμμετοχής και κάποια εντελώς δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.dimosmoschatou.gr.
Ο Δήμος Μοσχάτου για το διάστημα Μαΐου-Ιουνίου, διοργανώνει τις κάτωθι εκδηλώσεις - προγράμματα:
Α θ λ ο δ ι α κ ο π έ ς 2 0 0 9
Καλοκαιρινή Απασχόληση παιδιών ηλικίας 5-14 ετών. Μαθαίνουμε-παίζουμε-διασκεδάζουμε! Εγγραφές από 14 Μαΐου έως 5 Ιουνίου. Ένα πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που απευθύνεται σε παιδιά, προσφέρεται σε ασφαλείς χώρους, υπό την επίβλεψη ικανών και έμπειρων καθηγητών Φυσικής Αγωγής.
Δραστηριότητες:
Μπάσκετ – βόλεϊ – ποδόσφαιρο – χάντμπωλ – κολύμβηση – καράτε – σκάκι – επιτραπέζια παιχνίδια – παραδοσιακοί χοροί – πινγκ-πόνγκ – πληροφορική – παιδαγωγικά παιχνίδια – παιδαγωγικό θέατρο – πρόγραμμα προαγωγής ψυχικής και συναισθηματικής υγείας – προβολές παιδικών ταινιών/εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών – εβδομαδιαία εκδρομή εκπαιδευτικού ή αθλητικού περιεχομένου
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
Βεβαίωση γιατρού – 2 φωτογραφίες – πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
– φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ (κάτοικοι)
– φωτοτυπία εκκαθαριστικού εισοδήματος (εισόδημα μέχρι 30.000 €)
Για εγγραφές και πληροφορίες για το κόστος συμμετοχής:
Γραφεία Ο.Ν.Α., Κλειστό Γυμναστήριο Μοσχάτου, Μιαούλη 60,
210 9407820 & 210 9427787
Καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή): 9.00-14.00 και 16.00-20.00
Ψυχικό
Πολιτιστικό Κέντρο Μπενετάτου
Πληροφορίες για την Παιδική και τη Μικτή Χορωδία, τη Θεατρική Επιμόρφωση και το Νεανικό Θεατρικό Εργαστήρι, το Εργαστήρι Δημιουργικής Φωτογραφίας, τους Μοντέρνους Χορούς και τη Θεραπευτική Γυμναστική: Γραμματεία Πολιτιστικού Κέντρου,
τηλ. 210 6745135. Φιλαρμονική: Πληροφορίες από το τηλ. 210 6794000 (εσωτ.745). Παραδοσιακοί χοροί: Πληροφορίες από τα τηλ. 210 3607171 & 6945-462297. Για Άθληση-Γυμναστική: Τηλ. 210 6743911.
Δήμος Βύρωνα
Δωρεάν απογευματινά μαθήματα ελληνικών, με παράλληλη φύλαξη των παιδιών. Πληροφορίες και εγγραφές: Δήμος Βύρωνα, 2107658457, κα. Ειρήνη Μανωλά (10 π.μ. - 4 μ.μ.)
 

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ


Εγκρ'ιθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο που εισηγήθηκε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ। Γιώργος Κουτρουμάνης για την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα। Τις αμέσως επόμενες ημέρες το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή।


Με τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία και την ψήφιση των σχετικών ρυθμίσεων που προτείνονται, δημιουργείται το πλαίσιο για τη λειτουργία των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, θεσπίζεται ένας νέος τύπος επιχείρησης, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοι.Σ.Π.Ε.) καθώς και αναγνωρίζονται και καταγράφονται οι φορείς που δραστηριοποιούνται ήδη στην Κοινωνική Οικονομία.


Πρόκειται για επιχειρήσεις ειδικής νέας μορφής που δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα πέραν της αμοιβής για τα μελή που προσφέρουν εργασία. Βασικό χαρακτηριστικό αυτών των επιχειρήσεων είναι η παροχή υπηρεσιών που αφορούν στο κοινωνικό σύνολο (περιβάλλον, πολιτισμός, παραδοσιακά προϊόντα, τοπική ανάπτυξη, φροντίδα ηλικιωμένων ή ατόμων με αναπηρία κλπ).


Ενημερωτικό σημείωμα της παρουσίασης του σχεδίου νόμου:


1. Τι είναι Κοινωνική Οικονομία;


Ανάμεσα στο Κράτος και στην αγορά έχει αρχίσει να αναπτύσσεται σε πολλές προηγμένες αλλά και σε αναπτυσσόμενες οικονομίες ένας τρίτος τομέας, ο επονομαζόμενος τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας. Το παρόν νομοσχέδιο έρχεται να εισαγάγει μια καινοτόμο παράμετρο στις σχέσεις Κράτους-κοινωνίας-ιδιωτικού τομέα και στην Ελλάδα: αυτόν της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.


Η έννοια της Κοινωνικής Οικονομίας αναφέρεται στο σύνολο των οικονομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα, όπως κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ΜΚΟ, ιδρύματα κ.ά., με στόχο το συλλογικό οικονομικό και κοινωνικό συμφέρον αλλά και τη διασφάλιση του συλλογικού συμφέροντος των ίδιων των μελών των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, ΜΚΟ κλπ.


Η εφαρμογή της Κοινωνικής Οικονομίας βασίζεται: • Στην απασχόληση ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικά ομάδων


 • Στην επανεπένδυση των κερδών σε σκοπούς της επιχείρησης με έμφαση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας


 • Στον κοινωνικού χαρακτήρα καταστατικό σκοπό


 • Στην περιορισμένη διανομή κερδών βάσει της συμβολής των εργαζομένων στο έργο και τις υπηρεσίες της κοινωνικής επιχείρησης και όχι βάσει της συμβολής τους στο μετοχικό κεφάλαια

2. Τι συμβαίνει ήδη στις άλλες χώρες;


Η Κοινωνική Οικονομία έχει ήδη αναπτυχθεί ιδιαίτερα στην Ευρώπη, με εντυπωσιακά αποτελέσματα, τόσο στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας όσο και στην παροχή ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών. Μάλιστα, σήμερα αντιπροσωπεύει περίπου το 10% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και απασχολεί περίπου 11 εκατ. εργαζομένους, ενώ αντιπροσωπεύει περίπου το 5,9% της συνολικής απασχόλησης και το 6,7% της μισθωτής απασχόλησης.


Συγκεκριμένα: • Στην Ισπανία, τη δεκαετία 1990-2000, η αύξηση της απασχόλησης στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας είναι της τάξης του 57,95% ( από 224.000 θέσεις εργασίας σε περίπου 354.000 το 2000).


 • Στην Ιταλία, μεταξύ 1991 και 2001 η αύξηση στην απασχόληση για τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς ανέρχεται στο 400% (από 27.000 θέσεις το 1991 σε 149.000 το 2001).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί σήμερα τον τομέα αυτό ως προνομιακό πεδίο εφαρμογής πολιτικών για την απασχόληση, την τοπική ανάπτυξη, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού o οποίος ανοίγει νέες διεξόδους επιχειρηματικής δράσης ενώ δημιουργεί προϋποθέσεις επένδυσης στο λεγόμενο «κοινωνικό κεφάλαιο» και στην κοινωνική καινοτομία. Στο πλαίσιο της Στρατηγικής για την «Ευρώπη 2020», η κοινωνική καινοτομία αποτελεί ξεχωριστή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο τη συγκέντρωση όλων των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και την αξιοποίησή τους προς μια δυναμική, επιχειρηματική και καινοτόμο Ευρώπη.


3. Τι συνέβαινε μέχρι σήμερα στην Ελλάδα;


Μέχρι πρότινος, στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο δεν υπήρχε καμία αναγνώριση του τομέα της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Η έλλειψη θεσμικού πλαισίου δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στην ανάπτυξη του τομέα. Πέρα από τη γραφειοκρατία και την έλλειψη ενός βιώσιμου μοντέλου λειτουργίας τους, την έλλειψη επιχειρηματικής τεχνογνωσίας και ανάλογης εκπαίδευσης των στελεχών τους, και τη δυσκολία δικτύωσης και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών τους, η βιωσιμότητα, πόσω μάλλον η ανάπτυξη τέτοιου είδους δράσεων στη χώρα μας δεν καθίσταται δυνατή. Επιπλέον, οι θεσμοί της ανταγωνιστικής οικονομίας – όπως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα – δεν αναγνωρίζουν τις ιδιαίτερες συνθήκες που διέπουν την κοινωνική επιχειρηματικότητα με αποτέλεσμα τη δυσχερή πρόσβαση των φορέων σε αυτές τις πηγές χρηματοδότησης. Συνεπώς, η επιβίωσή τους καθίσταται δέσμια της κρατικής χρηματοδότησης ενώ εξαρτάται και από την «ευαισθησία» ή την «καλή πίστη» του ιδιωτικού τομέα και των πολιτών.


Δεν αποτελεί συνεπώς έκπληξη ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η συνεισφορά του τομέα στην απασχόληση στην Ελλάδα – συγκριτικά με ό, τι ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες-συνεχίζει να παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, η χώρα μας εμφανίζει τα μικρότερα ποσοστά μεταξύ των 15 κρατών μελών της Ε.Ε. που έχουν τη σχετική εμπειρία. Η απασχόληση στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας αντιπροσωπεύει μόλις το 1,8% της συνολικής απασχόλησης και το 2,9% της μισθωτής εργασίας.


Στην Ελλάδα υπολογίζονται: • 8.400 περίπου συνεταιρισμοί με 950.000 περίπου μέλη


 • 1.500-2.000 οργανώσεις εθελοντισμού, από τις οποίες 200-300 έχουν ενεργό δράση, εκ των οποίων 115-200 δραστηριοποιούνται στο χώρο του περιβάλλοντος και της οικολογίας


 • Μικτές οργανώσεις, εθελοντικές οργανώσεις με στοιχεία συνηγορίας με νομικές μορφές σωματείων, σωματείων ειδικώς αναγνωρισμένων ως φιλανθρωπικών, αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, ιδρυμάτων, και ενώσεων προσώπων, οργανώσεις ή και εταιρικά σχήματα που αναπτύσσουν δραστηριότητες ένταξης αποκλεισμένων ομάδων του πληθυσμού στην αγορά εργασίας και έχουν οικονομικό αντικείμενο.


 • 71 γυναικείοι συνεταιρισμοί με 1.903 μέλη


 • 68 συνεταιριστικές θεραπευτικές μονάδες στα ψυχιατρικά νοσοκομεία


 • 15 ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. με αντικείμενο την ένταξη των ψυχικά ασθενών στην αγορά εργασίας, αλλά και την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών.

Παρόλα αυτά, οι αναπτυξιακές προοπτικές του τομέα στην Ελλάδα διαφαίνονται σημαντικές. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2009-2010: Αναζητώντας διέξοδο από την κρίση» όπου για πρώτη φορά εξετάζεται η δυναμική της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, τα συμπεράσματα είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά, τόσο όσον αφορά στη συμβολή τους στην απασχόληση, όσο και στην καινοτομία.


4. Ποιο είναι το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων;


Α) Θεσμοθέτηση του χώρου της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και καταγραφή των φορέων της.


Β) Θεσμοθέτηση μιας νέας μορφής κοινωνικής επιχείρησης που βασίζεται στον αστικό συνεταιρισμό, της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, η οποία μπορεί να ενισχύεται από πόρους που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και λειτουργεί με τις εξής βασικές αρχές: • Την ελεύθερη συμμετοχή


 • Τη δημοκρατική διοίκηση: «ένα πρόσωπο, μια ψήφος»


 • Τη δίκαιη (περιορισμένη) διανομή των κερδών και την έμφαση στην επανεπένδυσή τους


 • Το αδιαίρετο, ολικώς ή μερικώς, του ιδίου κεφαλαίου


 • Την αλληλεγγύη


 • Την ανεξαρτησία από τις κρατικές δομές

Γ) Αναγνώριση των υφιστάμενων φορέων κοινωνικής οικονομίας υπό το βασικό περιορισμό ότι είναι πάροχοι υπηρεσιών ή αγαθών προς το κοινωνικό σύνολο χωρίς να επιδιώκουν πρωτίστως το κέρδος (π.χ. συνεταιρισμοί, ΜΚΟ, σωματεία, Ιδρύματα, εθελοντικές οργανώσεις, προστατευμένα παραγωγικά εργαστήρια, κ.α.)


5. Κοινωνικά Οφέλη από την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα


Με το σχέδιο νόμου θεμελιώνεται η έννοια της Κοινωνικής Οικονομίας και εισάγεται μια νέα νομική μορφή κοινωνικής επιχείρησης. Επίσης, τίθενται οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση υφιστάμενων νομικών μορφών, φορέων κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Με το νέο θεσμικό πλαίσιο δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την: • Συμβολή της κοινωνικής οικονομίας στο πεδίο της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού (διευκόλυνση πρόσβασης, ευκαιρίες απασχόλησης).


 • Κοινωνικο-οικονομική επανένταξη αποκλεισμένων κοινωνικά ομάδων και καταπολέμηση των διακρίσεων.


 • Ανάσχεση της ανεργίας σε περιοχές έντονης οικονομικής κρίσης και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.


 • Παροχή σύγχρονων, ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών.


 • Προώθηση και ενδυνάμωση των εναλλακτικών μορφών επιχειρηματικότητας και τοπικής ανάπτυξης.

6. Τι είναι οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις;


Μορφή, σύσταση και διοίκηση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων:


Κατηγοριοποίηση των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. σύμφωνα με τον ειδικότερο σκοπό τους: • ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Ένταξης


 • ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Κοινωνικής Φροντίδας


 • ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Συλλογικού Σκοπού


 • Σύσταση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με τη συμμετοχή τουλάχιστον επτά (7) μελών για την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Ένταξης και 5 μελών για την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Φροντίδας και Συλλογικού Σκοπού.


 • Η συμμετοχή των νομικών προσώπων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 των μελών της


 • Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση όπου εφαρμόζεται η αρχή «ένας εταίρος μια ψήφος», ανεξάρτητα από το ποσό της συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο.

Εξάλλου, οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.), που έχουν θεσμοθετηθεί με το νόμο 2716/1999, θεωρούνται αυτοδικαίως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης.


Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, χρησιμοποίηση πλεονάσματος και διανομή κερδών: • Τα μέλη της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. μπορεί να είναι και εργαζόμενοί της και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία. Στις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Ένταξης πρέπει οι εργαζόμενοι να προέρχονται από ευάλωτες ομάδες σε ποσοστό τουλάχιστον 40%.


 • Τα κέρδη της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. δεν διανέμονται στα μέλη της παρά μόνο στους εργαζομένους σε αυτήν. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως
  - Κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για το σχηματισμό αποθεματικού.
  - Κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας .
  - Ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) διανέμεται στους εργαζομένους της επιχείρησης ως κίνητρο παραγωγικότητας.

7. Πιστοποίηση, Αξιολόγηση και Έλεγχος • Θέσπιση Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας, το οποίο τηρείται στη Γενική Διεύθυνση Εργασίας της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.


 • Το Μητρώο αποτελείται από δύο υποκατηγορίες, α) το Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά οι θεσμοθετημένες νομικές μορφές ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και οι Κοι.Σ.Π.Ε. και β) Ειδικό Μητρώο άλλων φορέων Κοινωνικής Οικονομίας, όπου εγγράφονται προαιρετικά οι υφιστάμενες νομικές μορφές κοινωνικής επιχειρηματικότητας κατόπιν τήρησης συγκεκριμένων κριτηρίων.


 • Με τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, η διαδικασία ίδρυσης-αδειοδότησης των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. είναι απλή και γρήγορη ενώ τηρούνται διαδικασίες διαφάνειας και δημοσιότητας αναφορικά με τις δραστηριότητές της μέσω υποχρεωτικής ανάρτησης στο διαδίκτυο του προγράμματος δράσης και των απολογισμών τους.


 • Έλεγχος σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες περιφερειών

8. Κίνητρα για την δραστηριοποίηση στην Κοινωνική Οικονομία


Ασφαλιστικά-Φορολογικά • Περιλαμβάνονται διατάξεις που προβλέπουν μέτρα στήριξης των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. μέσω της διατήρησης των επιδομάτων και των συντάξεων για τα μέλη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού που θα απασχολούνται σε αυτές


 • Επίσης, προβλέπονται φορολογικές ελαφρύνσεις κατά την αναδιανομή των κερδών των Κοιν.Σ.Ε.Π.

Χρηματοδοτικά Εργαλεία • Προβλέπεται πρόσβαση των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και των Κοι.Σ.Π.Ε. στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας


 • Οι άλλοι φορείς Κοινωνικής Οικονομίας και ειδικότερα οι υφιστάμενες νομικές μορφές κοινωνικών επιχειρήσεων έχουν πρόσβαση στο ΕΤΕΑΝ και στον Αναπτυξιακό Νόμο, τις ισχύει για τις επιχειρήσεις.

9. Μέτρα Στήριξης • Δημιουργία Δομής υπεύθυνης για τη δημιουργία δικτύου συμβουλευτικών υπηρεσιών από το Υπουργείο Εργασίας, χρηματοδοτούμενου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ.)

Δείτε εδώ το δελτίο τύπου, την αιτιολογική έκθεση και το σχέδιο νόμου।Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

Παιδική υπερκινητικότητα: ποιος είναι ο ρόλος της διατροφής

Μόλις μπήκε (τυπικά μόνο) το φθινόπωρο, σε λίγες μέρες ξεκινούν τα σχολεία και η παιδική υπερκινητικότητα αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή θέματα συζήτησης μεταξύ των γονέων μικρών παιδιών και μαθητών του δημοτικού. Τα συμπτώματά της συχνά περιγράφονται σαν νευρικότητα, επιθετικότητα, αυθόρμητη συμπεριφορά, μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης, αυξημένη κινητική δραστηριότητα.
Στην πραγματικότητα, η υπερκινητικότητα είναι μία διαταραχή συμπεριφοράς η οποία εμφανίζεται στο 2-5% των νεαρών παιδιών σχολικής ηλικίας και τα επηρεάζει σε ποικίλο βαθμό. Κάνει την εμφάνισή της πριν την ηλικία των 7 χρόνων, έχει διάρκεια ίση ή μεγαλύτερη των 6 μηνών και χαρακτηρίζεται από την εξακριβωμένη απουσία πνευματικής ασθένειας ή πνευματικής καθυστέρησης.
Η παιδική υπερκινητικότητα δεν είναι μια καινούρια κατάσταση. Η συμπτωματολογία της είναι γνωστή από το 1880. Σήμερα οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η υπερκινητικότητα οφείλεται πιθανά σε έναν συνδυασμό συγκεκριμένων γενετικών, περιβαλλοντικών, νευρολογικών και βιοχημικών παραγόντων.
Επειδή δεν υπάρχει κάποια γνωστή θεραπεία γι’ αυτήν την ανωμαλία η θεραπεία συνήθως περιλαμβάνει πολλαπλές προσεγγίσεις, συχνά δε είναι συνδυασμός ιατρικής και ψυχολογικής επέμβασης και τροποποίησης του περιβάλλοντος του παιδιού. Η διαιτητική τροποποίηση έχει αρκετές φορές προταθεί στη θεραπεία της υπερκινητικότητας και παρά το γεγονός ότι αυτή η προσέγγιση έχει λάβει αρκετή δημοσιότητα, οι επιστημονικές αποδείξεις δεν είναι αρκετές για να υποστηρίξουν μία σχέση μεταξύ δίαιτας και υπερκινητικότητας.
Μια από τις πιο διαδεδομένες θεωρίες για το ρόλο που παίζει η διατροφή του παιδιού στην υπερκινητικότητα είναι η κατανάλωση ζάχαρης και των πηγών στις οποίες βρίσκεται (συμπεριλαμβανομένων των γλυκών, αναψυκτικών με ζάχαρη). Οι επιστήμονες ερευνούν αυτή τη θεωρία σχεδόν έναν αιώνα (από το 1920) αλλά δεν υπάρχουν αποδείξεις. Το 1984, στα πλαίσια ενός συνεδρίου στην Αμερική με θέμα 'Δίαιτα και συμπεριφορά: Μία πολυδιάστατη εκτίμηση' αναφέρθηκε ότι η ζάχαρη δεν επιδεινώνει την υπερκινητικότητα ή τυχόν προβλήματα συμπεριφοράς στα παιδιά. Πολλοί μάλιστα ερευνητές υποστηρίζουν ότι η κατανάλωση ζαχαρωτών αν μη τι άλλο, ηρεμεί τα παιδιά. Έτσι, μετά από έρευνες, το FDA κατέληξε το 1986 στο ότι δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι η κατανάλωση ζάχαρης προκαλεί αλλαγές στη συμπεριφορά φυσιολογικών παιδιών ή ενήλικων.
Μια ακόμα θεωρία θέλει τα συντηρητικά που χρησιμοποιούνται, στα τεχνητά χρώματα και στα τεχνητά αρώματα των τροφών να είναι υπεύθυνα για την παιδική υπερκινητικότητα. Το 1980, Συμβουλευτικές Επιτροπές στην Αμερική κατόπιν επίμονων ερευνών, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε απόδειξη για κάποια σχέση μεταξύ τεχνητών προσθέτων και υπερκινητικότητας ή ικανότητας μάθησης των παιδιών.
Επίσης, συνεχείς έρευνες έχουν αποτύχει να δείξουν κάποια σχέση ανάμεσα στην κατανάλωση ασπαρτάμης ή σακχαρίνης (τεχνητών γλυκαντικών με χαμηλή θερμιδική αξία) και την υπερκινητικότητα, γεγονός που έχει οδηγήσει τους επιστήμονες στην τακτική να μην τα εξαιρούν από το διαιτολόγιο σαν μία πάγια θεραπευτική τακτική.
Επομένως, όσον αφορά στη διατροφή που πρέπει να ακολουθούν τα παιδιά, αυτή πρέπει να αποτελείται από ποικιλία, μέτρο και ισορροπία. Από εκεί και πέρα, η παιδική υπερκινητικότητα μπορεί να διαγνωσθεί ιατρικά, κάνοντας δοκιμή με διεγερτικά φάρμακα. Τα διεγερτικά, φυσιολογικά, ανεβάζουν τη δραστηριότητα των ανθρώπων αλλά έχουν ένα 'παράδοξο' αποτέλεσμα με την υπερκινητικότητα: την θεραπεύουν (πιθανότατα διεγείροντας κέντρα ελέγχου στον εγκέφαλο). Εάν λοιπόν ένα παιδί αντιδρά στα διεγερτικά φάρμακα με το να ηρεμεί, αυτό δείχνει ότι τα φάρμακα μπορεί να διορθώνουν μία βιοχημική ανισορροπία στο νευρικό σύστημα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να ελεγχθεί η συμπεριφορά τους. Στα παιδιά που ανταποκρίνονται, η παροχή τέτοιων φαρμάκων θα πρέπει να θεωρείται τουλάχιστον η θεραπεία πρώτης επιλογής.
Πολλοί γονείς δεν καταφέρνουν να εκτιμήσουν τη χρησιμότητα της φαρμακευτικής θεραπείας και είναι αρνητικοί σ' αυτήν, ειδικά όταν πιστεύουν ότι επεμβαίνοντας και τροποποιώντας τη δίαιτα μπορούν να βοηθήσουν. Η δίαιτα είναι ένα από τα πλέον σημαντικά ζητήματα στη ζωή ενός παιδιού το οποίο οι γονείς πιστεύουν ότι μπορούν να ελέγξουν. Εάν τα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν με την προσθήκη καρότων στο διαιτολόγιο ή την απαγόρευση μπισκότων, τότε οι γονείς είναι πιο θετικοί στο να δώσουν στη διαιτητική τροποποίηση μια ευκαιρία.

 Μανίκα Βασιλική, Κλινικός Διαιτολόγος-ΔιατροφολόγοςΠηγές: www.nutrimed.gr

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011

Θέμα στις ΗΠΑ οι αυτοκτονίες στην Κρήτη

Οι αυτόχειρες της Κρήτης, τράβηξαν την προσοχή της WSJ. Οδοιπορικό του αρθρογράφου της εφημερίδας στο Ηράκλειο Κρήτης, σκιαγραφεί την κατάσταση

Ορμώμενος από την ιστορία του Β.Π., του χονδρέμπορου φρούτων και λαχανικών από το Ηράκλειο Κρήτης, που φέρεται να αυτοκτόνησε λόγω οικονομικών προβλημάτων, ο δημοσιογράφος της Wall Street Journal, Markus Walker, επισκέφτηκε την Κρήτη.Στο εκτενές δημοσίευμα, με τίτλο “Η Ελλάδα πληρώνει την κρίση με το πιο σκληρό τίμημα”, ο αρθρογράφος τονίζει πως τα περιστατικά έχουν διπλασιαστεί από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης.

Στο μεγαλύτερο μέρος του, το δημοσίευμα μάλιστα αναφέρεται στην προσωπική ιστορία του Β.Π., περιγράφοντας πως οδηγήθηκε στην απόφαση να γίνει αυτόχειρας, ξεψυχώντας στα χέρια της συζύγου του.

Ο αρθρογράφος μίλησε και με τον ψυχολόγο Άρη Βιολατζή, ο οποίος του ανέφερε μεταξύ άλλων, πως τα πραγματικά νούμερα είναι στην πραγματικότητα υψηλότερα, αφού λόγω του κοινωνικού στίγματος, πολλές οικογένειες επιλέγουν να παρουσιάσουν την αυτοκτονία ως ατύχημα. “Σήμερα καταγράφονται περίπου 6 αυτοκτονίες ανά 100.000 πληθυσμού”, αναφέρει η εφημερίδα. Όπως ανέφερε ο ψυχολόγος, η γραμμή βοήθειας την οποία λειτουργεί ο φιλανθρωπικός οργανισμός “Κλίμακα” λάμβανε περίπου 10 τηλεφωνικές κλήσεις την ημέρα, όμως σήμερα, υπάρχουν μέρες που παίρνει έως και 100 τηλεφωνήματα.

”Τα δύο χρόνια κρίσης χρέους στην Ελλάδα έχουν κάνει τους πολίτες να παραπαίουν από τα μέτρα λιτότητας που επιβάλλονται”, γράφει ο Βρετανός δημοσιογράφος.

Όπως εξηγεί η Wall Street Journal, το θλιβερό φαινόμενο λαμβάνει ιδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις στην Κρήτη, όπου το τελευταίο χρονικό διάστημα καταγράφεται μπαράζ αυτοκτονιών ανάμεσα σε επιχειρηματίες.

Όσον αφορά στην αύξηση περιστατικών αυτοκτονιών στην Κρήτη, ο αρθρογράφος αναφέρει, πως “εν μέρει αυτό εξηγείται, σύμφωνα με τους ντόπιους, στο συνδυασμό του σκασίματος της φούσκας του δανεισμού και της ταυτότητας των ανδρών της Κρήτης”.

“Η ιστορία της επανάστασης του νησιού απέναντι στην ξένη κατοχή, πρώτα των Τούρκων και μετά των Ναζί, έχει καλλιεργήσει το ιδεώδες της ανδρικής δύναμης και υπερηφάνειας”, αναφέρει χαρακτηριστικά।


ΠΗΓΗ: www.news247.gr