Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012

Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας από το Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας «κράτα ΜΕ» για την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, Βόρειου και Νότιου Περιφερειακού Τομέα
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                                Αθήνα, 10 Iουλίου 2012
Την Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012 το Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας «κράτα ΜΕ» ξεκινά την συγκέντρωση των αιτήσεων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Για την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, Βόρειου και Νότιου Περιφερειακού Τομέα, ως ημέρα έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η ημέρα Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012 και ως ημέρα λήξης η Δευτέρα 23 Ιουλίου 2012 και ώρες 09.00 – 13.00. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά).
Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά στα γραφεία του Δικαιούχου στις διευθύνσεις που ορίζονται στην εκάστοτε ανακοίνωση ανά Περιφερειακή Ενότητα.
1. Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων για την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής που θα απασχοληθούν από το «κράτα ΜΕ» με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, είναι συνολικά (61) άτομα. Για την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, η Ανακοίνωση, το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΟΧ και οι Οδηγίες Συμπλήρωσης της αίτησης βρίσκονται αναρτημένες :
·         στον πίνακα ανακοινώσεων του «κράτα ΜΕ» και στην ιστοσελίδα www.kratame.gr
·         στον πίνακα ανακοινώσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (17ΟΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΚ 153 51 (Δ.ΠΑΛΛΗΝΗΣ)
·         στον πίνακα ανακοινώσεων στο κτίριο του Δήμου Παλλήνης.
·         στον πίνακα ανακοινώσεων στο κτίριο του Εξωραϊστικού Συλλόγου Περατή.
·         στον πίνακα ανακοινώσεων στο κτίριο του Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Πόρτο Ράφτη.
·         στον πίνακα ανακοινώσεων στο κτίριο του Δήμου Παιανίας.
·         στον πίνακα ανακοινώσεων στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (ΚΠΑ Παλλήνης, ΚΠΑ Μαρκόπουλου)
2. Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων για τον Βόρειο Περιφερειακό Τομέα Αττικής που θα απασχοληθούν από το «κράτα ΜΕ» με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, είναι συνολικά δεκατέσσερα (14) άτομα. Για τον Βόρειο Περιφερειακό Τομέα η Ανακοίνωση, το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΟΧ και οι Οδηγίες Συμπλήρωσης της αίτησης βρίσκονται αναρτημένες:
·         στον πίνακα ανακοινώσεων του «κράτα ΜΕ» και στην ιστοσελίδα www.kratame.gr
·         στον πίνακα ανακοινώσεων στο κτίριο του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 448, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΚ 153 42).
·         στον πίνακα ανακοινώσεων στο κτίριο του Δήμου Μεταμόρφωσης.
·         στον πίνακα ανακοινώσεων στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ του Βόρειου Περιφερειακού Τομέα.
3. Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων για τον Νότιο Περιφερειακό Τομέα Αττικής θα απασχοληθούν από το «κράτα ΜΕ» με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, είναι συνολικά (8) άτομα. Για τον Νότιο Περιφερειακό Τομέα Αττικής η Ανακοίνωση, το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΟΧ και οι Οδηγίες Συμπλήρωσης της αίτησης βρίσκονται αναρτημένες :
·         στον πίνακα ανακοινώσεων του «ΚΡΆΤΑ ΜΕ» και στην ιστοσελίδα www.kratame.gr
·         στον πίνακα ανακοινώσεων στο κτίριο της περιφέρειας του Δήμου Καλλιθέας (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 283, ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΚ 176 74)
·         στον πίνακα ανακοινώσεων στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ του Νότιου Περιφερειακό Τομέα.
Τα έργα που θα πραγματοποιηθούν αφορούν δράσεις Προληπτικής Υγιεινής - Αγωγής Υγείας και Α’ βοήθειες, δράσεις πολιτικής προστασίας και στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, πρόγραμμα ανακύκλωσης - επαναχρησιμοποίησης & ανταλλαγής ειδών και λειτουργία κοινωνικού νομίσματος και ανταλλαγής χρόνου καθώς και έργα κοινωνικά ευαισθητοποιημένων δράσεων κοινωνικής φροντίδας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερώνεστε από το site μας στην διεύθυνση www.kratame.gr