Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2013

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Το Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας "κράτα ΜΕ" 
ενημερώνει τους ωφελούμενους της κοινωφελούς εργασίας ότι
λόγω των παρατάσεων των ΑΠΔ προς τις επιχειρήσεις,
αλλά και λόγω της μεγάλης προσέλευσης των ασφαλισμένων ,  
το ΙΚΑ με εγκύκλιο του που δόθηκε στις  05/03/2013 και  με   Αρ.Πρωτ. Α11/30,  
ενημερώνει όλους τους ασφαλισμένους π
ως η ισχύ των βιβλιαρίων υγείας από 28/02/2013 
παρατείνεται κατά ένα μήνα δηλαδή ισχύουν ως 31/03/2013 .