ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Το Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας «Κράτα με», είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση/σύλλογος, που ιδρύθηκε το 2006. Στόχοι τoυ συλλόγου μας, είναι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και της προσωπικότητας των παιδιών, εφήβων και νέων, ιδιαίτερα σε θέματα Παιδείας, Υγείας και Προστασίας Περιβάλλοντος, όπου μέσα από το πρίσμα του «Σκέψου Παγκόσμια – Δράσε τοπικά», προάγουμε την ανάπτυξη σχέσεων αλληλοβοήθειας, συνεργασίας και αλληλεγγύης. μέσω κοινωφελών, εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και πνευματικών δραστηριοτήτων.