Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 _ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μαρκόπουλο, 28 Δεκεμβρίου 2012
Σε δημοσιεύματα που έχουν γίνει στον Τύπο δηλώνουν ότι πολλοί φορείς δεν πληρώνουν τους εργαζόμενους λόγω ελλείψεων απαραίτητων διακαιολογικών όπως ασφαλιστική ή φορολογική ενημερότητα κ.α.. δημιούργησαν μια αναστάτωση όσο αφορά την μισθοδοσία των εργαζομένων του φορέα μας. Για ενημέρωση όλων, σας ανακοινώνουμε ότι ήδη έχουν εγκριθεί πληρωμές για την μισθοδοσία των εργαζομένων σε και βρισκόμαστε σε διαδικασία παραλαβής της ανάλογης επιταγής και εκταμίευσης του 40% του ποσού του εγκεκριμμένου προγράμματος, το αργότερο μέχρι 15 Ιανουαρίου 2013 και θα αφορά δύο τουλάχιστον μηνιαίες απολαβές.

Επίσης θέλουμε να γνωρίζουν ότι οι περιβόητες έμμεσες δαπάνες που μπορεί να αποδοθούν (μεταξύ των οποίων μισθοδοτική υποστήριξη με συνεργαζόμενους λογιστές, νομική σήριξη, κλπ) όπου κατόπιν ενδελεχών ελέγχων από την Διαχειριστική Αρχή, αποδίδεται στον φορέα μας ποσοστό εως 3%. Στις συγκεκριμένες δε δαπάνες δεν επιτρέπεται να συμπεριληφθούν πάγια έξοδα τα οποία διατίθενται για την λειτουργία του φορέα (π.χ. ενοίκια, τηλεπικοινωνίες, έξοδα μετακίνησης, καθώς και οι δεκάδες εργατοώρες –αμισθί- από δέκα τουλάχιστον άτομα για την συλλογή, επεξεργασία αιτήσεων, ειδικοί έλεγχοι από μέλη επιτροπών παρακολούθησης και πιστοποίησης, καθώς επίσης και οι δύο τουλάχιστον μήνες μετά το πέρας του πενταμήνου ώστε να ολοκληρωθούν οι όποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες ήδη είχαν αρχίσει από τον Μαίο του 2011.

Αναλυτικά τον φορέα μας ώστε να γνωρίζουν και οι εργαζόμενοι μας, και να υπολογίσουν το τεράστιο ποσό το οποίο εγκρίνεται τον σχεδιασμό προγράμματος, παρακολούθηση, διοικητική, οργανωτική και γραφειοκρατική εργασία, ενδεικτικό έξοδο δαπάνης για πρόσληψη και διαχείριση φακέλλου ενός (1) εργαζομένου, δικαιολογούνται 18,75 ευρώ τον μήνα ως έμμεσες δαπάνες (έξοδα) βάσει προσκομιζόμενων τιμολογίων.

Απαξιούμε λοιπόν, τα όποια κακοπροαίρετα και κακόβουλα δημοσιεύματα τα οποία επιδιώκουν να δημιουργούν εντυπώσεις τούτες τις ώρε; και ευχαριστούμε τις Δημοτικές Αρχές οι οποίες συμπράττουν μαζί μας για να προσφέρουμε κοινωφελές έργο στους συμπολίτες μας.

Ήδη προχωράμε τούτες τις εξαιρετικά κρίσιμες ημέρες με δράσεις:      
            Ενεργοποίησης του 3R project (REcycle-REuse-REtrade) και                
            Λειτουργούμε κοινωνικές ιματιοθήκες, βοηθώντας ευπαθείς ομάδες.
           Προχωράμε στην χρησιμοποίηση τοπικού ανταλλακτικού νομίσματος (ΚοιΝ)
           Οργανώνουμε σε σταθερή βάση κοινωνική λαική
           Δημιουργούμε κοινωνικό φροντιστήριο και
          Προσφέρουμε Κοινωνικές Υπηρεσίες Ενημέρωσης για Αγωγή και Πρόληψη Υγείας.

Γιατί εμείς που στηρίζουμε το «κράτα ΜΕ» πιστεύουμε στην Αλληλοβοήθεια και θέλουμε όταν μας χρειαστείς να είμαστε ΗΔΗ δίπλα σου.

Έλα κοντά μας, γιατί εμείς μπορούμε να κάνουμε τον Κόσμο καλύτερο! ΜΑΖΙ!!

Το Δ.Σ.