Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας από το Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας «κράτα ΜΕ» για την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής και Δυτικού Περιφερειακού Τομέα


Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας «κράτα ΜΕ»
Δ. Παπασιδέρη 13 – Μαρκόπουλο Μεσογαίας Τ.Κ.19003
Ιστοσελίδα: www.kratame.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                      Αθήνα, 11 Iουλίου 2012
Την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2012 το Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας «κράτα ΜΕ» ξεκινά την συγκέντρωση των αιτήσεων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Για την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής και Δυτικού Περιφερειακού Τομέα, ως ημέρα έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η ημέρα Παρασκευή 13 Ιουλίου 2012 και ως ημέρα λήξης η Τρίτη 24 Ιουλίου 2012 και ώρες 09.00 – 13.00. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά).
Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά στα γραφεία του Δικαιούχου στις διευθύνσεις που ορίζονται στην εκάστοτε ανακοίνωση ανά Περιφερειακή Ενότητα.

1. Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων για την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής που θα απασχοληθούν από το «κράτα ΜΕ» με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, είναι συνολικά δεκαεπτά (17) άτομα. Για την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής  Αττικής, η Ανακοίνωση, το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΟΧ και οι Οδηγίες Συμπλήρωσης της αίτησης βρίσκονται αναρτημένες :
·         στον πίνακα ανακοινώσεων του «κράτα ΜΕ» και στην ιστοσελίδα www.kratame.gr
·         στον πίνακα ανακοινώσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 78, ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΚ 192 00)
·         στον πίνακα ανακοινώσεων στο κτίριο του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας.
·         στον πίνακα ανακοινώσεων στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ  της Περιφερειακής Ενότητας της Δυτικής  Αττικής.  

Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων για τον Δυτικό Περιφερειακό Τομέα Αττικής που θα απασχοληθούν από το «ΚΡΆΤΑ ΜΕ» με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, είναι  συνολικά  δέκα τρία (13) άτομα. Για τον Δυτικό Περιφερειακό Τομέα η  Ανακοίνωση, το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΟΧ και οι Οδηγίες Συμπλήρωσης της αίτησης βρίσκονται αναρτημένες :
·         στον πίνακα ανακοινώσεων του «κράτα ΜΕ» και στην ιστοσελίδα www.kratame.gr
·         στον πίνακα ανακοινώσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (ΤΡΩΩΝ 1 & ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΚ 121 33 (Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)
·         στον πίνακα ανακοινώσεων  στο κτίριο της Επίλεκτης Ομάδας Ειδικών Αποστολών του Δήμου Πειραιά.
·         στον πίνακα ανακοινώσεων στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ  του Δυτικού Περιφερειακού Τομέα.
Τα έργα που θα πραγματοποιηθούν αφορούν δράσεις Προληπτικής Υγιεινής - Αγωγής Υγείας και Α’ βοήθειες, δράσεις πολιτικής προστασίας και στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, πρόγραμμα ανακύκλωσης - επαναχρησιμοποίησης & ανταλλαγής ειδών και λειτουργία κοινωνικού νομίσματος και ανταλλαγής χρόνου καθώς και έργα κοινωνικά ευαισθητοποιημένων δράσεων κοινωνικής φροντίδας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερώνεστε από το site μας στην διεύθυνση www.kratame.gr