Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011

Εθελοντική εργασία στο εξωτερικό

Ance
 
Είσαι νέος 18 έως 30 ετών; Έχεις τελειώσει το σχολείο; Ψάχνεις για δουλειά; Είσαι αβέβαιος για τις προοπτικές σου; Αναζητάς νέες εμπειρίες; Θέλεις να γνωρίσεις άλλους νέους σε άλλες χώρες, λαούς, γλώσσες και πολιτισμούς; Να αποκτήσεις δεξιότητες και εφόδια που θα σου φανούν χρήσιμα στη μελλοντική σου επαγγελματική ζωή; Γίνε ένας Ευρωπαίος εθελοντής!

Αν λοιπόν θέλετε να συνδυάσετε το τερπόν μετά του ωφελίμου, τότε, η προσφορά εθελοντικής εργασίες σε χώρες του εξωτερικού που το έχουν πραγματικά ανάγκη είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος.

Μία από τις ΜΚΟ που προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα είναι η ANCE (Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων Αθήνας) που έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών και εθελοντών για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία» (ΕΕΥ) δίνει την ευκαιρία σε νέους ηλικίας από 18 έως 30 ετών να λάβουν μέρος μεμονωμένα ή σε ομάδες σε μια εθελοντική δραστηριότητα σε κάποια χώρα του εξωτερικού για διάστημα 2 ως 12 μηνών, η οποία ωφελεί το κοινό συμφέρον (ενασχόληση με θέματα κοινωνικά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, αθλητισμό, ψυχαγωγία, κα).

Έξοδα συμμετοχής δεν υπάρχουν. Τα έξοδα ταξιδιού, ασφάλισης, διατροφής, διαμονής καθώς και ένα μικρό επίδομα καλύπτονται από την επιδότηση του προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση. Αυτήν την περίοδο υπάρχουν προγράμματα για την Αίγυπτο και την Πολωνία.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ANCE στα 2108215343 και 2108215044 και www.ance-hellas.org, e-mail: kbibiri@ance-hellas.org.


Άλλα προγράμματα εθελοντικής εργασίας προσφέρονται από την EΛΙΞ. Είναι μια Mη Κυβερνητική Οργάνωση (M.K.O.) που από το 1987 καλλιεργεί την εθελοντική συνείδηση και προωθεί την εθελοντική προσφορά. Είναι αστική εταιρεία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με κύρια δραστηριότητα την διοργάνωση διεθνών προγραμμάτων εθελοντικής εργασίας και τις ανταλλαγές νέων.

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΕΛΙΞ καλλιεργεί, από το 1987, την εθελοντική συνείδηση και προωθεί την εθελοντική προσφορά. Βασικός της στόχος είναι η συμβολή στην προσωπική ανάπτυξη του ατόμου και η εξέλιξή του ως πολίτη του κόσμου μέσα από την ενεργή συμμετοχή στα κοινά. Η ΕΛΙΞ πραγματοποιεί διεθνείς δράσεις εθελοντικής συμμετοχής με αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προώθηση του πολιτισμού και την κοινωνική προσφορά. Για την πραγματοποίηση των δράσεων της η οργάνωση συνεργάζεται με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κρατικούς Φορείς, εταιρίες, Ιδρύματα καθώς και με τοπικούς περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς συλλόγους. Η ΕΛΙΞ είναι μέλος του διεθνούς δικτύου Alliance of Voluntary Organizations, του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων και του Δικτύου Εθελοντισμός και Περιβάλλον.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ιστοτόπο της Έλιξ: http://www.elix.org.gr/
 
Τέλος, χρήσιμιες πληροφορίες για εθελοντικά προγράμματα του εξωτερικού μπορείτε να βρείτε και στο website του οργανισμού European Village.