Τετάρτη, 9 Απριλίου 2008

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) είναι μη κυβερνητικός οργανισμός, ο πρώτος που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων θεραπευτικών υπηρεσιών στα εξαρτημένα άτομα και τις οικογένειές τους.
Ιδρύθηκε το 1987 επισφραγίζοντας την επιτυχή πιλοτική λειτουργία της πρώτης ελληνικής θεραπευτικής κοινότητας, της ΙΘΑΚΗΣ (1983). Βασικοί στόχοι του οργανισμού είναι η θεραπεία, η συμβουλευτική και η κοινωνική επανένταξη των εξαρτημένων ατόμων, η υποστήριξη των οικογενειών τους καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο τομέα της πρωτογενούς πρόληψης, της εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας και της έρευνας στον τομέα της τοξικοεξάρτησης.
Το δίκτυο των υπηρεσιών του ΚΕ.Θ.Ε.Α. είναι πανελλαδικής εμβέλειας και περιλαμβάνει περισσότερες από 50 θεραπευτικές και άλλες μονάδες, μεταξύ των οποίων Συμβουλευτικά Κέντρα, Θεραπευτικές Κοινότητες, Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης, Εξειδικευμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Προγράμματα Οικογενειακής Υποστήριξης, Προγράμματα Υποστήριξης Κρατουμένων Χρηστών, Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο, τον Τομέα Έρευνας, τον Τομέα Πρωτογενούς Πρόληψης κ.ά. Μέρος των δραστηριοτήτων του οργανισμού αφορά την προαγωγή της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων θεραπείας και πρωτογενούς πρόληψης που απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους.
Το ΚΕ.Θ.Ε.Α. είναι σύμβουλος οργανισμός του Κοινωνικού και Οικονομικού Συμβουλίου του ΟΗΕ (ECOSOC), ενώ παράλληλα ανήκει στους ειδικούς συνεργάτες της διεύθυνσης πληροφοριών των Ηνωμένων Εθνών (DPI).