Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μαρκόπουλο, 16 Ιουλίου 2011


ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ


Το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που έχει προκηρυχθεί από το Υπουργείο Εργασίας, στηρίζει την απασχόληση, προσφέροντας άμεσες λύσεις στην τοπική κοινωνία με την υλοποίηση προτάσεων όχι απλά τοπικών φορέων αλλά και απλών ενεργών πολιτών.


Ήδη πανελλαδικά υπάρχει διαμαρτυρία, για δήμους που προέβησαν μονομερώς σε αποκλειστικό μνημόνιο συνεργασίας και προβλέπονται εξελίξεις, εξ αιτίας της στρέβλωσης στη διαχείριση του προγράμματος, δεδομένου ότι δεν υπήρχε πρόσκληση από μέρους τους για σύμπραξη, προς τους τοπικούς φορείς με ανακοίνωση του προγράμματος, σύμφωνα με το νόμο της Διαύγειας.


Οι ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ, οι οποίοι σε ανακοίνωση τους για το πρόγραμμα κοινωφελούς απασχόλησης έθεσαν μεταξύ άλλων, ορθών παρατηρήσεων, το παρακάτω ερώτημα:


«Ο Δήμος Μαρκοπούλου, αν φυσικά είναι ενήμερος για το πρόγραμμα, γιατί δεν συνεργάζεται με τους συλλόγους της περιοχής μας για την παραγωγή από κοινού μιας αποδοτικής πρότασης ….»


Δράττομαι της ευκαιρίας, να ενημερώσω την κοινωνία των ενεργών πολιτών σε Μαρκόπουλο και Πόρτο Ράφτη ότι:


Αρχές Ιουνίου, ενημέρωσα προφορικά τον κ. Δήμαρχο για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας και την βούληση συνεργασίας τοπικού φορέα με την Δημοτική Αρχή. Αιτήθηκα δε, την χαρτογράφηση των αναγκών του Δήμου Μαρκοπούλου με σχεδιασμό ανάλογων δράσεων, προτεινόμενων από τους συλλόγους του Δήμου, ώστε να υπογραφεί αντιπροσωπευτικό για τον τόπο, μνημόνιο συνεργασίας,.


Πρότεινα επίσης, να δημοσιευτεί Δελτίο Τύπου σε όλα τα τοπικά μέσα επικοινωνίας καθώς και από το site του Δήμου με πρόσκληση στους τοπικούς συλλόγους, για ενίσχυση των δράσεων τους από την συμμετοχή στο πρόγραμμα.


Κατά την διάρκεια που οι τοπικοί φορείς, σχεδίαζαν δράσεις και ενώ το πρόγραμμα λήγει 25-7-2011, εσπευσμένα κατατέθηκε την 24/6/2011 στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τη μορφή του Κατεπείγοντος και στην Προ Ημερησίας Διατάξεως, με ελλιπείς διευκρινήσεις και πρόσχημα να μην χαθούν θέσεις εργασίας, αίτημα για υπογραφή μνημονίου, με μια οργάνωση η οποία δεν έχει σχέση με την περιοχή, διεκδικώντας μάλιστα την δέσμευση όλων των προσφερόμενων θέσεων κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο μας.


Με την επιλογή του αυτή φαίνεται ότι, ο Δήμος Μαρκοπούλου όχι μόνο θέλησε να αποκλείσει κάθε συνεργασία με τοπικές οργανώσεις που είναι δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος, αλλά και οποιοδήποτε άλλο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των φορέων.


Θεωρώ λοιπόν, ότι παρουσιάζονται μια σειρά από νομικά προβλήματα σχετικά με τις προδιαγραφές του συγκεκριμένου προγράμματος, ενώ χαρακτηριστική είναι επίσης, η μερική άγνοια των όρων της πρόσκλησης, όπως ότι :


α) Ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει «αρμοδιότητα παρέμβασης στο συγκεκριμένο πεδίο που θα υλοποιηθεί η πράξη» που σημαίνει, πως δεν μπορεί ένας και μόνο σύλλογος, να είναι δικαιούχος για όλες τις προτεινόμενες δράσεις που χρειάζεται ένας Δήμος, συνεπώς θα χαθούν θέσεις εργασίας.


β) Η έγκριση των προγραμμάτων θα γίνουν μέσω της διαδικασίας της σύγκρισης και όχι από τον συμπράττοντα Ο.Τ.Α., «διότι η επιλογή του τελικού δικαιούχου θα γίνει σύμφωνα με το κεφάλαιο 6 της ανωτέρω πρόσκλησης, από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ μέσω επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από στελέχη της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.».


γ) Αν και υπήρξε διευκρίνηση στον υπεύθυνο του Δήμου, ο οποίος χειρίζεται το πρόγραμμα, από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, ότι η οποιαδήποτε υπογραφή μνημονίου/συμφωνίας δεν είναι δεσμευτική για τον Δήμο Μαρκοπούλου, συνεπώς ο Δήμος μπορεί να υπογράψει με όλους τους δυνητικούς δικαιούχους οι οποίοι το αιτηθούν, δεν ελήφθη σοβαρά υπόψη.


Ερωτώ λοιπόν


- Με ποια κριτήρια επιλέχτηκε το ΚΕΑΝ ως μοναδικός δυνητικός δικαιούχος φορέας Απασχόλησης;- Ποιος ο λόγος μη συνεργασίας του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ και με άλλους δικαιούχους - τοπικούς συλλόγους ;- Θεωρείτε ότι με την υπογραφή ενός και μόνο μνημονίου συνεργασίας με δυνητικό δικαιούχο, θα εξασφαλίσετε όλες τις διατιθέμενες θέσεις εργασίας στον Δήμο Μαρκοπούλου ;


H απόφαση υπογραφής μνημονίου συνεργασίας, είναι σαφώς μια πολιτική πράξη. Πιστεύω λοιπόν, ότι ο Δήμος ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, για να ελαχιστοποιήσει την απώλεια των τόσο πολύτιμων θέσεων εργασίας, στους κατοίκους σε Μαρκόπουλο και Πόρτο Ράφτη και εφόσον στηρίζει την Κοινωνία των Πολιτών, οφείλει να στηρίξει προτάσεις και από τους τοπικούς φορείς, οι οποίοι έχουν αιτηθεί, υπογράφοντας μνημόνια συνεργασίας, πριν τη λήξη του προγράμματος.
Με εκτίμησηΑρβανίτη - Πρεβεζάνου Ευγενία


Πρόεδρος του Δικτύου Αλληλοβοήθειας «κράτα ΜΕ»


Πρόεδρος του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Πόρτο Ράφτη