Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2009

Διαγωνισμός για καινοτομικές ιδέες για την περιστολή του διοικητικού βάρους-εμποδίων.

μέχρι 31 Ιανουαρίου 2009

Οι αδιάφοροι πολιτικοί θα φύγουν και η αδιάφορη και αδηφάγα δημόσια διοίκηση θα πάψει να είναι αναποτελεσματική μόνον όταν πάψουμε εμείς οι πολίτες να είμαστε αδιάφοροι.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε ένα πρόγραμμα δράσης για τη μείωση των διοικητικών εμποδίων για την περίοδο 2007-2012. Με το πρόγραμμα αυτό επιζητούνται υποδείξεις από τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες σχετικώς με την ελάφρυνση των διαδικασιών πληροφόρησης, καταχώρησης, στατιστικής, εκθέσεων προς μετόχους, βεβαιώσεων, επιθεωρήσεων, επιδοτήσεων κ.λπ., την οποία υποχρεώνονται να παρέχουν οι επιχειρήσεις για διάφορους λόγους.

Οι υποδείξεις αυτές θα εξετάζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία κάθε τρίμηνο θα παράγει και θα δημοσιεύει μια κριτική περίληψη.

Γιαυτό το λόγο η Ευρωπαική Επιτροπή προκηρύσσει διαγωνισμό για να επιβραβεύσει καινοτομικές ιδέες σχετικώς με την περιστολή του διοικητικού βάρους-εμποδίων.
Στόχος είναι με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις να απελευθερώσουν δυνάμεις και πόρους από τη μη απαραίτητη γραφειοκρατία προς την κατεύθυνση της έρευνας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης.
Οποιοσδήποτε έχει μια καλή ιδέα μπορεί να συμμετάσχει: πολίτες, επιχειρήσεις, επιμελητήρια, σύλλογοι, δημόσιες αρχές κ.α.
Για να ενημερωθείς για τις ιδέες που έχουν κατατεθεί και για να συμμετάσχεις στον διαγωνισμό πρέπει απλώς να συμπληρώσεις το σχετικό έντυπο στην ακόλουθη ηλ. διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/enterprise/admin-burdens-reduction/competition_en.htm

Έχει σημασία να πιστέψουμε ότι μπορούμε εμείς οι ίδιοι να αλλάξουμε τη δική μας ζωή και τη ζωή των άλλων προς το καλύτερο. Χρειάζεται να εμπιστευθούμε την ευρωπαϊκή εμπειρία, την αξία της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δύναμη του υπεύθυνου, ασυμβίβαστου και αυτεξούσιου πολίτη.