Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2008

Στόχοι ανάπτυξης της χιλιετίας


Στόχοι ανάπτυξης της χιλιετίας

Οι οκτώ Στόχοι Ανάπτυξης της Χιλιετίας (Millennium Development Goals – MDGs) - που κυμαίνονται από τη διχοτόμηση της ακραίας ένδειας έως την εμπόδιση της διάδοσης του AIDS και την παροχή της καθολικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, - διαμορφώνουν ένα σχεδιάγραμμα που συμφωνήθηκε από όλες τις χώρες όλου και όλα τα κορυφαία τα όργανα ανάπτυξης του κόσμου. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να έχουν εκπληρωθεί όλοι μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία του 2015 και είναι οι εξής:

Εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και πείνας

Επίτευξη παγκόσμιας βασικής εκπαίδευσης

Προώθηση της ισότητας των δύο φύλων και ενδυνάμωση της γυναίκας

Μείωση της παιδικής θνησιμότητας

Καταπολέμηση του AIDS και άλλων ασθενειών

Ανάπτυξη παγκόσμιας συνεργασίας για ανάπτυξη

Εξασφάλιση περιβαλλοντικής βιωσιμότητας