Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2009

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος:


AΡΒΑΝΙΤΗ - ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ


Αντιπρόεδρος:


ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Γεν. Γραμματέας:


ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ


Ταμίας:


ΔΡΟΥΜΟΥΣΗΣ - ΜΕΤΑΞΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Μέλος:


ΚΑΛΙΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Μέλος αναπληρωματικό:


ΔΡΟΣΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ