Κυριακή, 3 Ιουλίου 2011

Δομές υπηρεσιών πρόνοιας, πρόληψης και καταπολέμησης των αποκλεισμών

Το Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο του προγράμματος "Έργο Ζωής" δημιούργησε μία σειρά δομών που προσφέρουν υπηρεσίες πρόνοιας, πρόληψης και καταπολέμησης των αποκλεισμών σε ειδικές ομάδες πληθυσμού αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Κέντρα πρωτοβάθμιας περίθαλψης
Χάρη στο πρόγραμμα δημιουργούνται μια σειρά κέντρα υγείας σε πόλεις της Ελλάδας, τα οποία προσφέρουν πρωτοβάθμιες δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες και εξετάσεις υπηρεσίες κοντά στον τόπο διαμονής και εργασίας των ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Τέτοια κέντρα αναπτύσσονται στους δήμους:
* Αχαρνών Αττικής
* Καλυβίων Αττικής
* Περιστερίου Αττικής
* Μαρκόπουλου Αττικής
* Νέας Μάκρης Αττικής

Κέντρα Ημέρας
Τα Κέντρα Ημέρας είναι Μονάδες Ψυχικής Υγείας που στόχο έχουν να προσφέρουν στήριξη, βοήθεια και υπηρεσίες ομαλής ένταξης σε άτομα και ομάδες ατόμων που είτε πάσχουν από κάποια ψυχική νόσο, είτε αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα. Ειδικότερα, τα
κέντρα ημέρας στόχο έχουν
• Να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας των ιδιαίτερων αναγκών των ψυχικά πασχόντων
• Να προσφέρουν υπηρεσίες πρόληψης και περίθαλψης, λειτουργώντας προληπτικά στην επιδείνωση ασθενειών και άρα και στη νοσηλεία
• Να λειτουργήσουν προληπτικά στην περιθωριοποίηση και την κοινωνική απομόνωση
• Να συμβάλλουν στη βελτίωση δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης και κοινωνικότητας των αποδεκτών των υπηρεσιών τους
• Να υποστηρίξουν την ένταξη των ατόμων στις κοινωνικές διαδικασίες
• Να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των αποδεκτών των υπηρεσιών τους και των οικογενειών τους.
Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποια από τα κέντρα αυτά:
Κέντρο Βαβέλ
Το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ για την ψυχική υγεία των μεταναστών λειτουργεί στο κέντρο της Αθήνας (Μηθύμνης 27β, πλατεία Αμερικής, τηλ 210 8616266) για να προσφέρει στήριξη, βοήθεια και συμβουλευτικές υπηρεσίες στους μετανάστες που βρίσκονται στην Ελλάδα.
Στο κέντρο ειδικευμένοι επιστήμονες προσφέρουν βοήθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την μετανάστευση, αλλά και ένα όχημα κοινωνικοποίησης και ομαλότερης ένταξης στη ζωή της πόλης.

Κέντρο ημέρας Ζεφυρίου - Μενιδίου για τους ροΜ
Το Κέντρο Ημέρας για τους Rom λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος "Ψυχαδέλφεια" και παρέχει υπηρεσίες πρόληψης θεραπείας και αποκατάστασης με στόχο την αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών και των ιδιαίτερων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των
κατοίκων της κοινότητας που υφίστανται κοινωνικό, επαγγελματικό και εκπαιδευτικό αποκλεισμό. Το Κέντρο Ημέρας αποβλέπει στη εξοικείωση των Rom με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας καθώς και στην «προ-
ετοιμασία» των μονάδων ψυχικής υγείας να δεχτούν τους ανωτέρω ασθενείς με στόχο την κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωσή τους και την διασφάλιση του σεβασμού των πολιτισμικών διαφορών τους.

Κέντρο ημέρας για τους Έλληνες Μουσουλμάνους στο Γκάζι
Το Κέντρο Ημέρας για τους Έλληνες Μουσουλμάνους είναι μια μονάδα που παρέχει υπηρεσίες πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης προβλημάτων ψυχικής υγείας στην κοινότητα. Στο Κέντρο Ημέρας το-
νίζεται η κοινωνική διάσταση στην παρέμβαση για την ψυχική υγεία και δημιουργείται ένα συνολικό σχέδιο αντιμετώπισης κάθε περιστατικού. Επισημαίνεται η σημασία αντιμετώπισης των ψυχοκοινωνικών προβλη
μάτων ως συνιστώσα της αντιμετώπισης των ψυχικών διαταραχών αλλά και των κονωνικοπολιτισμικών διεργασιών που έμμεσα ή άμεσα συντείνουν στην αναπαραγωγή φαινομένων αποκλεισμού. Σύμφωνα με τις αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής και πάντοτε στο
βαθμό του δυνατού, η παροχή υπηρεσιών στους ασθενείς γίνεται μέσα στην κοινότητα, χωρίς να απομακρύνονται από το φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον με την ενεργή συμμετοχή των ίδιων των
ασθενών, των οικογενειών τους και της περιβάλλουσας κοινωνίας, δημιουργώντας δομές περίθαλψης και φροντίδας, που να καλύπτουν τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης περιοχής.

Κέντρο ημέρας «οΜονοια»
Το κέντρο προσφέρει υποστήριξη σε άτομα με ψυχικές διαταραχές & σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Στόχος του είναι η συνέχεια της φροντίδας και η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ατόμων με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, η αύξηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας τους και η αποφυγή υποτροπών, η ανάκτηση της λειτουργικότητας και των κοινωνικών δεξιοτήτων τους, καθώς και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας.