Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011

18η Μαΐου: Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2011


Για τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2011, το θέμα που επέλεξε το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) είναι «Μουσεία και Μνήμη»

Τα μουσεία διαφυλάσσουν τη μνήμη και αφηγούνται ιστορίες. Στις πλούσιες συλλογές τους, διασώζουν τη μνήμη των κοινωνιών. Οι συλλογές συγκροτούνται από τεκμήρια της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και η Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2011, αποτελεί μια ευκαιρία ανακάλυψης της ατομικής και συλλογικής μνήμης. Επιλέγοντας ως θέμα της φετινής χρονιάς το «Μουσεία και Μνήμη», το ICOM επιθυμεί να αναδείξει τη σημασία των μουσείων ως φορέων διάσωσης και διαφύλαξης αυτής της μνήμης.

Το μήνυμα της επετείου είναι: «να γίνουν όλα τα μουσεία φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, με σκοπό την ανάπτυξη της μόρφωσης, την αμοιβαία κατανόηση και τη συνεργασία μεταξύ των λαών». Τα επιμέρους θέματα δε που προτείνει το ICOM είναι: «Συλλογές και τεκμήρια, επιμέλεια και πρόσβαση - Ιστορία των μουσείων - "Ξεχασμένες" μνήμες - Σχέση μνήμης, κοινωνίας και ταυτότητας - Η πολιτιστική συνεισφορά της Αφρικής στον κόσμο».

Για πρώτη φορά, το ICOM θα εντάξει και την Ευρωπαϊκή Νύχτα των Μουσείων, στην Διεθνή Ημέρα Μουσείων ξεκινώντας με 24ωρη γιορτή των μουσείων. Η Νύχτα των Μουσείων έχει ως στόχο να καταστήσει τα μουσεία πιο προσιτά στο ευρύ κοινό και ειδικότερα σε ένα νέο κοινό και να ενώσει ένα δίκτυο ευρωπαϊκών μουσείων γύρω από ένα κοινό εορταστικό και φιλικό αγώνα.