Τετάρτη, 9 Απριλίου 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΝ ΟΡΓΑΝΣΕΝ 2001

Αθήνα, 31 Μαΐου 2001

ΕΚΘΕΣΗ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΝ ΟΡΓΑΝΣΕΝ [ΚΑΙ ΑΛΛΝ ΦΟΡΕΝ]
ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΝ ΗΝΜΕΝΝ ΕΘΝΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΙΟΥ
ΕΛΛΑΑ

1. ΕΙΣΑΓΓΗ
2. ΓΕΝΙΚA ΜEΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (A. 4, 42, 44.6)
Άρθρο 4 Εφαρμογή των δικαιωμάτων
Άρθρο 42 Γνωστοποίηση στο ευρύ κοινό
Άρθρο 44.6 6ιάδοση της Eθνικής Eκθεσης
3. ΟΡΙΣΜOΣ ΤΟΥ ΠΑΙ6ΙΟΥ (A. 1)
Άρθρο 1 Ορισμός του παιδιού
4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (A. 2, 3, 6, 12
Άρθρο 2 Μη-διάκριση
Αρθρο 3 Το απόλυτο συμφέρουν του παιδιού
ανάπτυξη
5. ΑΤΟΜΙΚA 6ΙΚΑΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ (Α. 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 37(Α)
Άρθρο 7 Όνομα και εθνικότητα
Άρθρο 17 Πρόσβαση στην κατάλληλη πληροφόρηση
Άρθρο 19 και 39 Κακοποίηση, παραμέληση και αποκατάσταση
6. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ (Α. 5, 9, 10, 11, 18, 20,
21, 25, 27.4)
Άρθρο 9 Αποχωρισμός από τους γονείς
Άρθρο 10 Οικογενειακή επανένωση
Άρθρο 11 Αθέμιτη μετακίνηση και μη-επάνοδος
Άρθρο 20 Στέρηση οικογενειακού περιβάλλοντος
Άρθρο 21 Υιοθεσία
7. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ (Α. 18, 23, 24, 26, 27
Άρθρο 23 Παιδιά με ειδικές ανάγκες
Άρθρο 24 Υγεία
Άρθρο 26 και 18 παράγραφος 3 Κοινωνική ασφάλιση και υπηρεσίες παιδικής μέριμνας
Άρθρο 27 Επίπεδο ζωής

8. ΕΚΠΑΙ6ΕΥΣΗ, ΨΥΧΑΓΓΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
6ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Α. 28, 29, 31)
Άρθρο 28 Εκπαίδευση9. ΕΙ6ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Α. 22,30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40
Άρθρο 22 Παιδιά-πρόσφυγες
Άρθρο 32 Παιδική εργασία Άρθρο 33 Χρήση ναρκωτικών
Άρθρο 34 Σεξουαλική εκμετάλλευση και σεξουαλική κακοποίηση
Άρθρο 35 Πώληση, δουλεμπόριο και απαγωγή
Άρθρο 37 Βασανιστήρια, θανατική ποινή και στέρηση ελευθερίας
Άρθρο 40 Απονομή δικαιοσύνης ανηλίκων
10. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΓΛΣΣΑΡΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΟΡΓΑΝΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ