Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2012

2013 : Έτος Πανανθρώπινης Αλληλεγγύης, από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

 

Εκφράζοντας στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του την ελπίδα να ευαισθητοποιηθεί η ανθρωπότητα για το πρόβλημα της εκτεταμένης φτώχειας και να ληφθούν μέτρα ανακούφισης εκείνων όσοι δοκιμάζονται, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κήρυξε το 2013 έτος Πανανθρώπινης Αλληλεγγύης.
"Παρακολουθούντες, λοιπόν, από του Οικουμενικού ημών Πατριαρχείου, τα 'σημεία των καιρών' (...) κηρύττομεν από της Ιεράς ταύτης Καθέδρας του Κέντρου της Ορθοδοξίας το επί θύραις νέον Έτος ως Ετος Πανανθρώπινης Αλληλεγύης. Ελπίζομεν ότι ούτω θα ευαισθητοποιήσωμεν αρκετάς καρδίας των μελών τής ανθρωπότητος επί του προβλήματος της μεγάλης και εκτεταμένης πτωχείας και επί τής ανάγκης λήψεως μέτρων, προς ανακούφισιν των πεινώντων και δυστυχούντων" σημειώνει ο κ. Βαρθολομαίος στο μήνυμά του.
"Η αγάπη και η ειρήνη -προσθέτει ο Οικουμενικός Πατριάρχης- είναι γνωρίσματα των Μαθητών και Αποστόλων του Κυρίου και παντός Χριστιανού. Όθεν, προτρεπόμεθα εαυτούς και αλλήλους, όπως κατά το Ετος τούτο της Πανανθρώπινης Αλληλεγγυης καταβάλλωμεν ως άτομα και ως λαοί, συνειδητάς προσπαθείας δια την άμβλυνσιν των απανθρώπων συνεπειών των μεγάλων ανισοτήτων και δια την αναγνώρισιν υπό πάντων του δικαιώματος των ασθενεστέρων πρός απόλαυσιν των απαραιτήτων δια την ζωήν του ανθρώπου αγαθών".