Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΑΔΑΡΧΩΝ 2011

 

Περιγραφή εργασίας


Ομαδάρχης Διεθνών Εθελοντικών Ομάδων
Διάρκεια απασχόλησης: ένα ή παραπάνω δεκαπενθήμερα (από αρχές Ιουνίου έως τέλος Δεκέμβρη)

Απασχόληση: Πλήρης

Γενική Περιγραφή θέσης:

Ο ομαδάρχης μίας διεθνούς ομάδας εθελοντών είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση και το συντονισμό τους.

 • Κάθε ομάδα αποτελείται από 10 έως 15 άτομα, ηλικίας 18 ετών και άνω

 • Ο ομαδάρχης είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο Δήμο που φιλοξενεί την ομάδα, τους εθελοντές και την ΕΛΙΞ:

 • Συνεργάζεται με τους συντονιστές του γραφείου για την προετοιμασία του προγράμματος πριν αυτό ξεκινήσει

 • Διευκολύνει την ομαλή ροή του προγράμματος και τηρεί το καθημερινό πρόγραμμα κατά τη διάρκειά του

 • Συντονίζει τις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα των εθελοντών και καθοδηγεί την ομάδα σε όλες τις δραστηριότητες

 • Φροντίζει να τηρούνται οι κανόνες και οι όροι εργασίας

 • Ενισχύει το ομαδικό πνεύμα και φροντίζει για τη συνοχή της ομάδας

 • Διευθετεί πιθανά προβλήματα και διαφωνίες

 • Εκπροσωπεί την οργάνωση και αναλαμβάνει τις επαφές με την τοπική κοινωνία

 • Φροντίζει για την σωστή παράδοση του χώρου φιλοξενίας στους επόμενους ομαδάρχες καθώς και για τον απολογισμό του προγράμματος, όταν αυτό τελειώσει

Ο ομαδάρχης είναι και ΜΕΛΟΣ της ομάδας και ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ για αυτήν!
Προϋποθέσεις :

 • Παρακολούθηση του μονοήμερου σεμιναρίου εκπαίδευσης ομαδαρχών της ΕΛΙΞ

 • Συμμετοχή στη συνάντηση αξιολόγησης ομαδαρχών το Φθινόπωρο

 • Καλή γνώση αγγλικών καθώς αυτή είναι η γλώσσα επικοινωνίας κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων

 • Άνεση και αποτελεσματικότητα στην επικοινωνία, ανάπτυξη πρωτοβουλιών, ικανότητα συνεργασίας σε ομαδικό περιβάλλον

Συνθήκες εργασίας :

 • Ο ομαδάρχης διαμένει στον χώρο φιλοξενίας της ομάδας για όλο το διάστημα που διαρκεί το κάθε πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας (12-20 ημέρες)
 • Eργάζεται μαζί με την ομάδα συντονίζοντάς την

Οικονομικές απολαβές :

 • Η ΕΛΙΞ καλύπτει τα μεταφορικά από και προς το τόπο του προγράμματος, τη διατροφή (μέσα στα πλαίσια του προγράμματος) καθώς και την ασφάλιση σε περίπτωση ατυχήματος για τις ώρες εργα
 • Για όλη τη διάρκεια ενός προγράμματος η αμοιβή είναι 150€ (με απόδειξη δαπανών)

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε με την συντονίστρια προγραμμάτων Έλενα Παπαλάμπρου στο 210 3825506 ή στο e-mail: projects@elix.org.gr


AITHSH SEMINARIOU OMADARXON