Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011

Να τεθούν ποιοτικά και συγκριτικά κριτήρια, για όλους, από βάθους πενταετίας...

Λανθασμένη πρακτική, να κρίνονται μονομερώς και μόνο με κομματικά κριτήρια, πολίτες οι οποίοι αποδεδειγμένα ασχολούνται με τον εθελοντισμό και την κοινωνία των πολιτών.
Πρέπει να τεθούν ποιοτικά και συγκριτικά κριτήρια, για όλους, από βάθους πενταετίας...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μαρκόπουλο, 21 Αυγούστου 2011

Το Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας «κράτα ΜΕ», με πολύχρονη κοινωφελή και πολιτιστική δράση, διεκδίκησε μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, άτομα, τα οποία θα στηρίξουν τις δράσεις του, σε θέματα αλληλοβοήθειας, αλληλεγγύης, πολιτισμού και κοινωνικής οικονομίας.
Οι στόχοι μας σε συνδυασμό με την ακούραστη εργασία των μελών και των συνεργατών του συλλόγου και την αμφίδρομη πληροφόρηση με το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο της Κοινωνίας των Πολιτών στο οποίο συμμετέχουμε, μας βοήθησαν να ξεπεράσουμε την γενική έλλειψη ενημέρωσης και τα γραφειοκρατικά εμπόδια, τα οποία συναντήσαμε.

Ο σύλλογος μας στα (έξι) 6 χρόνια λειτουργίας του δεν έχει εμφανίσει οποιαδήποτε πολιτική ή κομματική χροιά στις δράσεις και εκδηλώσεις του. Βεβαιώνουμε δε, ότι τα σχεδιασμένα προγράμματα τα οποία προτείναμε σε συμπράττοντες φορείς δεν έγιναν μέσω προσωπικών γνωριμιών και ιδιαιτέρων προσεγγίσεων, αλλά σύμφωνα με προτάσεις που άπτονται των καταστατικών άρθρων ιδρύσεως του συλλόγου μας.

Αντίθετα συναντήσαμε παρεμβάσεις, πιθανόν κομματικές σε αίτημά μας για υλοποίηση τοπικών δράσεων στην έδρα μας, όπου επιλέχθηκε όχι απλά ως δυνητικός δικαιούχος προτεινόμενης δράσης αλλά ως αποκλειστικός φορέας απασχόλησης, συγκεκριμένος «πράσινος» σύλλογος, ο οποίος όπως φημολογείτο, εκπορευόταν από «κυβερνητικό υπουργό».
Η ενασχόληση με τα κοινά είναι υποχρέωση του κάθε πολίτη. Θεωρούμε λανθασμένη πρακτική, να κρίνονται μονομερώς και μόνο με κομματικά κριτήρια, πολίτες οι οποίοι αποδεδειγμένα ασχολούνται με τον εθελοντισμό και την κοινωνία των πολιτών। Εάν ισχύσει η συγκεκριμένη οπτική θα στιγματίσει οποιονδήποτε ενεργό πολίτη προσφέρει έργο, συμμετέχοντας σε συλλογικότητες। Ο καθένας πρέπει να κρίνεται εφόσον τεθούν ποιοτικά και συγκριτικά κριτήρια, τουλάχιστον για την τελευταία πενταετία। Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε ότι τα μέλη μας δικαιούνται να εκφράζουν τυχόν πολιτικές τους απόψεις, εφόσον αυτές, δεν προωθούνται μέσω του συλλόγου και δεν επηρεάζουν την δραστηριότητα του।
Τέλος, ευχαριστούμε ιδιαιτέρως, τους συμπράττοντες φορείς που στήριξαν το όραμα, και τις ιδέες μας για συγκεκριμένες δράσεις τις οποίες θεωρούμε αναγκαίες στην σημερινή δύσκολη συγκυρία και ευελπιστούμε να μας δοθεί σύντομα, η ευκαιρία να τις υλοποιήσουμε.-

Το Διοικητικό Συμβούλιο