Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2012

Το Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας «κράτα ΜΕ»
ενημερώνει τους ωφελούμενους της κοινωφελούς εργασίας
στην Περιφέρεια Αττικής ότι 
την Τρίτη 22 Ιουλίου 2013
και ώρα από 17:00-19:00
μπορούν να παραλάβουν τις 
Βεβαιώσεις Αποδοχών 2012
στο γραφείο της έδρας μας ,
Δ. Παπασιδέρη 13 – Μαρκόπουλο Μεσογαίας