Τετάρτη, 9 Απριλίου 2008

1056 Παιδιά SOS

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056
Τμήμα Κοινωνικής και Ψυχολογικής Στήριξης
Λεωφ. Καρέα & Δάφνης 2, Τ.Κ. 162 33, Καρέας

Τηλ: 210 760 9550, Fax: 210 760 9554,
e-mail: sos1056@hamogelo.gr
Στουρνάρη 16, Αθήνα, Τ.Κ. 106 83,
Τηλ: 210 3306140 Fax: 210 3843038
e-mail: info@hamogelo.gr, www.hamogelo.gr
Απευθύνεται σε:
1. Παιδιά θύματα κακοποίησης / παραμέλησης.2. Παιδιά θύματα οικονομικής εκμετάλλευσης. 3. Παιδιά θύματα παράνομης διακίνησης.4. Παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα οικογενειακά , κοινωνικά.5. Γονείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα παιδιά τους.6. Παιδιά με σοβαρα προβλήματα υγείας.Σκοπός της είναι:• Η παροχή προστασίας και ψυχολογικής στήριξης στα παιδιά της ομάδας στόχου και προώθηση των δικαιωμάτων τους αφού τα ίδια δεν έχουν την δυνατότητα ή τα μέσα να αυτοπροστατευθούν.• Συμβουλευτική σε παιδιά και γονείς.Μέσω της γραμμής γίνονται δεκτές ανώνυμες και επώνυμες καταγγελίες που αφορούν περιστατικά κακοποίησης παιδιών, ενώ παράλληλα λειτουργεί και ως εργαλείο συμβουλευτικής παιδιών, γονέων και εφήβων. Οι καταγγελίες αποστέλλονται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές προς διερεύνηση προκειμένου να αναζητηθούν οι καλύτερες δυνατές λύσεις για τα παιδιά-θύματα, ενώ η συμβουλευτική αφορά συνήθως σε θέματα σχέσεων παιδιών-γονέων, σχέσεις μεταξύ εφήβων, θέματα εφηβείας, σχολικά – μαθησιακά προβλήματα, προβλήματα συμπεριφοράς, διαζύγιο γονέων και τέλος ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη ανηλίκων.
Η γραμμή λειτουργεί 24 ώρες και 7 ημέρες την εβδομάδα. Στελεχώνεται από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους καθώς και από ειδικά εκπαιδευμένους εθελοντές. Yπάγεται και είναι μέλος στο Διεθνες Δίκτυο Τηλεφωνικών Γραμμών για την προστασία των παιδιών (Child Helplines International) που περιλαμβάνει 82 γραμμές σε 72 χώρες.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ SOS 1056 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
• Όλες οι τηλεφωνικές συνομιλίες είναι απόρρητες και ΔΕΝ καταγράφονται.
• Η λειτουργία της γραμμής υποστήριξης διαφυλάσσει την απόλυτη προστασία της ευημερίας των παιδιών.
• Η παρέμβαση σε περιστατικά που αφορούν παιδιά ή νέους, γίνεται πάντα αφού ληφθεί υπόψη το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τους και οριοθετείται από τη σωστή αποτίμηση των αναγκών τους.
• Όσοι ασχολούνται με τη γραμμή υποστήριξης είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση του υψηλότερου επιπέδου παροχής υπηρεσιών, μέσα στα όρια των διαθέσιμων μέσων και στα επίπεδα που έχουν τεθεί από τους Νόμους.
• Τα περιστατικά αντιμετωπίζονται με σεβασμό.
• Η ιεράρχηση και οι προτεραιότητες της γραμμής είναι η ευημερία των παιδιών και των νέων, καθώς και η προστασία των παιδιών και των νέων σε περιστατικά κακοποίησης από ενήλικες.
• Όλες οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της γραμμής υποστήριξης, παρακολουθούνται με περιοδικούς ελέγχους και εκτιμήσεις.