Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚαθημερινά to "κράτα ME" γίνεται αποδέκτης ερωτήσεων των ωφελούμενων του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας σχετικές με τα ένσημά τους.
Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι, όπως  επιβάλλει η εργατική νομοθεσία είμαστε υποχρεωμένοι να στέλνουμε ανά τρίμηνο τις αντίστοιχες καταστάσεις με τις ΑΠΔ στο ΙΚΑ για να περαστούν τα ένσημα των εργαζομένων.
Επομένως για το τρίμηνο Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, το "κράτα ΜΕ" θα αποστείλει στο ΙΚΑ τις ΑΠΔ του εν λόγω τριμήνου, στις αρχές του Ιανουαρίου 2013, οπότε και θα είναι διαθέσιμα πλέον όλα τα στοιχεία εκείνα που χρειάζεται το ΙΚΑ για να προχωρήσει στην καταχώρηση των ενσήμων των εργαζομένων.


Εκ του Λογιστηρίου