Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Αν μπεις στο website των ΚΕΠ θα πιστέψεις προς στιγμήν πως ζούμε σε μία άλλη χώρα.
Τα ΚΕΠ ήρθαν τα τελευταία χρόνια για να βάλουν τέρμα στις ουρές και στη γραφειοκρατία, στις πολύπλοκες διαδικασίες, και στα τεντωμένα νεύρα μας...
Κάντε μία επίσκεψη στο http://www.kep.gov.gr/ και πληροφορηθείτε για το ποιες διαδικασίες μπορείτε να διεκπεραιώνετε, χωρίς να κουνήσετε πολύ - πολύ τα δακτυλάκια σας!