Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

Kάνουμε τον κόσμο καλύτερο! ΜΑΖΙ!

Το Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας«κράτα ΜΕ», θα προχωρήσει στην υλοποίηση των παρακάτω προγραμμάτων. Την προσπάθεια μας στηρίζουν μεταξύ άλλων  η Περιφέρεια Αττικής, ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας, ο Δήμος Παιανίας, ο Δήμος Μεταμόρφωσης,  ο Δήμος Αίγινας και ο  Δήμος  Κυθήρων.

1. Προληπτική Υγιεινή - Αγωγής Υγείας  και Α’ βοήθειες
Στην καθημερινή μάχη  προάσπισης υγείας των πολιτών, οργανώσαμε από κοινού με την περιφέρεια Αττικής, εκστρατεία ενημέρωσης, έρευνας, εκπαίδευσης παιδιών, εφήβων, νέων και των οικογενειών τους, με παράλληλη δημιουργία ενημερωτικού, έντυπου και διαδικτυακού υλικού, για  θέματα προληπτικής  υγιεινής - αγωγής υγείας  και Α’ βοηθειών.

2. Στήριξη  ευπαθών κοινωνικών ομάδων
Δράσεις πολιτικής προστασίας με ενημέρωση και εκπαίδευση οι οποίες αφορούν την προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών. Πολλές οικογένειες ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας και στόχο έχουμε την βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας την στήριξη  ευπαθών κοινωνικών ομάδων με παροχή ειδών πρώτης ανάγκης.

3. 3R-project (reCYCLE - reUSE - reTRADE)
Πρότυπο πρόγραμμα ανακύκλωσης - επαναχρησιμοποίησης & ανταλλαγής ειδών, συμπεριλαμβανόμενης της συλλογής - διαχείρισης - αναδιανομής παλαιού ρουχισμού (second hand) καθώς και ανταλλακτήριο βιβλίων (book crossing), ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ιδιοκατασκευών, χρηστικών αντικειμένων κ.α. Με την δράση αυτή, θα στηριχθεί η κοινωνική οικονομία ενώ θα κινητοποιήσει τους πολίτες να περιορίζουν τη σπατάλη, αξιοποιώντας και επαναχρησιμοποιώντας τοπικούς πόρους και υλικά, ενισχύοντας ταυτόχρονα την οικολογική συνείδηση και αλληλεγγύη.

4. ΚΟiΝ : Πιλοτική λειτουργία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ
Καταγραφή αλληλέγγυων δυνάμεων για την δημιουργία ενός εθελοντικού δικτύου, στο οποίο θα καταγράφεται η προσφορά υπηρεσιών και προϊόντων κάθε μέλους, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, που θα υποστηρίζεται από το δική του εσωτερική ανταλλακτική μονάδα (χρόνου ή εργασίας). Στόχος, η δημιουργία ενός κοινωνικού νομίσματος, το οποίο θα λειτουργήσει ως εργαλείο κοινωνικοποίησης και ενδυνάμωσης των ατόμων, θα προάγει τις σχέσεις εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας μεταξύ των πολιτών.
Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας  «κράτα ΜΕ»