Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ Β ΔΟΣΗΜαρκόπουλο, 20 Μαΐου 2013

Το Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας ¨κράτα ΜΕ " βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει τους ωφελούμενους της Κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής ότι μετά από δύο σχεδόν μήνες πιέσεων στους αρμόδιους φορείς ξεκίνησε η εκταμίευση των κονδυλίων για την αποπληρωμή της Β Δόσης .
Σήμερα πραγματοποιείται η πληρωμή σε τέσσερεις από τους οκτώ περιφερειακούς τομείς  και ευελπιστούμε σύντομα να παραλάβουμε και τις υπόλοιπες επιταγές για τους εναπομείναντες τομείς.

Επίσης για διευκόλυνση των ωφελουμένων  θα αποσταλούν στον τόπο εργασίας τους οι ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ μέχρι 31-12-2012 για φορολογική χρήση έτους 2013.
Για αποδοχές έτους 2013, οι Βεβαιώσεις Αποδοχών, θα παραληφθούν μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και την λογιστική του εκκαθάριση η οποία θα γίνει με την ολοκλήρωση της Γ Φάσης του προγράμματος, ενώ σε όσους τους ωφελούμενους έχουν αιτηθεί ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ έχουν ήδη δοθεί.

Επίσης, όσο αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων από μέρους του φορέα μας τηρούνται όλες οι διαδικασίες που υποχρεούμεθα να εφαρμόσουμε ως δικαιούχοι προγράμματος ΚΟΧ. Ως εκ τούτου  οι ωφελούμενοι ασφαλιστικά καλύπτονται πλήρως και ακολουθούνται διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα των υπηρεσιών οι οποίες εμπλέκονται για την καταχώρηση και απόδοσή τους,
Δοθείσης ευκαιρίας σας ενημερώνουμε ότι, σε περίπτωση  εκκρεμοτήτων του φυσικού αντικειμένου και δεδομένου ότι αφορά Ευρωπαικά κονδύλια, θα παρακαλούσαμε συμπράττοντες φορείς και ωφελούμενους, να διευκολύνουν τους συνεργάτες μας ώστε να ολοκληρωθεί η παράδοση του φυσικού αντικειμένου και να συμπληρωθούν οι φάκελλοι που απαιτούνται για την Γ Δόση και την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Σας ευχαριστούμε

Το Δ.Σ.

Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μαρκόπουλο, 10 Μαΐου 2013


Σχετικά με την εκταμίευση της Β΄ Δόσης και ενόψει της ολοκλήρωσης του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για τον φορέα μας την 4η Μαΐου 2013, για τους περισσότερους εκ των ωφελουμένων, σας ενημερώνουμε ότι, οι σχετικοί φάκελοι για όλους τους Τομείς έχει κατατεθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες προ εικοσαημέρου και αμέσως μόλις υπέγραψαν αρμοδίως και μας παρεδόθησαν τα σωστά έγγραφα οι συμπράττοντες φορείς.

Επίσης πιέζουμε καθημερινά να προχωρήσουν με ταχύτερους ρυθμούς οι διαδικασίες εκταμίευσης των χρημάτων, με ενημερωτικές επιστολές καθώς και με κατ’ ιδίαν επισκέψεις των συνεργατών και της Προέδρου, πριν την εορτή του Πάσχα, στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Επειδή κατανοούμε τυχόν ανησυχίες από την όποια καθυστέρηση για την εκταμίευση της Β΄ Δόσης, σε αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για όλους μας, σας τονίζουμε ότι αυτή δεν οφείλεται στον φορέα μας αλλά στους παρακάτω και μόνο λόγους :

• Αν και απαιτείται τεράστιος όγκος δικαιολογητικών και υπάρχει ασύλληπτη γραφειοκρατία (καταστάσεις, υπογραφές, καταγραφές τιμολογίων επιμερισμοί δαπανών extres τραπεζών, τεχνικά δελτία, εκθέσεις, καθυστερήσεις και άρνηση πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου, μη παράδοση καταστάσεων με υπογραφές ωφελούμενων κ.ά.). Αν και ο σύλλογος μας έγκαιρα ενημέρωσε για την διαδικασία, όπου υπάρχει μια καθυστέρηση είναι η αναίτια κωλυσιεργία εκ μέρους ορισμένων συμπραττόντων φορέων να πιστοποιήσουν την εργασία των ωφελουμένων, υπογράφοντας τις βεβαιώσεις φυσικού αντικειμένου, που υποχρεούνται ή και εδώ απορούμε η άρνηση των ωφελουμένων να παραδώσουν στην Επιτροπή Παράδοσης φυσικού αντικειμένου οποιαδήποτε αναφορά υλοποίησης του έργου που παρήγαγαν.

• Επιπρόσθετα, η λογιστική απεικόνιση των δαπανών εξελίχθηκε σε μια αρκετά χρονοβόρα διαδικασία, για να προχωρήσουμε ταχύτερα απασχολήθηκαν εκ μέρους του φορέα μας τέσσερεις λογιστές, συνεργαζόμενο εξωτερικό γραφείο με οικονομικούς συμβούλους καθώς και ειδικός συνεργάτης σε θέματα τραπεζικά και μισθοδοσίας. Ωστόσο, εξαιρετικά μεγάλη καθυστέρηση υπήρξε εκ μέρους ορισμένων των ωφελουμένων και στα σωστά προσωπικά στοιχεία που έπρεπε να δώσουν ή έπρεπε να διορθώσουν όπως ΑΜΙ, ΑΜΚΑ κ.ά.

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι ασχολούνται εντατικά οι συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας που απαιτείται και για την άμεση αποπληρωμή του προγράμματος ώστε να μην υπάρχει από μέρους μας, και το έχουμε επιτύχει η όποια καθυστέρηση.

Αγαπητοί ωφελούμενοι

Σας υπενθυμίζουμε ότι το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται στη χώρα μας για πρώτη φορά και είμαστε ένας φορέας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, που στηρίζεται κυρίως σε εθελοντική εργασία. ΄Εχουμε την ευθύνη για την οργάνωση όλης της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος, όπου ως ωφελούμενοι παρείχατε τις υπηρεσίες σας για κοινωφελές έργο, σε φορείς, Περιφέρεια Αττικής και Δήμους).

Σας διαβεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι ως τώρα καταβάλαμε και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη ολοκλήρωσή του.

Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε επιτυχώς σε αυτή την προσπάθεια ζητάμε την συνεργασία των συμπραττόντων φορέων και παρακαλούμε όσους εκ των ωφελουμένων θεωρούν ότι δημιουργώντας εντάσεις στους συνεργάτες μας ασκούν πίεση στο Υπουργείο να προχωρήσει ταχύτερα την διαδικασία θέτουν σοβαρά εμπόδια στην προσπάθεια μας για την ολοκλήρωση του προγράμματος διότι δεν καθορίζουμε εμείς τα χρονοδιαγράμματα εκροής των χρημάτων από τα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Τέλος πλείστοι εκ των ωφελουμένων οι οποίοι αποφάσισαν να απασχοληθούν στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, γνωρίζαν εξαρχής τις μισθοδοτικές καθυστερήσεις που θα υπήρχαν και παρέμειναν μαζί μας επειδή πιστέψαν στο σημαντικό κοινωφελές έργο που έπρεπε να παραχθεί, όπως η συνεισφορά ειδών ανάγκης σε ευπαθείς ομάδες ενεργοποιώντας το 3R project (ανακύκλωση, διαχείριση, αναδιανομή μεταχειρισμένου ρουχισμού και βιβλίων), την χρησιμοποίηση πλατφόρμας ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών στην περιοχή σας μέσω τοπικού Κοινωνικού Νομίσματος (ΚοιΝ), δράσεις Πολιτικής Προστασίας και ενημέρωση σε θέματα Αγωγής και Πρόληψης Υγείας σε παιδιά, εφήβους και νέους.

Είμαστε περήφανοι για τις προσπάθειες που έχουν γίνει και πιστεύουμε ότι έτσι νοιώθουν και όλοι όσοι από τους ωφελούμενους έδωσαν τον εαυτό τους να πετύχουν δράσεις που αποσκοπούσαν στο κοινωνικό όφελος.

Ελπίζουμε ότι θα συνεχίσετε να συνεισφέρετε στηρίζοντας την ιδέα της αλληλοβοήθειας, κόντρα σε οτιδήποτε παραπέμπει σε κοινωνικό κανιβαλισμό και αναλγησία.

Για το Δίκτυο Αλληλοβοήθειας «κράτα ΜΕ»

Το Δ.Σ.