Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2014

«Κοινωνικό Σχολείο» Μεσσηνίας


Στην ιστοσελίδα για το πρόγραμμα «Κοινωνικό Σχολείο» της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας θα βρίσκετε:

-πληροφορίες για το κοινωνικό σχολείο,

-πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό,

-ενημέρωση για τις επιμορφώσεις,

-τα προγράμματα της Δ. Π. Ε. Μεσσηνίας για το Κοινωνικό Σχολείο
που μπορείτε να υλοποιήσετε στη σχολική σας μονάδα,

-νέα από τις δράσεις του «Κοινωνικού Σχολείου», καθώς και

στοιχεία επικοινωνίας με τους συνεργαζόμενους φορείς,
τα δίκτυα και άλλες πληροφορίες. 


http://socialschool.mysch.gr/index.htm