Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

Βεβαιώσεις Αποδοχών 2012

Το Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας «κράτα ΜΕ» ενημερώνει τους ωφελούμενους της κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής ότι οι Βεβαιώσεις Αποδοχών 2012 για διευκόλυνση των ωφελουμένων, απεστάλησαν με κούριερ στον χώρο εργασίας, εκάστου, στους συνεργαζόμενους συμπράττοντες φορείς.
Ωστόσο επειδή δεν παρελήφθησαν από υπεύθυνους, και κάποια γραφεία εβρέθησαν κλειστά επεστράφησαν οι φάκελοι ως ανεπίδοτοι.


Ως εκ τούτου και για εξυπηρέτηση των ωφελουμένων, εθελόντρια του συλλόγου μας θα βρίσκεται στο γραφείο της έδρας μας , Δ. Παπασιδέρη 13 – Μαρκόπουλο Μεσογαίας, την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013 και αυστηρά την ώρα από 09:00-10:00 για να παραδώσει τις Βεβαιώσεις, σε όσους δεν παρέλαβαν.