Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012

Οριστικά Αποτελέσματα ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ 65.901/1/2012
Οριστικά αποτελέσματα προσληπτέων 901 ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

28/09/2012
Οριστικά αποτελέσματα προσληπτέων της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων με βάση την υπ’ αριθμ. ΚΟΧ  65.901  / 1 / 2012 ανακοίνωση του συλλόγου Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας «κράτα ΜΕ» που αφορά το θέμα:

«ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΑ δεκατεσσάρων (14) ατόμων ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΚΟΧ) «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ   - Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποδοχής των θέσεων εργασίας με βάση τον προσωρινό Πίνακα Προσληπτέων (ωφελουμένων) που είχε ανακοινωθεί στις …04/09/2012… μπορείτε να δείτε τον οριστικό Πίνακα Προσληπτέων κατ’ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης, στο σύνδεσμο 901_ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ. Σημειώνεται ότι ο πίνακας είναι οριστικός.

Καλούνται οι νέοι προσληπτέοι που δεν έχουν κάνει δήλωση αποδοχής της θέσης τους να επικοινωνήσουν άμεσα με τα γραφεία μας στο 22990-40014 για να υποβάλλουν τη δήλωση αποδοχής της θέσης και το Δελτίο Ατομικών Στοιχείων.

Όπως αναφέρεται τις «Οδηγίες για τους ωφελούμενους του Προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»  υπενθυμίζουμε ότι:
α. Η αποδοχή της θέσης απασχόλησης γίνεται με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης υπόδειγμα της οποίας μπορείτε βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο AIT_YΠ_ΔΗΛ_AΠΟΔΟΧΗ_ΘΕΣΗΣ ενώ κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

β. Μαζί με την παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να συμπληρωθεί και να κατατεθεί και το Δελτίο Ατομικών Στοιχείων του προσλαμβανόμενου το οποίο μπορείτε βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Επισημαίνεται ότι η αναγραφή του ΑΜΚΑ στο Δελτίο Ατομικών Στοιχείων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Για την αποφυγή λαθών στην αποστολή των πινάκων στον ΟΑΕΔ για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των προσληφθέντων παρακαλούμε όπως μαζί με το Δελτίο Ατομικών Στοιχείων κατατεθεί και αντίγραφο της Κάρτας ΑΜΚΑ ή εκτυπωμένη σελίδα από το amka.gr με τα στοιχεία του προσληφθέντος.

γ. Ο φάκελος με τα παραπάνω έγγραφα μπορεί να κατατεθεί στα γραφεία του συλλόγου  η να αποσταλεί με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας  «Κράτα ΜΕ»
Δ. Παπασιδέρη 13 – Τ.Κ. 190 03 Μαρκόπουλο Μεσογαίας
(για Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών) 


Οριστικά Αποτελέσματα ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ 65.905/1/2012Οριστικά αποτελέσματα προσληπτέων 905 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


28/09/2012
Οριστικά αποτελέσματα προσληπτέων της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων με βάση την υπ’ αριθμ. ΚΟΧ  65.905  / 1 / 2012 ανακοίνωση του συλλόγου Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας «κράτα ΜΕ» που αφορά το θέμα:

«ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΑ τριάντα πέντε (35) ατόμων ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΚΟΧ) «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ   - Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποδοχής των θέσεων εργασίας με βάση τον προσωρινό Πίνακα Προσληπτέων (ωφελουμένων) που είχε ανακοινωθεί στις …06/09/2012… μπορείτε να δείτε τον οριστικό Πίνακα Προσληπτέων κατ’ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης, στο σύνδεσμο 905_ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ. Σημειώνεται ότι ο πίνακας είναι οριστικός.

Καλούνται οι νέοι προσληπτέοι που δεν έχουν κάνει δήλωση αποδοχής της θέσης τους να επικοινωνήσουν άμεσα με τα γραφεία μας στο 22990-40014 για να υποβάλλουν τη δήλωση αποδοχής της θέσης και το Δελτίο Ατομικών Στοιχείων.

Όπως αναφέρεται τις «Οδηγίες για τους ωφελούμενους του Προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»  υπενθυμίζουμε ότι:
α. Η αποδοχή της θέσης απασχόλησης γίνεται με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης υπόδειγμα της οποίας μπορείτε βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο AIT_YΠ_ΔΗΛ_AΠΟΔΟΧΗ_ΘΕΣΗΣ ενώ κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

β. Μαζί με την παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να συμπληρωθεί και να κατατεθεί και το Δελτίο Ατομικών Στοιχείων του προσλαμβανόμενου το οποίο μπορείτε βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Επισημαίνεται ότι η αναγραφή του ΑΜΚΑ στο Δελτίο Ατομικών Στοιχείων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Για την αποφυγή λαθών στην αποστολή των πινάκων στον ΟΑΕΔ για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των προσληφθέντων παρακαλούμε όπως μαζί με το Δελτίο Ατομικών Στοιχείων κατατεθεί και αντίγραφο της Κάρτας ΑΜΚΑ ή εκτυπωμένη σελίδα από το amka.gr με τα στοιχεία του προσληφθέντος.

γ. Ο φάκελος με τα παραπάνω έγγραφα μπορεί να κατατεθεί στα γραφεία του συλλόγου  η να αποσταλεί με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας  «Κράτα ΜΕ»
Δ. Παπασιδέρη 13 – Τ.Κ. 190 03 Μαρκόπουλο Μεσογαίας
(για Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά) 

Οριστικά Αποτελέσματα ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ 65.906/1/2012Οριστικά αποτελέσματα προσληπτέων 906 ΝΗΣΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

28/09/2012
Οριστικά αποτελέσματα προσληπτέων της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων με βάση την υπ’ αριθμ. ΚΟΧ  65.906  / 1 / 2012 ανακοίνωση του συλλόγου Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας «κράτα ΜΕ» που αφορά το θέμα:

«ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΑ τριάντα τρία (33) ατόμων ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΚΟΧ) «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ   - Περιφερειακή Ενότητα Νήσων» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποδοχής των θέσεων εργασίας με βάση τον προσωρινό Πίνακα Προσληπτέων (ωφελουμένων) που είχε ανακοινωθεί στις …06/09/2012… μπορείτε να δείτε τον οριστικό Πίνακα Προσληπτέων κατ’ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης, στο σύνδεσμο 906_ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ. Σημειώνεται ότι ο πίνακας είναι οριστικός.

Καλούνται οι νέοι προσληπτέοι που δεν έχουν κάνει δήλωση αποδοχής της θέσης τους να επικοινωνήσουν άμεσα με τα γραφεία μας στο 22990-40014 για να υποβάλλουν τη δήλωση αποδοχής της θέσης και το Δελτίο Ατομικών Στοιχείων.

Όπως αναφέρεται τις «Οδηγίες για τους ωφελούμενους του Προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Νήσων  Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»  υπενθυμίζουμε ότι:
α. Η αποδοχή της θέσης απασχόλησης γίνεται με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης υπόδειγμα της οποίας μπορείτε βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο AIT_YΠ_ΔΗΛ_AΠΟΔΟΧΗ_ΘΕΣΗΣ ενώ κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

β. Μαζί με την παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να συμπληρωθεί και να κατατεθεί και το Δελτίο Ατομικών Στοιχείων του προσλαμβανόμενου το οποίο μπορείτε βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Επισημαίνεται ότι η αναγραφή του ΑΜΚΑ στο Δελτίο Ατομικών Στοιχείων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Για την αποφυγή λαθών στην αποστολή των πινάκων στον ΟΑΕΔ για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των προσληφθέντων παρακαλούμε όπως μαζί με το Δελτίο Ατομικών Στοιχείων κατατεθεί και αντίγραφο της Κάρτας ΑΜΚΑ ή εκτυπωμένη σελίδα από το amka.gr με τα στοιχεία του προσληφθέντος.

γ. Ο φάκελος με τα παραπάνω έγγραφα μπορεί να κατατεθεί στα γραφεία του συλλόγου  η να αποσταλεί με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας  «Κράτα ΜΕ»
Δ. Παπασιδέρη 13 – Τ.Κ. 190 03 Μαρκόπουλο Μεσογαίας
 (για Περιφερειακή Ενότητα Νήσων) Οριστικά Αποτελέσματα ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ 65.908/1/2012Οριστικά αποτελέσματα προσληπτέων 908 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

28/09/2012
Οριστικά αποτελέσματα προσληπτέων της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων με βάση την υπ’ αριθμ. ΚΟΧ  65.908  / 1 / 2012 ανακοίνωση του συλλόγου Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας «κράτα ΜΕ» που αφορά το θέμα:

«ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΑ δέκα επτά (17) ατόμων ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΚΟΧ) «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ   - Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποδοχής των θέσεων εργασίας με βάση τον προσωρινό Πίνακα Προσληπτέων (ωφελουμένων) που είχε ανακοινωθεί στις …05/09/2012… μπορείτε να δείτε τον οριστικό Πίνακα Προσληπτέων κατ’ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης, στο σύνδεσμο 908_ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ. Σημειώνεται ότι ο πίνακας είναι οριστικός.

Καλούνται οι νέοι προσληπτέοι που δεν έχουν κάνει δήλωση αποδοχής της θέσης τους να επικοινωνήσουν άμεσα με τα γραφεία μας στο 22990-40014 για να υποβάλλουν τη δήλωση αποδοχής της θέσης και το Δελτίο Ατομικών Στοιχείων.

Όπως αναφέρεται τις «Οδηγίες για τους ωφελούμενους του Προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»  υπενθυμίζουμε ότι:
α. Η αποδοχή της θέσης απασχόλησης γίνεται με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης υπόδειγμα της οποίας μπορείτε βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο AIT_YΠ_ΔΗΛ_AΠΟΔΟΧΗ_ΘΕΣΗΣ ενώ κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

β. Μαζί με την παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να συμπληρωθεί και να κατατεθεί και το Δελτίο Ατομικών Στοιχείων του προσλαμβανόμενου το οποίο μπορείτε βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Επισημαίνεται ότι η αναγραφή του ΑΜΚΑ στο Δελτίο Ατομικών Στοιχείων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Για την αποφυγή λαθών στην αποστολή των πινάκων στον ΟΑΕΔ για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των προσληφθέντων παρακαλούμε όπως μαζί με το Δελτίο Ατομικών Στοιχείων κατατεθεί και αντίγραφο της Κάρτας ΑΜΚΑ ή εκτυπωμένη σελίδα από το amka.gr με τα στοιχεία του προσληφθέντος.

γ. Ο φάκελος με τα παραπάνω έγγραφα μπορεί να κατατεθεί στα γραφεία του συλλόγου  η να αποσταλεί με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας  «Κράτα ΜΕ»
Δ. Παπασιδέρη 13 – Τ.Κ. 190 03 Μαρκόπουλο Μεσογαίας
 (για Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής) 
Οριστικά Αποτελέσματα ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ 65.907/1/2012Οριστικά αποτελέσματα προσληπτέων 907 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

28/09/2012
Οριστικά αποτελέσματα προσληπτέων της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων με βάση την υπ’ αριθμ. ΚΟΧ  65.907  / 1 / 2012 ανακοίνωση του συλλόγου Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας «κράτα ΜΕ» που αφορά το θέμα:

«ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΑ εξήντα ενός (61) ατόμων ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΚΟΧ) «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ   - Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποδοχής των θέσεων εργασίας με βάση τον προσωρινό Πίνακα Προσληπτέων (ωφελουμένων) που είχε ανακοινωθεί στις …06/09/2012… μπορείτε να δείτε τον οριστικό Πίνακα Προσληπτέων κατ’ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης, στο σύνδεσμο 907_ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ. Σημειώνεται ότι ο πίνακας είναι οριστικός.

Καλούνται οι νέοι προσληπτέοι που δεν έχουν κάνει δήλωση αποδοχής της θέσης τους να επικοινωνήσουν άμεσα με τα γραφεία μας στο 22990-40014 για να υποβάλλουν τη δήλωση αποδοχής της θέσης και το Δελτίο Ατομικών Στοιχείων.

Όπως αναφέρεται τις «Οδηγίες για τους ωφελούμενους του Προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»  υπενθυμίζουμε ότι:
α. Η αποδοχή της θέσης απασχόλησης γίνεται με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης υπόδειγμα της οποίας μπορείτε βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο AIT_YΠ_ΔΗΛ_AΠΟΔΟΧΗ_ΘΕΣΗΣ ενώ κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

β. Μαζί με την παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να συμπληρωθεί και να κατατεθεί και το Δελτίο Ατομικών Στοιχείων του προσλαμβανόμενου το οποίο μπορείτε βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Επισημαίνεται ότι η αναγραφή του ΑΜΚΑ στο Δελτίο Ατομικών Στοιχείων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Για την αποφυγή λαθών στην αποστολή των πινάκων στον ΟΑΕΔ για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των προσληφθέντων παρακαλούμε όπως μαζί με το Δελτίο Ατομικών Στοιχείων κατατεθεί και αντίγραφο της Κάρτας ΑΜΚΑ ή εκτυπωμένη σελίδα από το amka.gr με τα στοιχεία του προσληφθέντος.

γ. Ο φάκελος με τα παραπάνω έγγραφα μπορεί να κατατεθεί στα γραφεία του συλλόγου  η να αποσταλεί με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας  «Κράτα ΜΕ»
Δ. Παπασιδέρη 13 – Τ.Κ. 190 03 Μαρκόπουλο Μεσογαίας
(για Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής) 
Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

Οριστικά Αποτελέσματα ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ 65.902/1/2012Οριστικά αποτελέσματα προσληπτέων 902 ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

25/09/2012
Οριστικά αποτελέσματα προσληπτέων της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων με βάση την υπ’ αριθμ. ΚΟΧ  65.902  / 1 / 2012 ανακοίνωση του συλλόγου Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας «κράτα ΜΕ» που αφορά το θέμα:

«ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΑ δεκατριών (13) ατόμων ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΚΟΧ) «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ   - Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποδοχής των θέσεων εργασίας με βάση τον προσωρινό Πίνακα Προσληπτέων (ωφελουμένων) που είχε ανακοινωθεί στις …05/09/2012… μπορείτε να δείτε τον οριστικό Πίνακα Προσληπτέων κατ’ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης, στο σύνδεσμο 902_ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ. Σημειώνεται ότι ο πίνακας είναι οριστικός.

Καλούνται οι νέοι προσληπτέοι που δεν έχουν κάνει δήλωση αποδοχής της θέσης τους να επικοινωνήσουν άμεσα με τα γραφεία μας στο 22990-40014 για να υποβάλλουν τη δήλωση αποδοχής της θέσης και το Δελτίο Ατομικών Στοιχείων.

Όπως αναφέρεται τις «Οδηγίες για τους ωφελούμενους του Προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»  υπενθυμίζουμε ότι:
α. Η αποδοχή της θέσης απασχόλησης γίνεται με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης υπόδειγμα της οποίας μπορείτε βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο AIT_YΠ_ΔΗΛ_AΠΟΔΟΧΗ_ΘΕΣΗΣ ενώ κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

β. Μαζί με την παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να συμπληρωθεί και να κατατεθεί και το Δελτίο Ατομικών Στοιχείων του προσλαμβανόμενου το οποίο μπορείτε βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Επισημαίνεται ότι η αναγραφή του ΑΜΚΑ στο Δελτίο Ατομικών Στοιχείων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Για την αποφυγή λαθών στην αποστολή των πινάκων στον ΟΑΕΔ για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των προσληφθέντων παρακαλούμε όπως μαζί με το Δελτίο Ατομικών Στοιχείων κατατεθεί και αντίγραφο της Κάρτας ΑΜΚΑ ή εκτυπωμένη σελίδα από το amka.gr με τα στοιχεία του προσληφθέντος.

γ. Ο φάκελος με τα παραπάνω έγγραφα μπορεί να κατατεθεί στα γραφεία του συλλόγου  η να αποσταλεί με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας  «Κράτα ΜΕ»
Δ. Παπασιδέρη 13 – Τ.Κ. 190 03 Μαρκόπουλο Μεσογαίας
(για Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών) 
Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

Οριστικά Αποτελέσματα ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ 65.903/1/2012

                   
           Οριστικά αποτελέσματα προσληπτέων 903 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ

                                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

24/09/2012

Οριστικά αποτελέσματα προσληπτέων της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων με βάση την υπ’ αριθμ. ΚΟΧ  65.903  / 1 / 2012 ανακοίνωση του συλλόγου Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας «κράτα ΜΕ» που αφορά το θέμα:

«ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΑ δεκαέξι (16) ατόμων ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΚΟΧ) «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ   - Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποδοχής των θέσεων εργασίας με βάση τον προσωρινό Πίνακα Προσληπτέων (ωφελουμένων) που είχε ανακοινωθεί στις …15/09/2012… μπορείτε να δείτε τον οριστικό Πίνακα Προσληπτέων κατ’ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης, στο σύνδεσμο 903_ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ. Σημειώνεται ότι ο πίνακας είναι οριστικός.

Καλούνται οι νέοι προσληπτέοι που δεν έχουν κάνει δήλωση αποδοχής της θέσης τους να επικοινωνήσουν άμεσα με τα γραφεία μας στο 22990-40014 για να υποβάλλουν τη δήλωση αποδοχής της θέσης και το Δελτίο Ατομικών Στοιχείων.

Όπως αναφέρεται τις «Οδηγίες για τους ωφελούμενους του Προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»  υπενθυμίζουμε ότι:
α. Η αποδοχή της θέσης απασχόλησης γίνεται με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης υπόδειγμα της οποίας μπορείτε βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο AIT_YΠ_ΔΗΛ_AΠΟΔΟΧΗ_ΘΕΣΗΣ ενώ κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

β. Μαζί με την παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να συμπληρωθεί και να κατατεθεί και το Δελτίο Ατομικών Στοιχείων του προσλαμβανόμενου το οποίο μπορείτε βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Επισημαίνεται ότι η αναγραφή του ΑΜΚΑ στο Δελτίο Ατομικών Στοιχείων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Για την αποφυγή λαθών στην αποστολή των πινάκων στον ΟΑΕΔ για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των προσληφθέντων παρακαλούμε όπως μαζί με το Δελτίο Ατομικών Στοιχείων κατατεθεί και αντίγραφο της Κάρτας ΑΜΚΑ ή εκτυπωμένη σελίδα από το amka.gr με τα στοιχεία του προσληφθέντος.

γ. Ο φάκελος με τα παραπάνω έγγραφα μπορεί να κατατεθεί στα γραφεία του συλλόγου  η να αποσταλεί με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:


Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας  «Κράτα ΜΕ»
Δ. Παπασιδέρη 13 – Τ.Κ. 190 03 Μαρκόπουλο Μεσογαίας
(για Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών) 

Οριστικά Αποτελέσματα ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ 65.904/1/2012
Οριστικά αποτελέσματα προσληπτέων 904 ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

          24/09/2012

Οριστικά αποτελέσματα προσληπτέων της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων με βάση την υπ’ αριθμ. ΚΟΧ  65.904  / 1 / 2012 ανακοίνωση του συλλόγου Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας «κράτα ΜΕ» που αφορά το θέμα:
«ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΑ οκτώ (8) ατόμων ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΚΟΧ) «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ   - ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποδοχής των θέσεων εργασίας με βάση τον προσωρινό Πίνακα Προσληπτέων (ωφελουμένων) που είχε ανακοινωθεί στις 5/9/2012 μπορείτε να δείτε τον οριστικό Πίνακα Προσληπτέων κατ’ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης, στο σύνδεσμο 904_ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ. Σημειώνεται ότι ο πίνακας είναι οριστικός.
Καλούνται οι νέοι προσληπτέοι που δεν έχουν κάνει δήλωση αποδοχής της θέσης τους να επικοινωνήσουν άμεσα με τα γραφεία μας στο 22990-40014 για να υποβάλλουν τη δήλωση αποδοχής της θέσης και το Δελτίο Ατομικών Στοιχείων.
Όπως αναφέρεται τις «Οδηγίες για τους ωφελούμενους του Προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής - Νοτίου Τομέα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»  υπενθυμίζουμε ότι:
α. Η αποδοχή της θέσης απασχόλησης γίνεται με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης υπόδειγμα της οποίας μπορείτε βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο AIT_YΠ_ΔΗΛ_AΠΟΔΟΧΗ_ΘΕΣΗΣ ενώ κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
β. Μαζί με την παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να συμπληρωθεί και να κατατεθεί και το Δελτίο Ατομικών Στοιχείων του προσλαμβανόμενου το οποίο μπορείτε βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Επισημαίνεται ότι η αναγραφή του ΑΜΚΑ στο Δελτίο Ατομικών Στοιχείων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Για την αποφυγή λαθών στην αποστολή των πινάκων στον ΟΑΕΔ για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των προσληφθέντων παρακαλούμε όπως μαζί με το Δελτίο Ατομικών Στοιχείων κατατεθεί και αντίγραφο της Κάρτας ΑΜΚΑ ή εκτυπωμένη σελίδα από το amka.gr με τα στοιχεία του προσληφθέντος.
γ. Ο φάκελος με τα παραπάνω έγγραφα μπορεί να κατατεθεί στα γραφεία του συλλόγου  η να αποσταλεί με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:
Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας  «Κράτα ΜΕ»
Δ. Παπασιδέρη 13 – Τ.Κ. 190 03 Μαρκόπουλο Μεσογαίας
(για Περιφερειακή Ενότητα Νήσων)

Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η10 Σεπτεβρίου 2012

Ενημερώνουμε τους υποστηρικτές και φίλους του συλλόγου μας ότι η εφημερίδα «ΠΕΝΑ της Ανατολικής Αττικής», δημιουργήθηκε μετά από προσπάθειες μελών του συλλόγου μας, για να αναδειχτούν οι συλλογικές δράσεις και η επιχειρηματικότητα στην Ανατολική Αττική.

Εμπνευστής του ονόματος της, ήταν ο εξωτερικός συνεργάτης και υπεύθυνος εμπορικός διευθυντής Π.Ε., ο οποίος ανέλαβε την προώθηση της από κοινού με την εφημερίδα «η Φωνή του Πόρτο Ράφτη», ιδιοκτησίας του Πολιτιστικού Εξωραιστικού Συλλόγου Πόρτο Ράφτη.

Ωστόσο, αμέσως μετά την έκδοση του δεύτερου τεύχους, διέκοψε την συνεργασία του και από τις δύο εφημερίδες αποσύροντας το λογότυπο-όνομα και όχι μόνο. Για το λόγο αυτό θέλουμε να πληροφορήσουμε τους φίλους και υποστηρικτές μας, ότι το Δίκτυο Αλληλοβοήθειας «κράτα ΜΕ», ουδεμία σχέση έχει με το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Πένας.

Φίλες και φίλοι,

Συνεχίζουμε δυναμικά τις δραστηριότητες μας του συλλόγου μας, για τις οποίες θα ενημερώνεστε από έντυπο και διαδικτυακό τύπο και σας ευχαριστούμε που στηρίζετε κάθε προσπάθεια για ανιδεοτελή προσφορά στον συνάνθρωπο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΛΑΤΕ την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου στο ΒΕΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ στην συναυλία του "κράτα ΜΕ" με την ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ και την παρέα της


την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου συναυλία στο ΒΕΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
 Ώρα έναρξης 21.30
Η Ελένη Βιτάλη κι η παρέα της, σε πείσμα των καιρών
μας προσκαλεί να διασκεδάσουμε
να τραγουδήσουμε, να συγκινηθούμε
και γιατί όχι … να χορέψουμε!
Η μεγάλη ερμηνεύτρια έχει στο πλάι της τον Νίκο Ξύδη – που φέρνει μαζί του την ολοκαίνουργια δισκογραφική του δουλειά “ΠΑΤΕΝΤΑ” - τη Βαλέρια Κουρούπη, τους πολυσυζητημένους Apotihans και τρεις κορυφαίους σολίστες!
Όλοι μαζί απολαμβάνουν, ερμηνεύοντας και διασκευάζοντας τις μεγάλες επιτυχίες της Ελένης Βιτάλη αλλά και τραγούδια που όλοι αγαπάμε και σιγοτραγουδάμε.

«Ένα χειμωνιάτικο πρωί», «Η Κιβωτός», «Εγώ τραγούδα», «Μακριά μου να φύγεις» είναι μόνο μερικά από τα τραγούδια της κορυφαίας ελληνίδας τραγουδίστριας που απογειώνουν και συγκινούν το κοινό με τη συγκλονιστική της ερμηνεία.

Τιμή εισιτηρίου: 15,-€

Σημεία προπώλησης :
• ΤΑΜΕΙΟ Ο.Π.Α.Ν. (Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Νεολ. Πειραιά)
Τηλ. 210.4175897 Ελ. Βενιζέλου 27, Πειραιάς
• PUBLIC στο Σύνταγμα  Τηλ. 210.3246210
• PUBLIC στον Πειραιά  Τηλ. 210. 4126400

Χορηγοί επικοινωνίας: Δεύτερο, ΕΡΑ δίκτυο, Μελωδία, Pepper, ogdoo.gr, musicpaper, biscotto, biscotto.gr, mycampus, iq magazine, go out, tranzistoraki, musicsociety, ράδιο Κλεψύδρα, sfina radio

Δημοσιογραφική ενημέρωση: Γιώτα Πεχλιβανίδου 6947.944646

Αποτελέσματα ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ 65.905/1/2012

Αποτελέσματα ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ 65.905/1/2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ

Το Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας «κράτα ΜΕ» ανακοινώνει ότι σήμερα Tετάρτη 5/09/2012 αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης της υπ' αριθμ. ΚΟΧ 65.905/01/2012  ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής  - ΠΕΙΡΑΙΑΣ, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».  Συγκεκριμένα, αναρτήθηκαν:
Καθώς αρκετοί από τους επιλεγέντες ενδέχεται να συμμετέχουν ήδη στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας και άλλων ΜΚΟ οι πίνακες των προσληπτέων θα αναθεωρηθούν μετά την παρέλευση του 10ημέρου.

Τα αποτελέσματα βρίσκονται αναρτημένα :

·        Στα γραφεία του συλλόγου “ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ «ΚΡΑΤΑ ΜΕ» οδός Δ. Παπασιδέρη 13 – Μαρκόπουλο Μεσογαίας

·        Στα γραφεία της Επίλεκτης Ομάδας Ειδικών Αποστολών Δήμου Πειραιά οδός Θηβών 50 – Τ..Κ. 10 45

  • Στην ιστοσελίδα του «κράτα ΜΕ» www.kratame.gr
  • στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ
  • στην ιστοσελίδα της  ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α.  www.epilektoi.com
·        Στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου  Δυναμικού» www.epanad.gov.gr

Οι  προσληπτέοι, οφείλουν εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δηλαδή έως τις 16/09/2012, να καταθέσουν είτε αυτοπροσώπως   στα γραφεία του συλλόγου  είτε να τα αποστείλουν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση:

Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας «κράτα ΜΕ»,

οδός Δ. Παπασιδέρη 13, Τ.Κ. 19 003 –

Μαρκόπουλο Μεσογαίας (09:30 – 13:00)

Για διευκόλυνση των ωφελουμένων στις Περιφερειακές Ενότητες Πειραιά και Νήσων μπορούν επίσης  να  καταθέσουν αυτοπροσώπως  τις ίδιες ημέρες και ώρες από 09:00 – 13:00 στην διεύθυνση:

Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Δήμου Πειραιά

οδός Θηβών 50 – Τ..Κ. 10 45

Το ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ, με το οποίο  αποδέχονται εγγράφως τη θέση εργασίας.

 Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ, σύμφωνα  με το οποίο δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν εργάζονται, ότι δεν συμμετέχουν σε κανένα άλλο πρόγραμμα και η κάρτα ανεργίας τους είναι σε ισχύ

o       Μία φωτοτυπία οποιουδήποτε εγγράφου  που αναγράφεται  ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ   (βιβλιάριο ασθενείας, βεβαίωση ΙΚΑ κλπ). Όσοι δεν έχουν ήδη Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ θα τον παραλάβουν μόλις γίνει η πρόσληψη τους.

Στον δε πίνακα των απορριπτέων βρίσκονται:
α) όσοι απορρίφθηκαν από το διαγωνισμό λόγω π.χ μη προσκόμισης έγκυρης κάρτας ανεργίας ή βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ και
β) όσοι απορρίφθηκαν για θέσεις εργασίας για τις οποίες δεν πληρούσαν τα κριτήρια σύμφωνα με την πρόσκληση. Για όσες θέσεις εργασίας διέθεταν τα απαραίτητα προσόντα συμμετείχαν κανονικά στον διαγωνισμό.
Η αποκλειστική προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των πινάκων κατάταξης είναι τρεις εργάσιμες ημέρες και ξεκινά από Παρασκευή 7/09/2012 έως και την  Τρίτη 11/09/2012

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ενστάσεις (υπόδειγμα) κατατίθενται ή αποστέλλονται με συστημένη αποστολή απευθείας   απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6,  Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και  όχι  στα γραφεία  του  συλλόγου «Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας «κράτα ΜΕ»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα  τηλέφωνα  210-4236153 και 210.4236132