Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

ΑΝΤΖΕΝΤΑ

Ευρωπαϊκό Συνέδριο & Έκθεση για τις
μελλοντικές τεχνολογίες στην Ευρώπη
(FET 11)
04-06 Μαΐου 2011
Ουγγαρία
Βουδαπέστη,
Η διοργάνωση FET 11 αποτελεί ένα φόρουμ όπου ενδιαφερόμενα μέρη από διάφορους κλάδους και τομείς έχουν την ευκαιρία να αναλύσουν τις προκλήσεις σε επίπεδο επιστήμης κοινωνίας και εκπόνησης πολιτικών από την οπτική γωνία της τεχνολογίας

Πράσινη Εβδομάδα 2011
24-27 Μαΐου 2011 • Βρυξέλλες, Βέλγιο
Η Πράσινη Εβδομάδα είναι η μεγαλύτερη ετήσια συνδιάσκεψη για την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική
Το φετινό της θέμα (Resource Efficiency –Using less,living better –Αποδοτική χρήση των πόρων –Πώς να χρησιμοποιούμε λιγότερα και να ζούμε καλύτερα) θα συζητηθεί σε περισσότερες από 40 συνεδρίες παρέχονταςστουςσυμμετέχοντεςευκαιρίεςγια ανταλλαγήεμπειριών και βέλτιστων πρακτικών.

http://ec.europa.eu/environment/greenweek