Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

φεστιβάλ Holi Lathmar στο Nangoan της Ινδίας


Ινδία: Άνδρες Hindu ρίχνουν ο χρωματιστή σκόνη ο ένας στον άλλο, συμμετέχοντας στο φεστιβάλ Holi Lathmar στο Nangoan της Ινδίας
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%8C%CE%BB%CE%B9