Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2008

IMAGINE !

Φωτ:ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Imagine there's no "heaven",
it's easy if you try,
no "hell" below us,
above us only sky!
Imagine all the people
living for today!
Imagine there's no countries,
it isn't hard to do,
nothing to kill or die for
and no religion too.
Imagine all the people
living life in peace!
Imagine no possessions,
I wonder if you can,
no need for greed or hunger,
a brotherhood of man!
Imagine all the people
Sharing the world!
You may say I'm a dreamer
but I'm not the only one!
I hope someday you 'll join us
and the world will be as one!

John Winston Ono Lennon
Φωτ:ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ http://www.forthnet.gr/templates/newsPosting.aspx?p=144993

ΦΑΝΤΑΣΟΥ !
Φαντάσου ότι δεν υπάρχει "παράδεισος", είναι εύκολο αν προσπαθήσεις, ούτε "κόλαση" κάτω μας.
Πάνω μας μόνο ουρανός! Φαντάσου όλους τους ανθρώπους να ζουν για το σήμερα!
Φαντάσου να μην υπάρχουν κράτη, δεν είναι δα και δύσκολο, κανένας λόγος για να σκοτώσεις και να σκοτωθείς, ούτε καμιά θρησκεία.
Φαντάσου όλοι οι άνθρωποι να ζουν ειρηνικά!
Φαντάσου καθόλου ιδιοκτησίες, αναρωτιέμαι αν μπορείς, ούτε λόγος για απληστία ή πείνα,
παρά αδερφοσύνη των ανθρώπων!
Φαντάσου όλους τους ανθρώπους να μοιράζονται τον κόσμο!
Ίσως λες ότι είμαι ονειροπόλος, μα δεν είμαι ο μόνος!
Ελπίζω ότι κάποια μέρα θα ΄ρθεις μαζί μας κι ο κόσμος θα γίνει ένας!
Τζον Λένον