Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2008

"Δεν είναι ούτε οι βόμβες,
ούτε τα πυροβόλα όπλα,

τα μέσα εκείνα που

μεταβάλλουν την ιστορία,

αλλά η νοημοσύνη,

η λογική, η διαλεκτική,

με μια λέξη,

η πνευματική καλλιέργεια,

και μερικές φορές,

η φαντασία.

(Π. Γκράσι)"