Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

«Ρόλος και δράσεις του Συνηγόρου του Παιδιού – Ομάδα Εφήβων

O Συνήγορος του Παιδιού, δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη», απευθύνει πρόσκληση σε μαθητές για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον πλαισίωσης της νέας Ομάδας Εφήβων Συμβούλων για τη διετία 2011-2012, καθώς το Δεκέμβριο του 2010 ολοκληρώθηκε η θητεία της πρώτης Ομάδας.
 

Ο Συνήγορος του Παιδιού καλεί αγόρια και κορίτσια γεννημένα από το 1994 ως το 1997, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στη νέα Ομάδα και την Κοινότητα Εφήβων Συμβούλων του για την περίοδο 2011-2012.
Η Ομάδα Εφήβων Συμβούλων θα αποτελείται από 20 αγόρια και κορίτσια από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Θα συναντιέται με τον Συνήγορο 3 φορές τον χρόνο, και ενδιαμέσως θα επικοινωνεί μέσω ηλεκτρονικού φόρουμ. Η θητεία της θα διαρκέσει 2 χρόνια.
Η Κοινότητα Εφήβων Συμβούλων θα αποτελείται από όλους τους εφήβους που θα στείλουν τη σχετική αίτηση και που πληρούν τα κριτήρια ηλικίας. Τα μέλη της θα μπορούν να παίρνουν μέρος σε συζητήσεις μέσω του φόρουμ, να καταθέτουν τις απόψεις τους και να προβάλλουν μέσω του www.0-18.gr τη δουλειά ομάδων στις οποίες μπορεί να συμμετέχουν.
Ο Συνήγορος του Παιδιού δίνει έμφαση στη συμμετοχή των εφήβων σε ομάδες με κοινωνικό, πολιτιστικό ή περιβαλλοντικό περιεχόμενο. Επιδίωξή του θα είναι να γίνει ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών από δράσεις σε σχολεία, δήμους, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδρύματα, κ.ά. Γι' αυτό, για την επιλογή στην Ομάδα Εφήβων Συμβούλων, θα ληφθεί υπόψη και η συμμετοχή σε σχετικές δραστηριότητες. Επίσης θα υπάρξει μέριμνα ώστε στην Ομάδα να περιλαμβάνονται και έφηβοι με ξένη υπηκοότητα, με αναπηρίες και έφηβοι που διαμένουν σε ιδρύματα ή στέγες φιλοξενίας.
  • Κατεβάστε την αίτηση εδώ. Διαβάστε την προσεκτικά, συμπληρώστε την και στείλτε την στο oes@synigoros.gr μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2011.
  • Διαβάστε την ανακοίνωση - πρόσκληση του Συνηγόρου εδώ.
  • Διαβάστε το Δελτίο Τύπου.