Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2009

MESOGEIA_Freecycle (c)

Η μ.κ.ο. «κράτα με» , λειτουργεί εθελοντικά το MESOGEIA_Freecycle(c), το οποίο δημιουργήθηκε για να συνεργάζονται όσοι θέλουν να χαρίσουν χρήσιμα αντικείμενα στη περιοχή των Μεσογείων, που διαφορετικά θα κατέληγαν στη χωματερή.

Στόχος
Η μείωση των απορριμμάτων μέσω της ανταλλαγής αντικειμένων με την αξιοποίηση του Διαδικτύου.

Κανόνας
Προσφέρουμε και ζητούμε πράγματα ΔΩΡΕΑΝ, νόμιμα και κατάλληλα για κάθε ηλικία.
Λειτουργία
Εγγράφεστε μέλος. Βάζετε την αγγελία σας,στον ηλεκτρονικό μας πίνακα ΠΡΟΣΦΟΡΑ/ΖΗΤΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ.
Απαντούν οι ενδιαφερόμενοι.
Καθορίζετε ραντεβού και δίνετε/παίρνετε τα αντικείμενα σας.


Σε όλη η διαδικασία δεν μεσολαβεί κάποιος,
δεν κερδίζει άλλος παρά οι παραλήπτης/δότης
και το περιβάλλον.


Εκπαίδευη Εθελοντών Freecycle
Παραρτήματα
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Τα μέλη του Free cycle χρησιμοποιούν τη λίστα με δική τους ευθύνη. Παρακαλούμε να προστατεύετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Συμμετέχοντας συμφωνείτε ότι ούτε οι διαχειριστές, ούτε άλλοι σχετιζόμενοι με το Δίκτυο είναι υπεύθυνοι ή υπόλογοι σε οποιαδήποτε περίσταση που απορρέει από τη συναλλαγή ή την επικοινωνία.