Τετάρτη, 9 Απριλίου 2008

«Ο ΠΛΑΤΩΝ» ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΕ.Μ.ΟΠ)

7ο χλμ. Εθνικής Οδού Αντιρρίου Ναυπάκτου
30300 Ναύπακτος
fax 26340 21080
Τηλ.: (26340) 21080
1. Παρέχει Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες σε καταρτιζόμενους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Καταπολέμησης του Αποκλεισμού από την αγορά εργασίας.
2. Ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους ενδιαφερόμενους φορείς, τους εργοδότες και την κοινή γνώμη για το επιτελούμενο έργο και προωθεί τους καταρτιζόμενους στην παραγωγική διαδικασία, με έμπρακτη και αποφασιστική συμβολή στην κοινωνική προσαρμογή και ένταξή τους.
3. Για την διευκόλυνση των αρχηγών Μονογονεϊκών Οικογενειών προκειμένου να παρακολουθήσουν πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, Στέλεχος ΣΥΥ αναλαμβάνει τις ενέργειες για τη φύλαξη παιδιών των γυναικών αυτών.
4. Πραγματοποιεί εκπαιδευτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις
5. Με ειδικές τεχνικές αναζητά νέες δυνατότητες και ευκαιρίες απασχόλησης για τους καταρτιζόμενους.
6. Πραγματοποίησε σεμινάρια εκπαίδευσης για κοινωνικούς επιστήμονες, στελέχη ΣΥΥ και συμβούλους οικογένειας, διάρκειας 100 ωρών.
7. Είναι μέλος του Πανελλαδικού Δικτύου παραγωγικών εργαστηρίων ατόμων με ειδικές ανάγκες «ΠΡΑΞΙΣ»
8. Οργάνωσε και ίδρυσε δίκτυο κοινωνικής υποστήριξης για ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες σε όλη την περιφέρεια Δ. Ελλάδας.

Τι σημαίνει για το ΚΕΜΟΠ το Δίκτυο:
Συνεργασία για τη διαμόρφωση και χάραξη μιας κοινής και ενιαίας πολιτικής για θέματα κοινωνικής μέριμνας
Συνεργασία για ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και τεχνογνωσίας με σκοπό το συντονισμό και τη κοινή δράση
Στήριξη των μελών του δικτύου στο έργο τους
Συνεργασία για την από κοινού προώθηση ενημερωτικών εκδηλώσεων
Διοργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης των μελών του Δικτύου
Συμμετοχή του Δικτύου σε αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Δίκτυα
Η έκδοση έντυπου πληροφοριακού υλικού σχετικού με τους σκοπούς του Δικτύου