Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

Επιβράβευση νεοεισαχθέντων φοιτητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, στο πλαίσιο του Προγράµµατος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί για 3η συνεχή χρονιά, Βραβεύει τους νεοεισαχθέντες φοιτητές στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση εντός Ελλάδος.

Η επιβράβευση αφορά αποκλειστικά και µόνο αποφοίτους Ενιαίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ του 2010, που εισήχθησαν στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, µέσω της διαδικασίας των Πανελληνίων Εξετάσεων και απευθύνεται:

•Για το Θριάσιο, σε µόνιµους κατοίκους των Δήµων Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας -Ειδυλλίας και Μεγάρων
•Για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, σε µόνιµους κατοίκους των Δήµων Κορδελιού/Ευόσµου και Δέλτα στα Δηµοτικά Διαµερίσµατα ΔιαΒατών, Καλοχωρίου και Μαγνησίας.
Διευκρινίζεται ότι τα παιδιά των εργαζοµένων του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δεν µπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για επιβράβευση.

Όπως και τις προηγούµενες χρονιές, στόχος µας είναι η βράβευση µε αξιοκρατικά κριτήρια. Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγµατοποιηθεί επιβράβευση συνολικά 300 φοιτητών που εισήχθησαν από τα Γενικά Λύκεια (150 Θριάσιο & 150 Δυτική Θεσσαλονίκη) και συνολικά 20 φοιτητών που εισήχθησαν από τα ΕΠΑΛ (10 Θριάσιο & 10 Δυτική Θεσσαλονίκη), βάσει του βαθµού πρόσβασή ς τους.

Για να αξιολογηθούν τα στοιχεία σας και να συµπεριληφθείτε στην τελική λίστα των δικαιούχων είναι απαραίτητη η συµπλήρωση της αίτησης, η οποία πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, αλλιώς δεν θα λαµβάνεται υπόψη:

I.Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου.
II.Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.
III.Βεβαίωση από αρµόδια Δηµοτική Αρχή ότι ο υποψήφιος είναι µόνιµος κάτοικος των παραπάνω Δήµων.
IV.ΒεΒαίωση εγγραφής στη σχολή/τµήµα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, στο οποίο εισήλθε ο υποψήφιος και στην οποία να αναγράφεται και ο τρόπος εισαγωγής.
Η προθεσµία συγκέντρωσης των αιτήσεων από τους δικαιούχους θα λήξει την Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011.

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από επιτροπή στελεχών της εταιρείας.

Αιτήσεις συµµετοχής µπορείτε να Βρείτε στην ιστοσελίδα µας (www.helpe.gr). στις Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (1 γ χλµ Ε.Ο. Αθηνών -Κορίνθου), στις Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης (70 χλµ. Θεσσαλονίκης-Βέροιας, γραφείο 332) καθώς επίσης σε Δηµαρχεία, Δηµοτικά Διαµερίσµατα και ΚΕΠ της περιοχής σας.

Οι αιτήσεις θα αποσταλούν ταχυδροµικά στις παρακάτω διευθύνσεις:

Για το Θριάσιο

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Χειµάρρας 8Α, 151 25 Μαρούσι

Υπόψη: Διεύθυνσης ΕΚΕ & Δηµοσίων Σχέσεων Οµίλου- «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ»

Για τη Δυτική Θεσσαλονίκη

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Τ.Θ. 10044, 541 10 Θεσσαλονίκη

Υπόψη: Διεύθυνσης Σχέσεων µε Τοπικές Κοινωνίες & ΕΚΕ Β. Ελλάδας- «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ»

Οι αιτήσεις για να ληφθούν υπόψη, θα πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµείου µέχρι και την 1/4/11.

Η τελική λίστα δικαιούχων θα αναρτηθεί στις Εγκαταστάσεις και την ιστοσελίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (www.helpe.gr).

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία, παρακαλούµε επικοινωνήστε µαζί µας στα τηλέφωνα:

Διεύθυνση ΕΚΕ & Δηµοσίων Σχέσεων Οµίλου:210-6302648, 210-6302906 και 210-6302892

Διεύθυνση Σχέσεων µε Τοπικές Κοινωνίες & ΕΚΕ Β. Ελλάδας: 2310-750256, 2310-750694 και 2310-750781