Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

Πρόγραμμα Κατάρτισης / Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενου

Ανοιχτή πρόσκληση για Φορείς ή ενώσεις ή συμπράξεις φορέων του δημοσίου τομέα ή του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Θέμα: «Πρόγραμμα Κατάρτισης / Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους».

Δικαιούχοι:
Φορείς ή ενώσεις ή συμπράξεις φορέων του δημοσίου τομέα ή του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως κλαδικοί φορείς, επιμελητήρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, που σκοπό με βάση το καταστατικό σύστασής τους, έχουν τον σχεδιασμό ή/και οργάνωση ή/και υλοποίηση δράσεων κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εργαζομένων, αυτοαπασχολουμένων.


Προϋποθέσεις:

Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι των πράξεων θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να αnδεικνύουν ή/ και εξασφαλίζουν την απαραίτητη υποδομή για την υλοποίηση του έργου της πρόσκλησης και με σκοπό την επίτευξη της πανελλαδικής κάλυψης της παρέμβασης.
 Να διαθέτουν βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου ΕΣΠΑ τύπου Β ή και Γ ή πιστοποιητικό με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ. Στην περίπτωση ένωσης ή συμπράξεως φορέων η βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας αρκεί στο πρόσωπο εκείνου του φορέα που θα έχει κατά τους επί μέρους όρους της μεταξύ τους συμφωνίας την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης. Στην περίπτωση που οι ενώσεις ή συμπράξεις φορέων επιλέξουν την δημιουργία ανεξάρτητου νομικού προσώπου η απαίτηση διαχειριστικής επάρκειας θα πρέπει να πληρούται στο πρόσωπο αυτό.
 Να έχουν εξασφαλίσει την συμμετοχή των κλαδικών και άλλων φορέων της αγοράς και στις 13 Περιφέρειες της χώρας για τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα της παρέμβασης.
 Να έχουν υλοποιήσει οι ίδιοι ή ένας τουλάχιστον από τους εταίρους,
  • συγχρηματοδοτούμενα με ίδια μέσα, προγράμματα κατάρτισης ή επανακατάρτισης και στις 13 περιφέρειες της χώρας, τουλάχιστον ύψους 50% του προϋπολογισμού της παρούσας πρόσκλησης κατά την τελευταία πενταετία. 
Θεματικές ενότητες κατάρτισης (ενδεικτικά):
         Έξοδος από την κρίση: τεχνικές παρέμβασης στην λειτουργία της επιχείρησης και αντιμετώπισης της κρίσης και της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας
         Ανεφοδιασμός Logistics Management
         Οργάνωση και Λειτουργία Μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης
        Διερεύνηση Εναλλακτικών Προμηθευτών, Έξυπνες Αγορές και Διαπραγμάτευση

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 8.500.000€ Δημόσια Δαπάνη.
 Προθεσμία υποβολής έως 19/01/2012

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

ΓΙΟΡΤΙΝΟ Ανταλλακτικό παζάρι στο Πόρτο Ράφτη
Παρασκευή και Σάββατο από 10:00 – 15:00
23 - 24 & 30 - 31 Δεκεμβρίου 2011

Ελάτε να ανταλλάξτε ή και να αγοράσετε βιβλία, περιοδικά, εργαλεία, ρούχα ,
παιχνίδια, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ιδιοκατασκευές, χρηστικά αντικείμενα, συσκευές κ.α.
Οτιδήποτε δεν χρειάζεστε, φέρτε το σε εμάς και πάρτε κάτι άλλο.
Τα πάντα είναι δεκτά, αρκεί να βρίσκονται σε καλή κατάσταση.
Απλοποιούμε τη ζωή μας, ανταλλάσσοντας στο πνεύμα της αλληλοβοήθειας και της συντροφικότητας. Και πάνω απ’ όλα, το διασκεδάζουμε.
Σας περιμένουμε με χαρά
Λεωφόρος Πόρτο Ράφτη 17 - 1ος όροφος (δίπλα στην Β.Ρ.) Τηλέφωνο: 22990- 72001

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

"THE MESSIAH" G.F.HANDEL (Εορταστική συναυλία) Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου, ώρα 8.30μμΗ Μεγάλη Χορωδία DUKE UNIVERSITY CHAPEL CHOIR", υπό τη διεύθυνση του Dr।Rodney Wynkoop,παρουσιάζει το αριστούργημα του παγκοσμίου ρεπερτορίου "THE MESSIAH" του G।F।Handel, με τη σύμπραξη της Α।Σ।Ο.Ν ( Αθηναϊκή Συμφωνική Ορχήστρα Νέων)


ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΓΑΠΗΣ Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου,ώρα 8.30μμ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, στο θέατρο ARTS CENTER του ACS (οδός Γαρυττού 53 - Χαλάνδρι).
Η Μεγάλη Χορωδία του Πανεπιστημίου του Wisconsin, με διευθυντή το γνωστό μαέστρο Gary R.Schwartzhoff σε μια μοναδική εορταστική συναυλία.


Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

Ιατρείο Ταξιδιωτικής Ιατρικής - Ευγενίδειο Θεραπευτήριο

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας επιτρέπει στους ταξιδιώτες να διανύουν τεράστιες αποστάσεις σε ελάχιστο χρόνο. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι ταξιδεύουν για επαγγελματικούς, κοινωνικούς, ανθρωπιστικούς λόγους ή για αναψυχή.
Παρά τους κινδύνους των νέο-αναδυόμενων νοσημάτων και τον φόβο τρομοκρατικών επιθέσεων, ο αριθμός των ταξιδιωτών κάθε χρόνο αυξάνει, ενώ το εύρος των προορισμών διευρύνεται όλο και περισσότερο, καθώς οι ταξιδιώτες στις μέρες μας προτιμούν όλο και πιο απομακρυσμένους και «εξωτικούς» προορισμούς. Οι προαναφερόμενοι λόγοι δημιούργησαν παγκοσμίως την ανάγκη ανάπτυξης ενός νέου τομέα στη Ιατρική, την Ταξιδιωτική Ιατρική.
Η Ταξιδιωτική Ιατρική αποτελεί τον τομέα υγείας που ασχολείται κυρίως με την πρόληψη των νοσημάτων που αφορούν τον ταξιδιώτη, και ακολούθως, με την εκτίμηση και αντιμετώπιση του μετά την επιστροφή του, όταν αυτό απαιτηθεί. Κατ' επέκταση, αποτελεί τομέα της δημόσιας υγείας, δεδομένης της εμπλοκής της στη διαχείριση εισαγόμενων νοσημάτων. Η διαχείριση του ταξιδιώτη είναι μια δυναμική διαδικασία, που απαιτεί κατάλληλη εκπαίδευση, γνώση των κινδύνων και των εκάστοτε μεταβολών τους εξατομικευμένη εκτίμηση του σχετικού κινδύνου και ενεργητική διαδικασία ενημέρωσης, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμόρφωση σε μέτρα προφύλαξης ή μακροχρόνια αγωγή.
Το ιατρείο στελεχώνεται από τους ακόλουθους:
Καθηγητής Γεώργιος Σαρόγλου, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος
Ανδρούλα Παυλή, Γενικός Ιατρός εξειδικευμένη στην Ταξιδιωτική Ιατρική
Δρ. Παύλος Σαράφης, Νοσηλευτής εξειδικευμένος στην Ταξιδιωτική Ιατρική,
Άννα-Μαρία Κεφαλά, Γραμματέας,
και προσφέρει ατελώς τις ακόλουθες υπηρεσίες σε όλα τα μέλη του ΕΣΝΕ και τις οικογένειές τους καθώς και στους φοιτητές Νοσηλευτικής:
Εκτίμηση και αντιμετώπιση θεμάτων υγείας ταξιδιωτών, παροχή υπηρεσιών πρόληψης, προφυλακτική χορήγηση φαρμάκων και εμβολίων και διαχείριση νοσούντων ταξιδιωτών μετά την επιστροφή τους.
Δείτε την παρουσίαση και περισσότερες πληροφορίες για το Ιατρείο Ταξιδιωτικής Ιατρικής σε μορφή PDF ή PowerPoint:
 
 
http://share.uoa.gr/public/Documents/att/Iatreio_Tax_Iatrikis.pdf
Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, Παπαδιαμαντοπούλου 20, Ιλίσια