Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

ΧΡΗΣΗ 2010ΕΠΩΝΥΜΙΑ


ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ "ΚΡΑΤΑ ΜΕ"ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01 - 31/12/2010
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝΠωλήσειςΣυνδρομές μελών


5.630,00


Χορηγίες & Δωρεές


4.525,00


Επιχορηγήσεις από δημόσιους φορείςΛοιπά έσοδαΣύνολο


10.155,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ

Έξοδα Δράσης α'


1.956,00


Δράσης β'


1.526,00


Δράσης γ'


3.710,00
Εξοδα λειτουργίας


1.920,00


Έξοδα διοικητικής λειτουργίας


500,00
Σύνολο


9.612,00